archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 18
Jaargang 4
23 augustus 2007
Bezigheden > Op de centen letten delen printen terug
De macht van het internet Cees van Laren

0418BZ Lenen
Als ik zeg dat het internet veel invloed heeft trap ik een wel erg openstaande deur in. Toch is het voorbeeld dat ik zelf meemaakte veelzeggend voor de invloed die een website kan hebben.
Het begon met de website van Lenen.nl die ik bezocht, omdat ik een alternatief zocht voor een bestaande lening bij de DSB, waarvan de rente nogal fors opliep.
Via Lenen.nl kreeg ik een offerte van Credit Select voor een lening met een zeer aantrekkelijk rentepercentage. Zoals dat bij een bepaald type geldschieters gebruikelijk is, kreeg ik bezoek aan huis van een keurige jongeman, die alles voor me op een rijtje zette. Omdat ik mezelf zie als gepokt en gemazelde kenner van de financiële wereld, had ik een houding van “hij kan mij echt niet bedotten”. De jongeman van Credit Select berekende ondertussen het voordeel ten opzichte van mijn huidige lening, we keuvelden nog wat over financiële zaken en tot slot zette ik wat parafen en handtekeningen.

Een paar dagen later kwam per post het contract en het overzicht van de besteding van het totaal aan mij geleende bedrag. Naast de aflossing van mijn DSB-lening was er nog een fors bedrag opgevoerd, dat ik niet thuis kon brengen. Een telefoontje naar het kantoor van Credit Select leerde me, dat het de gekapitaliseerde premie was voor de overlijdensrisicoverzekering. Ik weet nog dat ik me aan de het begin van het gesprek bij mij thuis bij de keurige jongeman had beklaagd over het feit dat de DSB indertijd een dergelijke constructie had toegepast.
Bij de opgestuurde documenten bleken ook de polisvoorwaarden te zitten voor de overlijdensrisicoverzekering. Ik bestudeerde de papieren en schrok dubbel. Eerst van de premie en vervolgens van de polisvoorwaarden.
In het verzekerde bedrag van € 46.000 was ruim € 4.000 premie opgenomen voor een overlijdensrisicoverzekering met een looptijd van viereneenhalf jaar. Op de site van een bekende verzekeraar vond ik dat een zelfde verzekerd bedrag daar € 520 per jaar kost, ofwel € 2.350 voor diezelfde periode. De tweede schrik had betrekking op de voorwaarden: de verzekering zou in het eerste half jaar na het afsluiten uitsluitend uitkeren bij overlijden door een ongeval. Een hartstilstand zou dus hebben geleid tot een forse schuld voor de erfgenamen.

Een eerste telefoontje met de verkoper van Credit Select leverde niet veel meer op dan uitleg en de constatering dat ik overal voor getekend had. Hij had geen verklaring voor het feit dat wij in het geheel niet gesproken hadden over de inhoud en condities van de verzekering. Ik moest me wel realiseren dat het een heel erg goede verzekering was, die ook hulp bood bij het vinden van werk na ontslag of een WAO-afkeuring. Op mijn vraag wat ik, met een rechtspositie van een 58-jarige ambtenaar, daarmee moest, bleef hij het antwoord schuldig. Hij bevestigde overigens mijn stelling, dat ik op grond van de wet op huis-aan-huis verkoop binnen 30 dagen na ondertekening nog van de verzekering af kon en hij bevestigde ook dat het niet verplicht was om bij hun verzekeraar een verzekering af te sluiten.
Op mijn vraag waarom dat niet wordt verteld tijdens het huisbezoek, antwoordde hij, dat aan de klanten geen aanbiedingen van andere verzekeraars worden voorgelegd, omdat zijn directeur nu eenmaal met deze verzekeraar afspraken had gemaakt.

Getergd door het ervaren onrecht, maar vooral door het feit dat mij dit als alerte ‘geldexpert’ was overkomen (hoe makkelijk moeten anderen daar dan niet intuinen, dacht ik), besloot ik mijn ervaring op het internet te plaatsen. Ik registreerde een website aan onder de naam www.creditselectief.nl en maakte een eenvoudige site met een beschrijving van mijn ervaringen en een waarschuwing voor potentiële klanten om toch vooral te kiezen voor het splitsen van lening en verzekering. Goedkoop lenen bij Credit Select en goedkoop verzekeren bij een andere maatschappij.
Nadat de website was gebouwd en op internet geplaatst, stuurde ik een mail naar Credit Select om hen over de website te informeren. De dag erna belde de directeur me om te vragen wat ik met de website beoogde, waarom het nodig was en of ik me realiseerde hoeveel mensen hun brood verdienden bij zijn bedrijf. Het werd een vrij langdurig gesprek waarbij ik aangaf dat meer transparantie in zijn leveringsvoorwaarden meer dan wenselijk is. Vertel de mensen dat de verzekering goed maar duur is. Vertel ze ook dat ze een andere verzekeraar kunnen kiezen. En, vertel ze heel nadrukkelijk dat er in het eerste half jaar alleen wordt uitgekeerd bij overlijden door een ongeval. Dat laatste, zo werd me overigens uitgelegd, was om fraude te voorkomen – denk aan een terminale patiënt die een lening afsluit. Dat een verzekeraar zich daar tegen indekt is logisch. Alle andere verzekeraars die ik heb geraadpleegd werken met gezondheidsverklaringen en bij hoge te verzekeren bedragen met een huisartsverklaring. Blijkt iemand binnen een (half) jaar te overlijden aan een verzwegen aandoening dan wordt niet uitgekeerd, maar bij een plotse hartstilstand wel degelijk.

