archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 19
Jaargang 3
21 september 2006
Bezigheden > Op de centen letten delen printen terug
Mijn pensioen of dat van het ABP? Cees van Laren

0319BZ Geld
Deze week was er een debat in de Tweede Kamer over pensioenen. Kamerleden kunnen zo heerlijk afstandelijk discussiëren over een digitale ‘tool’ waarmee de burgers via een druk op de knop hun pensioensituatie kunnen zien.

De onderstaande brief heb ik vandaag naar het ABP gestuurd. Ik twijfel nog of ik een kopie naar het programma Kassa zal sturen.

“Geachte heer/mevrouw,
Via deze brief wil ik mijn grote ongenoegen uiten over de informatievoorziening inzake de effecten van mijn deeltijd FPU. Ik heb dit jaar diverse verzoeken tot verschillende medewerkers van het ABP gericht (zowel telefonisch als via email) en daarop zijn geen reacties gekomen, onvolledige reacties en tegenstrijdige reacties.
Ik zal een bloemlezing geven van mijn ervaringen.
 
1. Ik wilde in april/mei 2006 informatie over de effecten van de uitbreiding van mijn FPU op mijn pensioen na mijn 65ste verjaardag. Mijn laatste pensioenoverzicht dateert van 1 januari 2004 en omdat ik per 1 juli 2004 voor een eerste deel met FPU ging, wilde ik de effecten daarvan weten.
Mij werd duidelijk gemaakt (en ook in latere gesprekken is dat bevestigd) dat er een besluit van de directie ligt om niet in te gaan op dergelijk individuele aanvragen. In 2005 was dat wel gedaan met als effect dat niet alle ABP-deelnemers een pensioenoverzicht hebben gekregen. Ik ook niet ! Ik zou dus begrip moeten hebben, maar dat heb ik niet ! Ik wilde die informatie namelijk om te kunnen beoordelen welke effecten verdere uitbreiding van FPU zou hebben op mijn pensioen na mijn 65ste. Een logische vraag, maar er is mij herhaaldelijk verteld dat die informatie niet beschikbaar komt en dat wordt geprobeerd (sic!) in 2006 wel iedereen een pensioenoverzicht te verstrekken ….
Daarom ook maar eens op “MIJN ABP” gekeken, maar als ik daar inlog, blijk ik zelfs niet meer als deelnemer te bestaan ……….. Ik heb sterk de indruk dat je bij het ABP of moet werken, of met pensioen moet zijn, maar een combinatie van beide past niet in het systeem.
 
2. Ik heb bij de uitbreiding van mijn FPU per 1 maart 2006 aangegeven dat ik € 10.000 nieuwe neveninkomsten verwacht uit mijn eigen bedrijf naast mijn aanstelling bij de gemeente Delft van 24 uur per week. Ik was dus benieuwd hoe dit zich verhoudt tot de bijverdienmarge. Daarover ben ik herhaaldelijk, maar steeds verschillend, geïnformeerd. Ik zal een overzicht geven van de mededelingen van verschillende ABP-medewerkers:
  1. op een vraag of het kan kloppen dat ik naast mijn salaris bij de gemeente Delft niets mag bijverdienen, kwam een reactie dat dat waarschijnlijk niet klopte en dat de bijverdienmarge waarschijnlijk niet goed was berekend. Mij werd daarbij verteld dat voor mij nog de 100 % bijverdienmarge zou gelden, omdat ik voor 1 januari 2006 al met gedeeltelijke FPU was en dan recht zou houden op de 100 % bijverdienmarge, ook al was de bijverdienmarge per januari 2006 verlaagd naar 90 % van het laatste jaarloon.
  2. Een volgende medewerker, van de afdeling waar de FPU berekend wordt, vertelde me dat die informatie niet klopt. Iedere FPU’er mag vanaf 2006 maar tot 90 % van het oude bruto inkomen bijverdienen. Maar, zo zei deze medewerker, ik had wel het geluk bij de gemeente te werken, omdat het gemeentelijke deel van de FPU niet bij de bijverdienmarge zou worden betrokken.
  3. Nadat ik schriftelijk bericht had gekregen dat de eerder berekende bijverdienmarge wel klopte, belde ik weer met het ABP en werd ik doorverbonden naar een back-office “rekenmeester”, die me vertelde dat de informatie die ik had gekregen over het niet meetellen van het gemeentelijke deel van de FPU, niet klopte. Ook het gemeentelijk deel wordt meegeteld en ook klopte het, dat ik alles wat ik teveel verdien (het positieve resultaat van de winst- en verliesrekening van mijn bedrijf over 2006) moet terugbetalen. “De verplichting tot terugbetaling wordt vastgesteld als bekend is wat u heeft verdiend, niet wat u denkt te verdienen”, zo werd mij gezegd.
  4. Dan de terugbetaling. Diverse keren werd verteld, dat de terug te betalen FPU aan mijn pensioenkapitaal zou worden toegevoegd, waardoor mijn pensioen na mijn 65ste hoger zou worden. Echter, in het een na laatste telefoongesprek werd mij verteld dat het niet zo simpel lag. Een deel van het terug te betalen FPU-geld zou worden gebruikt voor de verhoging van mijn pensioen straks en pas op mijn pensioendatum kon precies worden bepaald hoe hoog dat deel zou zijn. De desbetreffende medewerker kon – ondanks goed bedoelde pogingen – niet aan mij duidelijk maken hoe dat deel dan zou worden berekend.
  5. Begin september opnieuw een telefonisch gesprek (met de back-office) over de regeling van de terugbetaling, er van uitgaande dat het resultaat van mijn winst en verliesrekening pas begin januari 2007 bekend is. Ik gaf aan er van uit te gaan dat ik mijn gehele FPU zou moeten terugbetalen. Daarop kon geen eenduidig antwoord gegeven worden; ofwel per maand door het in mindering te brengen op mijn FPU-uitkering, of het hele bedrag ineens, of het hele bedrag met een terugbetalingsregeling. De medewerker wist het niet ! Als klap op de vuurpijl kreeg ik ook weer andere informatie over de bijverdienmarge berekening. Er zou toch rekening worden gehouden met het feit dat ik al voor 2005 gedeeltelijk met FPU was en – en dat was nieuw voor me – in ieder geval zou het spaargedeelte van mijn FPU (wat is dat ?) niet ingehouden worden.
U zult begrijpen dat ik absoluut geen vertrouwen heb dat de laatst verkregen informatie klopt, omdat bij ieder contact de voorgaande informatie wordt gecorrigeerd. Het steekt me dat zo’n professionele organisatie, die met mijn geld (en dat van mijn collega’s) werkt zo slecht is in het verschaffen van normale uitvoeringsinformatie. En dan vergeef ik nog de medewerker die het er over had dat teveel bijverdienen naast de FPU “een vorm van misbruik van de regeling” is ……. ! (Mag ik alleen maar vrijwilligerswerk doen of achter de geraniums gaan zitten in mijn FPU-uren ?)
 
