archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 7
Jaargang 4
1 februari 2007
Vermaak en Genot > Was er nog wat op de tv? delen printen terug
Allochtonen op de buis Katharina Kouwenhoven

0407VG TV
Er moeten meer allochtonen op de buis. Dat hebben de omroepbazen van de publieke omroep beslist omdat er te weinig allochtonen naar de publieke zenders kijken. Wat zij precies onder een allochtoon verstaan is niet helemaal duidelijk, noch wat ze onder 'te weinig' verstaan, maar je begrijpt wel ongeveer wat ze bedoelen. Om als allochtoon herkenbaar te zijn zul je een afwijkend uiterlijk moeten hebben, sterk afwijkende kledij of idem spraakgebruik, anders heeft zo'n hele actie helemaal geen zin.

Maar sommige mensen, waarvan de oorspong bekend is, zijn absoluut niet herkenbaar als allochtoon, zoals de cabaretier Najib Amhali, die van Marokkaanse origine is. Passen zulke mensen wel of niet in het beleid van de netcoördinatoren? Najib Amhali heeft nog een naam waardoor je kunt vermoeden dat hij niet van hier is, ook al zou hij in Nederland geboren zijn. Maar op een goed moment heeft een groot deel van de 'allochtonen' een volbloed Nederlandse achternaam en wat dan? Moet het dan in de omroepbodes vermeld worden wat iemands afkomst is? Ik wil maar zeggen, wat is dit voor idioot beleid? Wat maakt het uit wat iemands afkomst is voor een eventueel televisieoptreden? Zolang iemand maar iets kan of iets te zeggen heeft en Algemeen Beschaafd Nederlands spreekt. Die eisen moeten aan iedereen gesteld worden die op de buis wil, waar ook zijn ouders maar geboren mogen zijn.

Het gaat natuurlijk ook nog om een bepaald aantal allochtonen, zo'n beetje in de zelfde verhouding als waarin ze vertegenwoordigd zijn in de populatie, want het moet niet de spuigaten uitlopen, zodat de Nederlander zich niet meer in de programma's herkent. Dat zal zo'n tien procent zijn. En moet dat dan in elk programma? En gaan die bazen dat dan zitten tellen? Of moet het juist in programma's die speciaal gericht zijn op de allochtone doelgroep en die de Nederlanders dus met een gerust hart over kunnen slaan. En wordt er dan nog een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld groepen met een Turkse achtergrond en groepen met een Marokkaanse achtergrond en dergelijke, want dat zijn totaal verschillende groepen, die wij doorgaans voor het gemak wel over één kam scheren, maar die zich zelf heel wel bewust zijn van het feit dat ze niets anders met elkaar gemeen hebben dan dat ze in Nederland wonen.

Dit hele fenomeen doet me sterk denken aan het vrouwenemancipatiebeleid. De vrouwenemancipatie zou pas geslaagd zijn als ook alle topfuncties voor vijftig procent door vrouwen bezet zijn. Waar komt dat bizarre idee vandaan? En waarom geldt dit niet voor lagere functies, zoals die van verpleegkundige, waarin vrouwen juist sterk oververtegenwoordigd zijn? Hup, ontslaan die vrouwen en verplegers aannemen! Natuurlijk heeft dit weer alles te maken met het waanidee dat mannen en vrouwen gelijk zijn en daarom overal in dezelfde verhouding aanwezig moeten zijn. Maar mannen en vrouwen zijn helemaal niet gelijk; ze verschillen aanzienlijk in allerlei opzichten en dat weet iedereen, zeker onze feministes. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat impliceert gelijke behandeling onder gelijke omstandigheden, zoals hetzelfde loon voor dezelfde job. Vrouwen willen dwingen om hoge posities te bekleden om geen enkele andere reden dan dat ze van het vrouwelijk geslacht zijn is feitelijk discriminatie op basis van sekse. En positieve discriminatie, een voorkeursbehandeling op basis van sekse of wat dan ook, is ook discriminatie.

Het meest ergerlijke is misschien nog wel dat er van die emancipatiegedachte zo iets dwangmatigs en bedillerigs uitgaat. Pas op, dames, u bent niet geëmancipeerd als u zich niet minstens veertig uur per week uit de naad werkt in een stressverwekkende functie en al doende uw kinderen verwaarloost. Mogen wij, dames, dat misschien zelf uitmaken? Dan maar geen eervolle vermelding in het damesblad Opzij. Maar ook geen mannenkwalen als een hartaanval op vijftigjarige leeftijd of een cocaïneverslaving. Hetzelfde geldt natuurlijk voor dat onderscheid naar afkomst. Waarom moet een bepaalde bevolkingsgroep er voortdurend aan herinnerd worden dat ze geen 'echte' Nederlanders zijn, aan het feit dat ze nog niet gelijk zijn? Waarom is dat aanleiding om ze als niet-gelijkwaardig te behandelen?