Het effect van het gesprek was, dat ik binnen twee dagen het geld van de overlijdensrisicoverzekering terug zou ontvangen en dat ik ook het ‘boetebedrag’ niet hoefde te betalen, dat normaal werd berekend in verband met administratiekosten. Tot slot werd gevraagd of ik de hetze tegen zijn bedrijf wilde stoppen….
De website en een weblog zijn nog steeds in de lucht en het grappige is, dat ik de laatste tijd emails krijg van andere (potentiële) klanten van Credit Select. Omdat ik me afvroeg hoe zij mijn aanwezigheid op internet hadden ontdekt, voerde ik de naam van het bedrijf in bij de zoekmachine van Google en wat schetst mijn verbazing. De eerste twee verwijzingen leiden naar het bedrijf zelf, maar de derde leidt naar mijn weblog. Dus iedereen die uit voorzorg het bedrijf even ‘googled’ ziet op de derde regel de tekst: ‘waarschuwing credit select.’
Het hosten van deze website kost me € 29,- per jaar. Voor dat bedrag heb ik mijn dure verzekering kunnen terugdraaien en ook enkele andere mensen geattendeerd op de vragen die ze moeten stellen bij het afsluiten van een overeenkomst met dit bedrijf.
Ik heb gebruik gemaakt van de macht van het internet. Geen geld lenen is natuurlijk nog beter, want dan zou ik ook nog eens de (lage) 6,8 % rente besparen.
 
De illustratie komt van www.creatiefmetsonja.nl .
 
**********************************


© 2007 Cees van Laren meer Cees van Laren - meer "Op de centen letten"
Bezigheden > Op de centen letten
De macht van het internet Cees van Laren
0418BZ Lenen
Als ik zeg dat het internet veel invloed heeft trap ik een wel erg openstaande deur in. Toch is het voorbeeld dat ik zelf meemaakte veelzeggend voor de invloed die een website kan hebben.
Het begon met de website van Lenen.nl die ik bezocht, omdat ik een alternatief zocht voor een bestaande lening bij de DSB, waarvan de rente nogal fors opliep.
Via Lenen.nl kreeg ik een offerte van Credit Select voor een lening met een zeer aantrekkelijk rentepercentage. Zoals dat bij een bepaald type geldschieters gebruikelijk is, kreeg ik bezoek aan huis van een keurige jongeman, die alles voor me op een rijtje zette. Omdat ik mezelf zie als gepokt en gemazelde kenner van de financiële wereld, had ik een houding van “hij kan mij echt niet bedotten”. De jongeman van Credit Select berekende ondertussen het voordeel ten opzichte van mijn huidige lening, we keuvelden nog wat over financiële zaken en tot slot zette ik wat parafen en handtekeningen.

Een paar dagen later kwam per post het contract en het overzicht van de besteding van het totaal aan mij geleende bedrag. Naast de aflossing van mijn DSB-lening was er nog een fors bedrag opgevoerd, dat ik niet thuis kon brengen. Een telefoontje naar het kantoor van Credit Select leerde me, dat het de gekapitaliseerde premie was voor de overlijdensrisicoverzekering. Ik weet nog dat ik me aan de het begin van het gesprek bij mij thuis bij de keurige jongeman had beklaagd over het feit dat de DSB indertijd een dergelijke constructie had toegepast.
Bij de opgestuurde documenten bleken ook de polisvoorwaarden te zitten voor de overlijdensrisicoverzekering. Ik bestudeerde de papieren en schrok dubbel. Eerst van de premie en vervolgens van de polisvoorwaarden.
In het verzekerde bedrag van € 46.000 was ruim € 4.000 premie opgenomen voor een overlijdensrisicoverzekering met een looptijd van viereneenhalf jaar. Op de site van een bekende verzekeraar vond ik dat een zelfde verzekerd bedrag daar € 520 per jaar kost, ofwel € 2.350 voor diezelfde periode. De tweede schrik had betrekking op de voorwaarden: de verzekering zou in het eerste half jaar na het afsluiten uitsluitend uitkeren bij overlijden door een ongeval. Een hartstilstand zou dus hebben geleid tot een forse schuld voor de erfgenamen.

