archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 3
Jaargang 4
16 november 2006
Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
Contractverlenging Katharina Kouwenhoven

0402BS Vebazing Alg
Maandag 23 oktober j.l. was in het programma Holland Sport (Nederland 3, 20.30 uur) Tjerk Bogtstra te gast, de teamcaptain van het Nederlands Daviscupteam (ik heb het over tennis). Was er reden voor zijn aanwezigheid in dat programma? Er was toch binnenkort geen Daviscupwedstrijd of ander onheil te verwachten?

Bogtstra bleek uitgenodigd omdat hij een persconferentie had gegeven waarop hij met tranen in de ogen had medegedeeld dat de Tennisbond zijn contract niet verlengd had. Bogtstra had steeds een contract voor een jaar, dat echter tot nu toe steeds verlengd was. Dat was aardig van de Tennisbond. Maar iedereen die op contractbasis werkt weet dat zijn werkgever niet verplicht is zijn contract te verlengen. Er worden op deze manier dagelijks duizenden contracten ontbonden en dat kan voor de betrokken werknemer heel vervelend zijn, maar er gebeurt niets onrechtmatigs. Dat gaf Bogtstra ook wel toe, maar het ging hem om de manier waarop het gebeurd was. Bogtstra had onvoldoende uitleg gekregen. Ook daar is een werkgever geenszins toe verplicht. Hij kan de hele zaak0100 Hans Ree afdoen met een kort briefje, telefoontje of SMS-je. Niets aan de hand dus, een storm in en glas water. Niettemin mocht die Bogtstra tien minuten lang zeuren over het vermeende onrecht dat hem was aangedaan. Het was stuitend om te zien. En het programma Holland Sport onwaardig.

Maar het verbaasde me des te meer, omdat, toen Hans Ree iets vergelijkbaars overkwam en daardoor als columnist van de Achterpagina van de NRC verdween, ik hier toen niemand over gehoord heb. Daar vloog een van de beste columnisten van Nederland de laan uit en slechts een enkele lezer die zich daar over opwond. In de media geen enkele reactie. Maar Hans Ree had natuurlijk ook niet huilend een persconferentie gegeven.

Hans Ree is echter onvervangbaar. Voor Tjerk Bogstra kan makkelijk een andere huilebalk gevonden worden.
 
 
*********************************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered.
Ga voor informatie over dat bureau naar: www.peppered.nl .


© 2006 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
Contractverlenging Katharina Kouwenhoven
0402BS Vebazing Alg
Maandag 23 oktober j.l. was in het programma Holland Sport (Nederland 3, 20.30 uur) Tjerk Bogtstra te gast, de teamcaptain van het Nederlands Daviscupteam (ik heb het over tennis). Was er reden voor zijn aanwezigheid in dat programma? Er was toch binnenkort geen Daviscupwedstrijd of ander onheil te verwachten?

Bogtstra bleek uitgenodigd omdat hij een persconferentie had gegeven waarop hij met tranen in de ogen had medegedeeld dat de Tennisbond zijn contract niet verlengd had. Bogtstra had steeds een contract voor een jaar, dat echter tot nu toe steeds verlengd was. Dat was aardig van de Tennisbond. Maar iedereen die op contractbasis werkt weet dat zijn werkgever niet verplicht is zijn contract te verlengen. Er worden op deze manier dagelijks duizenden contracten ontbonden en dat kan voor de betrokken werknemer heel vervelend zijn, maar er gebeurt niets onrechtmatigs. Dat gaf Bogtstra ook wel toe, maar het ging hem om de manier waarop het gebeurd was. Bogtstra had onvoldoende uitleg gekregen. Ook daar is een werkgever geenszins toe verplicht. Hij kan de hele zaak0100 Hans Ree afdoen met een kort briefje, telefoontje of SMS-je. Niets aan de hand dus, een storm in en glas water. Niettemin mocht die Bogtstra tien minuten lang zeuren over het vermeende onrecht dat hem was aangedaan. Het was stuitend om te zien. En het programma Holland Sport onwaardig.

Maar het verbaasde me des te meer, omdat, toen Hans Ree iets vergelijkbaars overkwam en daardoor als columnist van de Achterpagina van de NRC verdween, ik hier toen niemand over gehoord heb. Daar vloog een van de beste columnisten van Nederland de laan uit en slechts een enkele lezer die zich daar over opwond. In de media geen enkele reactie. Maar Hans Ree had natuurlijk ook niet huilend een persconferentie gegeven.

Hans Ree is echter onvervangbaar. Voor Tjerk Bogstra kan makkelijk een andere huilebalk gevonden worden.
 
 
*********************************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered.
Ga voor informatie over dat bureau naar: www.peppered.nl .
© 2006 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2