Waarom moeten zij 'inburgeren', wat dat dan ook moge zijn, en zijn allerlei onnozele en hufterige Nederlanders daarvan vrijgesteld? Als er dan toch aan heropvoeding moet worden gedaan, want daar gaat het eigenlijk om, dan weet ik nog wel wat groepen die daar eerder voor in aanmerking komen. En waarom zouden onze omroepbazen bepalen naar welke televisieprogramma's onze Medelanders moeten kijken? Zij weten misschien weinig van onze cultuur, maar wij ook niets van de hunne en daar kunnen die omroepbazen iets aan doen door Turkse en Marokkaanse (en Somalische en Ethiopische en Antilliaanse etc.) programma's uit te zenden, met Nederlandse ondertiteling. Dan snijdt het mes aan twee kanten: allochtonen leren sneller Nederlands en ik leer iets over hun achtergrond.

Zo zag ik laatst een programma over de nazaten van de laatste Ottomaanse sultan, toch al gauw zo'n 150 stuks, die na de machtsovername door Ataturk in 1922 met één machtige zwaai de ballingschap in geveegd waren en tientallen jaren Turkije niet in mochten. Dat van die machtsovername wist ik wel, maar over die nazaten had ik nooit eerder iets vernomen. En die inmiddels oudjes en veel van hun kinderen spraken nog steeds Turks, zodat ik dat ook eens kon horen. Het programma had kwalitatief veel beter gekund, maar het is wel een voorbeeld van wat ik bedoel: interessant voor ons en voor onze eigen Turkse Medelanders, want die kunnen niet zo oud zijn, dat ze die machtsovername nog bewust hebben meegemaakt. Een stukje Turkse Andere Tijden, als het ware. Tel uit je winst!

Als de omroepbazen dus iets willen doen om meer niet-oorspronkelijk Nederlandse kijkers te trekken, moeten ze een grotere diversiteit aan programma's uitzenden uit de landen waar zij vandaan komen. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een programma uit Ghana gezien. Ik weet niet eens of daar wel televisieprogramma's gemaakt worden. Die strategie lijkt me productiever dan het onzalige idee een quoteringsregeling te hanteren voor wie er op TV mag verschijnen. Dat is discriminatie.
 
*************************************


© 2007 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "Was er nog wat op de tv?" -
Vermaak en Genot > Was er nog wat op de tv?
Allochtonen op de buis Katharina Kouwenhoven
0407VG TV
Er moeten meer allochtonen op de buis. Dat hebben de omroepbazen van de publieke omroep beslist omdat er te weinig allochtonen naar de publieke zenders kijken. Wat zij precies onder een allochtoon verstaan is niet helemaal duidelijk, noch wat ze onder 'te weinig' verstaan, maar je begrijpt wel ongeveer wat ze bedoelen. Om als allochtoon herkenbaar te zijn zul je een afwijkend uiterlijk moeten hebben, sterk afwijkende kledij of idem spraakgebruik, anders heeft zo'n hele actie helemaal geen zin.

Maar sommige mensen, waarvan de oorspong bekend is, zijn absoluut niet herkenbaar als allochtoon, zoals de cabaretier Najib Amhali, die van Marokkaanse origine is. Passen zulke mensen wel of niet in het beleid van de netcoördinatoren? Najib Amhali heeft nog een naam waardoor je kunt vermoeden dat hij niet van hier is, ook al zou hij in Nederland geboren zijn. Maar op een goed moment heeft een groot deel van de 'allochtonen' een volbloed Nederlandse achternaam en wat dan? Moet het dan in de omroepbodes vermeld worden wat iemands afkomst is? Ik wil maar zeggen, wat is dit voor idioot beleid? Wat maakt het uit wat iemands afkomst is voor een eventueel televisieoptreden? Zolang iemand maar iets kan of iets te zeggen heeft en Algemeen Beschaafd Nederlands spreekt. Die eisen moeten aan iedereen gesteld worden die op de buis wil, waar ook zijn ouders maar geboren mogen zijn.

Het gaat natuurlijk ook nog om een bepaald aantal allochtonen, zo'n beetje in de zelfde verhouding als waarin ze vertegenwoordigd zijn in de populatie, want het moet niet de spuigaten uitlopen, zodat de Nederlander zich niet meer in de programma's herkent. Dat zal zo'n tien procent zijn. En moet dat dan in elk programma? En gaan die bazen dat dan zitten tellen? Of moet het juist in programma's die speciaal gericht zijn op de allochtone doelgroep en die de Nederlanders dus met een gerust hart over kunnen slaan. En wordt er dan nog een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld groepen met een Turkse achtergrond en groepen met een Marokkaanse achtergrond en dergelijke, want dat zijn totaal verschillende groepen, die wij doorgaans voor het gemak wel over één kam scheren, maar die zich zelf heel wel bewust zijn van het feit dat ze niets anders met elkaar gemeen hebben dan dat ze in Nederland wonen.