Een eerste telefoontje met de verkoper van Credit Select leverde niet veel meer op dan uitleg en de constatering dat ik overal voor getekend had. Hij had geen verklaring voor het feit dat wij in het geheel niet gesproken hadden over de inhoud en condities van de verzekering. Ik moest me wel realiseren dat het een heel erg goede verzekering was, die ook hulp bood bij het vinden van werk na ontslag of een WAO-afkeuring. Op mijn vraag wat ik, met een rechtspositie van een 58-jarige ambtenaar, daarmee moest, bleef hij het antwoord schuldig. Hij bevestigde overigens mijn stelling, dat ik op grond van de wet op huis-aan-huis verkoop binnen 30 dagen na ondertekening nog van de verzekering af kon en hij bevestigde ook dat het niet verplicht was om bij hun verzekeraar een verzekering af te sluiten.
Op mijn vraag waarom dat niet wordt verteld tijdens het huisbezoek, antwoordde hij, dat aan de klanten geen aanbiedingen van andere verzekeraars worden voorgelegd, omdat zijn directeur nu eenmaal met deze verzekeraar afspraken had gemaakt.

Getergd door het ervaren onrecht, maar vooral door het feit dat mij dit als alerte ‘geldexpert’ was overkomen (hoe makkelijk moeten anderen daar dan niet intuinen, dacht ik), besloot ik mijn ervaring op het internet te plaatsen. Ik registreerde een website aan onder de naam www.creditselectief.nl en maakte een eenvoudige site met een beschrijving van mijn ervaringen en een waarschuwing voor potentiële klanten om toch vooral te kiezen voor het splitsen van lening en verzekering. Goedkoop lenen bij Credit Select en goedkoop verzekeren bij een andere maatschappij.
Nadat de website was gebouwd en op internet geplaatst, stuurde ik een mail naar Credit Select om hen over de website te informeren. De dag erna belde de directeur me om te vragen wat ik met de website beoogde, waarom het nodig was en of ik me realiseerde hoeveel mensen hun brood verdienden bij zijn bedrijf. Het werd een vrij langdurig gesprek waarbij ik aangaf dat meer transparantie in zijn leveringsvoorwaarden meer dan wenselijk is. Vertel de mensen dat de verzekering goed maar duur is. Vertel ze ook dat ze een andere verzekeraar kunnen kiezen. En, vertel ze heel nadrukkelijk dat er in het eerste half jaar alleen wordt uitgekeerd bij overlijden door een ongeval. Dat laatste, zo werd me overigens uitgelegd, was om fraude te voorkomen – denk aan een terminale patiënt die een lening afsluit. Dat een verzekeraar zich daar tegen indekt is logisch. Alle andere verzekeraars die ik heb geraadpleegd werken met gezondheidsverklaringen en bij hoge te verzekeren bedragen met een huisartsverklaring. Blijkt iemand binnen een (half) jaar te overlijden aan een verzwegen aandoening dan wordt niet uitgekeerd, maar bij een plotse hartstilstand wel degelijk.

Het effect van het gesprek was, dat ik binnen twee dagen het geld van de overlijdensrisicoverzekering terug zou ontvangen en dat ik ook het ‘boetebedrag’ niet hoefde te betalen, dat normaal werd berekend in verband met administratiekosten. Tot slot werd gevraagd of ik de hetze tegen zijn bedrijf wilde stoppen….
De website en een weblog zijn nog steeds in de lucht en het grappige is, dat ik de laatste tijd emails krijg van andere (potentiële) klanten van Credit Select. Omdat ik me afvroeg hoe zij mijn aanwezigheid op internet hadden ontdekt, voerde ik de naam van het bedrijf in bij de zoekmachine van Google en wat schetst mijn verbazing. De eerste twee verwijzingen leiden naar het bedrijf zelf, maar de derde leidt naar mijn weblog. Dus iedereen die uit voorzorg het bedrijf even ‘googled’ ziet op de derde regel de tekst: ‘waarschuwing credit select.’
Het hosten van deze website kost me € 29,- per jaar. Voor dat bedrag heb ik mijn dure verzekering kunnen terugdraaien en ook enkele andere mensen geattendeerd op de vragen die ze moeten stellen bij het afsluiten van een overeenkomst met dit bedrijf.
Ik heb gebruik gemaakt van de macht van het internet. Geen geld lenen is natuurlijk nog beter, want dan zou ik ook nog eens de (lage) 6,8 % rente besparen.
 
De illustratie komt van www.creatiefmetsonja.nl .
 
**********************************
© 2007 Cees van Laren
powered by CJ2