archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 2
Jaargang 4
2 november 2006
Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
Is klimaat een vraagstuk? Frits Hoorweg

0402BS Vebazing Alg
In februari van dit jaar, nog slechts 8 maanden geleden, kwam het boek De menselijke maat uit. Daarin bepleitte de Nederlandse geoloog Salomon Kroonenberg een alternatieve benadering van het klimaatvraagstuk, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Laten we ons niet beperken tot een poging 100 jaar vooruit te kijken, maar laten we in plaats daarvan proberen 10-, 20-, of zelfs 30.000 jaar vooruit te kijken. Als we dat doen kan er gebruik worden gemaakt van onze kennis van de lange-termijn bewegingen in het klimaat (die samenhangen met de afstand van de aarde tot de zon). Daardoor is het niet moeilijk te voorspellen dat we over 20.000 jaar midden in een nieuwe ijstijd zullen zitten. Hij liet ook zien dat het ‘beetje opwarming’ waar nu zo’n drukte over wordt gemaakt daaraan niets zal veranderen.
Het boek kreeg de nodige publiciteit. De schrijver kwam op televisie. Hij werd door de kranten geïnterviewd. Mensen wonden zich op over zijn opvattingen en misschien nog wel meer over de jolige toon die hij af en toe aansloeg. Je zou denken dat dit boek enige0402BS Verbazing Deze blijvende indruk heeft achtergelaten, wat men ook mag denken van de inhoud.

Kortgeleden was Al Gore in Nederland om zijn film An inconvenient truth te promoten. Deze film is gebaseerd op de beperkte benadering waar Kroonenberg zich tegen afzet. En wat bleek? Niemand leek zich zijn boek nog te herinneren. Kritiekloos omarmde links en rechts de redeneringen van Gore. Eindelijk een Amerikaanse politicus die zinnige dingen zegt over dit onderwerp, leek men te denken. De gunstige uitzondering was Karel Knip van NRC/Handelsblad. Hij analyseerde fijntjes waar Gore in de onderbouwing van zijn beweringen (zie de krant 10-10-’06) de plank misslaat. Maar ook hij doet niet wat mij nu zo voor de hand lijkt te liggen: een verbinding leggen met het boek van onze eigen Salomon Kroonenberg!
 
*************************************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered.
Ga voor informatie over dat bureau naar: www.peppered.nl .


© 2006 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
Is klimaat een vraagstuk? Frits Hoorweg
0402BS Vebazing Alg
In februari van dit jaar, nog slechts 8 maanden geleden, kwam het boek De menselijke maat uit. Daarin bepleitte de Nederlandse geoloog Salomon Kroonenberg een alternatieve benadering van het klimaatvraagstuk, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Laten we ons niet beperken tot een poging 100 jaar vooruit te kijken, maar laten we in plaats daarvan proberen 10-, 20-, of zelfs 30.000 jaar vooruit te kijken. Als we dat doen kan er gebruik worden gemaakt van onze kennis van de lange-termijn bewegingen in het klimaat (die samenhangen met de afstand van de aarde tot de zon). Daardoor is het niet moeilijk te voorspellen dat we over 20.000 jaar midden in een nieuwe ijstijd zullen zitten. Hij liet ook zien dat het ‘beetje opwarming’ waar nu zo’n drukte over wordt gemaakt daaraan niets zal veranderen.
Het boek kreeg de nodige publiciteit. De schrijver kwam op televisie. Hij werd door de kranten geïnterviewd. Mensen wonden zich op over zijn opvattingen en misschien nog wel meer over de jolige toon die hij af en toe aansloeg. Je zou denken dat dit boek enige0402BS Verbazing Deze blijvende indruk heeft achtergelaten, wat men ook mag denken van de inhoud.

Kortgeleden was Al Gore in Nederland om zijn film An inconvenient truth te promoten. Deze film is gebaseerd op de beperkte benadering waar Kroonenberg zich tegen afzet. En wat bleek? Niemand leek zich zijn boek nog te herinneren. Kritiekloos omarmde links en rechts de redeneringen van Gore. Eindelijk een Amerikaanse politicus die zinnige dingen zegt over dit onderwerp, leek men te denken. De gunstige uitzondering was Karel Knip van NRC/Handelsblad. Hij analyseerde fijntjes waar Gore in de onderbouwing van zijn beweringen (zie de krant 10-10-’06) de plank misslaat. Maar ook hij doet niet wat mij nu zo voor de hand lijkt te liggen: een verbinding leggen met het boek van onze eigen Salomon Kroonenberg!
 
*************************************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered.
Ga voor informatie over dat bureau naar: www.peppered.nl .
© 2006 Frits Hoorweg
powered by CJ2