Dit hele fenomeen doet me sterk denken aan het vrouwenemancipatiebeleid. De vrouwenemancipatie zou pas geslaagd zijn als ook alle topfuncties voor vijftig procent door vrouwen bezet zijn. Waar komt dat bizarre idee vandaan? En waarom geldt dit niet voor lagere functies, zoals die van verpleegkundige, waarin vrouwen juist sterk oververtegenwoordigd zijn? Hup, ontslaan die vrouwen en verplegers aannemen! Natuurlijk heeft dit weer alles te maken met het waanidee dat mannen en vrouwen gelijk zijn en daarom overal in dezelfde verhouding aanwezig moeten zijn. Maar mannen en vrouwen zijn helemaal niet gelijk; ze verschillen aanzienlijk in allerlei opzichten en dat weet iedereen, zeker onze feministes. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat impliceert gelijke behandeling onder gelijke omstandigheden, zoals hetzelfde loon voor dezelfde job. Vrouwen willen dwingen om hoge posities te bekleden om geen enkele andere reden dan dat ze van het vrouwelijk geslacht zijn is feitelijk discriminatie op basis van sekse. En positieve discriminatie, een voorkeursbehandeling op basis van sekse of wat dan ook, is ook discriminatie.

Het meest ergerlijke is misschien nog wel dat er van die emancipatiegedachte zo iets dwangmatigs en bedillerigs uitgaat. Pas op, dames, u bent niet geëmancipeerd als u zich niet minstens veertig uur per week uit de naad werkt in een stressverwekkende functie en al doende uw kinderen verwaarloost. Mogen wij, dames, dat misschien zelf uitmaken? Dan maar geen eervolle vermelding in het damesblad Opzij. Maar ook geen mannenkwalen als een hartaanval op vijftigjarige leeftijd of een cocaïneverslaving. Hetzelfde geldt natuurlijk voor dat onderscheid naar afkomst. Waarom moet een bepaalde bevolkingsgroep er voortdurend aan herinnerd worden dat ze geen 'echte' Nederlanders zijn, aan het feit dat ze nog niet gelijk zijn? Waarom is dat aanleiding om ze als niet-gelijkwaardig te behandelen?

Waarom moeten zij 'inburgeren', wat dat dan ook moge zijn, en zijn allerlei onnozele en hufterige Nederlanders daarvan vrijgesteld? Als er dan toch aan heropvoeding moet worden gedaan, want daar gaat het eigenlijk om, dan weet ik nog wel wat groepen die daar eerder voor in aanmerking komen. En waarom zouden onze omroepbazen bepalen naar welke televisieprogramma's onze Medelanders moeten kijken? Zij weten misschien weinig van onze cultuur, maar wij ook niets van de hunne en daar kunnen die omroepbazen iets aan doen door Turkse en Marokkaanse (en Somalische en Ethiopische en Antilliaanse etc.) programma's uit te zenden, met Nederlandse ondertiteling. Dan snijdt het mes aan twee kanten: allochtonen leren sneller Nederlands en ik leer iets over hun achtergrond.

Zo zag ik laatst een programma over de nazaten van de laatste Ottomaanse sultan, toch al gauw zo'n 150 stuks, die na de machtsovername door Ataturk in 1922 met één machtige zwaai de ballingschap in geveegd waren en tientallen jaren Turkije niet in mochten. Dat van die machtsovername wist ik wel, maar over die nazaten had ik nooit eerder iets vernomen. En die inmiddels oudjes en veel van hun kinderen spraken nog steeds Turks, zodat ik dat ook eens kon horen. Het programma had kwalitatief veel beter gekund, maar het is wel een voorbeeld van wat ik bedoel: interessant voor ons en voor onze eigen Turkse Medelanders, want die kunnen niet zo oud zijn, dat ze die machtsovername nog bewust hebben meegemaakt. Een stukje Turkse Andere Tijden, als het ware. Tel uit je winst!

Als de omroepbazen dus iets willen doen om meer niet-oorspronkelijk Nederlandse kijkers te trekken, moeten ze een grotere diversiteit aan programma's uitzenden uit de landen waar zij vandaan komen. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een programma uit Ghana gezien. Ik weet niet eens of daar wel televisieprogramma's gemaakt worden. Die strategie lijkt me productiever dan het onzalige idee een quoteringsregeling te hanteren voor wie er op TV mag verschijnen. Dat is discriminatie.
 
*************************************
© 2007 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2