archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 5
Jaargang 4
14 december 2006
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden delen printen terug
Op reces Peter Schröder

0405BS Reces-1
Eerste en Tweede Kamer
Er komt een nieuw kabinet, maar dat is er nog niet en in het interregnum past het oude demissionaire kabinet op de winkel. Letten ze wel goed op? Getuige de foto op prentbriefkaart No. 1.a. van een uitgestorven ‘Vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten – Generaal’ hebben de senatoren hun snorren gedrukt. Het gaat dan wel om een kaart die werd verstuurd in 1910, aan Monsieur Gustave Borremans, 14 Avenue du Moulin, Forest les Bruxelles, Belgique. Den Haag, 16 juni 1910, Weled. Heer!, Ik ben een lid van de Skandinavische club en kom U beleefd verzoeken kaarten met mij te ruilen. Ik geef de voorkeur aan gekleurde kaarten en gij zeker ook wel. Den Haag is een zeer schoone stad en het seizoen van de badplaats Scheveningen is al geopend. Beleefd groetend, J. À V., H. Inenne, 234 Regentesselaan.
Op kaart 1.b. een ongekleurde blik in een ander uitgestorven vertrek van het bestuurlijk epicentrum van het land. Het gaat om ‘Koffiekamer Leden Tweede Kamer der Staten Generaal’. De kaart stamt uit de jaren 50 van de vorige eeuw, maar werd nooit verstuurd. De direct gekozenen van onze volksvertegenwoordiging drinken geen koffie. Zouden zij wel aan het regeren zijn?

Kinderwens0405BS Reces2 en chorus girls
Alles wijst er op dat onze regering op reces is vertrokken. Net als het volk, op vakantie in de sneeuw of in Thailand. Of thuis achter de boom. Met een emmer water en een natte dweil paraat bij de hand tegen brandgevaar. Net als het volk, groetend met de Beste Wensen voor een Prettig/Zalig Kerstfeest en/of een Gelukkig Nieuwjaar.
Op kaart 2.a. is te zien hoe in 1910 de heer Lucien Théron vanuit Alger Monsieur Jean Guibol in Castries, Hérault (France) een ‘Bonne et heureuse année’ toewenste. Hij bracht dat in beeld met drie 3-jarige meisjes die voor deze gelegenheid werden verpakt in bonbondoosjes. Het gedrukte onderschrift luidt: Tendres Souhaits De Bonne Année. Ook hier weer een vruchtbaarheidswens?
Kaart 2.b. stamt uit een andere wereld (de Verenigde Staten van Noord Amerika) en een andere tijd (de jaren 50). Niet minder dan 12 als wekker verklede Amerikaanse Chorus Girls staan in een rij gereed om bij de overgang naar het nieuwe jaar hun bellen te luiden. Wat een feestelijk gebeuren zal dat zijn!

Het allerbeste (nog beter dan best? het meest optimaalst?) toegewenst door Peter Schröder.

© 2006 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Beelden uit soberder tijden" -
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden
Op reces Peter Schröder
0405BS Reces-1
Eerste en Tweede Kamer
Er komt een nieuw kabinet, maar dat is er nog niet en in het interregnum past het oude demissionaire kabinet op de winkel. Letten ze wel goed op? Getuige de foto op prentbriefkaart No. 1.a. van een uitgestorven ‘Vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten – Generaal’ hebben de senatoren hun snorren gedrukt. Het gaat dan wel om een kaart die werd verstuurd in 1910, aan Monsieur Gustave Borremans, 14 Avenue du Moulin, Forest les Bruxelles, Belgique. Den Haag, 16 juni 1910, Weled. Heer!, Ik ben een lid van de Skandinavische club en kom U beleefd verzoeken kaarten met mij te ruilen. Ik geef de voorkeur aan gekleurde kaarten en gij zeker ook wel. Den Haag is een zeer schoone stad en het seizoen van de badplaats Scheveningen is al geopend. Beleefd groetend, J. À V., H. Inenne, 234 Regentesselaan.
Op kaart 1.b. een ongekleurde blik in een ander uitgestorven vertrek van het bestuurlijk epicentrum van het land. Het gaat om ‘Koffiekamer Leden Tweede Kamer der Staten Generaal’. De kaart stamt uit de jaren 50 van de vorige eeuw, maar werd nooit verstuurd. De direct gekozenen van onze volksvertegenwoordiging drinken geen koffie. Zouden zij wel aan het regeren zijn?

Kinderwens0405BS Reces2 en chorus girls
Alles wijst er op dat onze regering op reces is vertrokken. Net als het volk, op vakantie in de sneeuw of in Thailand. Of thuis achter de boom. Met een emmer water en een natte dweil paraat bij de hand tegen brandgevaar. Net als het volk, groetend met de Beste Wensen voor een Prettig/Zalig Kerstfeest en/of een Gelukkig Nieuwjaar.
Op kaart 2.a. is te zien hoe in 1910 de heer Lucien Théron vanuit Alger Monsieur Jean Guibol in Castries, Hérault (France) een ‘Bonne et heureuse année’ toewenste. Hij bracht dat in beeld met drie 3-jarige meisjes die voor deze gelegenheid werden verpakt in bonbondoosjes. Het gedrukte onderschrift luidt: Tendres Souhaits De Bonne Année. Ook hier weer een vruchtbaarheidswens?
Kaart 2.b. stamt uit een andere wereld (de Verenigde Staten van Noord Amerika) en een andere tijd (de jaren 50). Niet minder dan 12 als wekker verklede Amerikaanse Chorus Girls staan in een rij gereed om bij de overgang naar het nieuwe jaar hun bellen te luiden. Wat een feestelijk gebeuren zal dat zijn!

Het allerbeste (nog beter dan best? het meest optimaalst?) toegewenst door Peter Schröder.
© 2006 Peter Schröder
powered by CJ2