archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > De poëtische wereld delen printen terug
Onverkieslijk Jaap van Lakerveld

0810BS Olie
Regeren is zegt men vooral vooruitzien
Notabelen die konden dat ooit goed
Hun zat die competentie in het bloed
En daarenboven stonden zij in aanzien

Zij waren wijs, of in oud Hollandsch ‘vroed’
Van hoge afkomst met alle air van dien
Gegoed, gekend, gezeten en gezien
Om hunne eer, hun status en hun moed

Zo had je senatoren in de kamer
Die in hun wijsheid wetten bestudeerden
Dan daarvan de rechtsgrond controleerden
Waarna de zaak beslecht werd met de hamer

Zoals de eendenstand verzandt in botulisme
Verzuipt thans de senaat in populisme.
 
****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2011 Jaap van Lakerveld meer Jaap van Lakerveld - meer "De poëtische wereld" -
Beschouwingen > De poëtische wereld
Onverkieslijk Jaap van Lakerveld
0810BS Olie
Regeren is zegt men vooral vooruitzien
Notabelen die konden dat ooit goed
Hun zat die competentie in het bloed
En daarenboven stonden zij in aanzien

Zij waren wijs, of in oud Hollandsch ‘vroed’
Van hoge afkomst met alle air van dien
Gegoed, gekend, gezeten en gezien
Om hunne eer, hun status en hun moed

Zo had je senatoren in de kamer
Die in hun wijsheid wetten bestudeerden
Dan daarvan de rechtsgrond controleerden
Waarna de zaak beslecht werd met de hamer

Zoals de eendenstand verzandt in botulisme
Verzuipt thans de senaat in populisme.
 
****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2011 Jaap van Lakerveld
powered by CJ2