archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 7
Jaargang 4
1 februari 2007
Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
Wie wonen hier in 2050? Katharina Kouwenhoven

0210 Multiculti
Een week of wat geleden was in mijn kwaliteitskrant te lezen dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het jaar 2050 éénderde van de Nederlandse bevolking zou bestaan uit niet-westerse allochtonen. Dat was al een opmerkelijk gegeven, maar het werd nog onthutsender als je in ogenschouw nam, wat de definitie is van een niet-westerse allochtoon - een definitie die gelukkig in hetzelfde bericht opgetekend was - namelijk: iemand met minstens één ouder, die geboren is in een niet-westers land.

Op dit moment bestaat de Nederlandse bevolking voor ongeveer tien procent uit niet-westerse allochtonen, c.q. mensen met minstens één niet in Nederland geboren ouder, waarvan het grootste deel van Turkse of Marokkaanse origine is. Deze groep vermenigvuldigt zich weliswaar sneller dan de rest van de bevolking, maar per nieuwe generatie zal het aantal met minstens één niet in Nederland geboren ouder eerst langzaam en daarna steeds sneller afnemen en hebben we niet meer te maken met niet-westerse allochtonen, maar met Nederlanders.

Om voor ruim dertig procent te kunnen bestaan uit niet-westerse allochtonen moeten er daarom tussen nu en 2050 miljoenen nieuwe allochtonen geïmporteerd worden in Nederland. Als de bevolking in 2050 ook uit ongeveer 16 miljoen mensen zal bestaan, zouden er hiervan, volgens het CBS, meer dan vijf miljoen een niet-westerse allochtoon zijn. Dat betekent dat het huidige aantal van anderhalf miljoen, dat dus steeds kleiner zal worden, in ruim veertig jaar door import moet groeien met zo'n vier miljoen nieuwe niet-westerse allochtonen, ofwel een aantal van tegen de honderd duizend per jaar! Dat kan natuurlijk niet waar zijn.

Maar wat is hier gebeurd? Heeft het CBS zich niet gehouden aan zijn eigen definitie en gaat het niet om niet-westerse allochtonen, maar om Nederlanders met een niet-westerse culturele achtergrond of is in het persbericht een fout geslopen bij het overnemen van de gepresenteerde feiten? Hoe dan ook, het is zeer merkwaardig dat op dit opmerkelijke bericht, voorzover mij bekend, helemaal geen commentaar is gekomen.

© 2007 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
Wie wonen hier in 2050? Katharina Kouwenhoven
0210 Multiculti
Een week of wat geleden was in mijn kwaliteitskrant te lezen dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het jaar 2050 éénderde van de Nederlandse bevolking zou bestaan uit niet-westerse allochtonen. Dat was al een opmerkelijk gegeven, maar het werd nog onthutsender als je in ogenschouw nam, wat de definitie is van een niet-westerse allochtoon - een definitie die gelukkig in hetzelfde bericht opgetekend was - namelijk: iemand met minstens één ouder, die geboren is in een niet-westers land.

Op dit moment bestaat de Nederlandse bevolking voor ongeveer tien procent uit niet-westerse allochtonen, c.q. mensen met minstens één niet in Nederland geboren ouder, waarvan het grootste deel van Turkse of Marokkaanse origine is. Deze groep vermenigvuldigt zich weliswaar sneller dan de rest van de bevolking, maar per nieuwe generatie zal het aantal met minstens één niet in Nederland geboren ouder eerst langzaam en daarna steeds sneller afnemen en hebben we niet meer te maken met niet-westerse allochtonen, maar met Nederlanders.

Om voor ruim dertig procent te kunnen bestaan uit niet-westerse allochtonen moeten er daarom tussen nu en 2050 miljoenen nieuwe allochtonen geïmporteerd worden in Nederland. Als de bevolking in 2050 ook uit ongeveer 16 miljoen mensen zal bestaan, zouden er hiervan, volgens het CBS, meer dan vijf miljoen een niet-westerse allochtoon zijn. Dat betekent dat het huidige aantal van anderhalf miljoen, dat dus steeds kleiner zal worden, in ruim veertig jaar door import moet groeien met zo'n vier miljoen nieuwe niet-westerse allochtonen, ofwel een aantal van tegen de honderd duizend per jaar! Dat kan natuurlijk niet waar zijn.

Maar wat is hier gebeurd? Heeft het CBS zich niet gehouden aan zijn eigen definitie en gaat het niet om niet-westerse allochtonen, maar om Nederlanders met een niet-westerse culturele achtergrond of is in het persbericht een fout geslopen bij het overnemen van de gepresenteerde feiten? Hoe dan ook, het is zeer merkwaardig dat op dit opmerkelijke bericht, voorzover mij bekend, helemaal geen commentaar is gekomen.
© 2007 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2