Ook vind ik het schandalig, dat mij niet kan/mag worden verteld wat mijn pensioensituatie is. Ik snap dat de medewerkers na een directiebesluit niet anders kunnen, maar werkdruk en achterstand kunnen nooit een reden zijn om mij volledig in het ongewisse te laten over de effecten van mijn FPU op mijn pensioen vanaf mijn 65ste.
 
Naast een klacht over voorgaande zaken, wil ik heldere en eenduidige informatie over wat mij te wachten staat als begin 2007 blijkt, dat ik in 2006 € 25.000 boven mijn bijverdienmarge zit. Wat ik snap is, dat ik de circa € 13.500 FPU (bruto) die ik in 2006 ontvang moet terugbetalen. Hoe gaat dat in de praktijk ? Zodra ik begin 2007 weet wat de winst van mijn onderneming is, geef ik dat door aan het ABP en dan ? Moet ik het bedrag in één keer terugbetalen ? Of wordt de FPU vanaf dat moment gekort (tot nihil) ? En hoe werkt dat fiscaal ? Ik heb immers nog recht op terugave van de in 2006 teveel betaalde loonheffing over mijn FPU ? En hoe gaat dat in de komende jaren ?
 
Met (niet zo) vriendelijke groet
 
Zo, mijn hart is gelucht. Volgende keer over een poging geld te verdienen met praten over geld. Kijk alvast op www.beleggendoordummies.nl
 
 
********************************************************
Wilt u meer weten over hyperventilatie? Ga naar www.hyperventilatie.org .


© 2006 Cees van Laren meer Cees van Laren - meer "Op de centen letten"
Bezigheden > Op de centen letten
Mijn pensioen of dat van het ABP? Cees van Laren
0319BZ Geld
Deze week was er een debat in de Tweede Kamer over pensioenen. Kamerleden kunnen zo heerlijk afstandelijk discussiëren over een digitale ‘tool’ waarmee de burgers via een druk op de knop hun pensioensituatie kunnen zien.

De onderstaande brief heb ik vandaag naar het ABP gestuurd. Ik twijfel nog of ik een kopie naar het programma Kassa zal sturen.

“Geachte heer/mevrouw,
Via deze brief wil ik mijn grote ongenoegen uiten over de informatievoorziening inzake de effecten van mijn deeltijd FPU. Ik heb dit jaar diverse verzoeken tot verschillende medewerkers van het ABP gericht (zowel telefonisch als via email) en daarop zijn geen reacties gekomen, onvolledige reacties en tegenstrijdige reacties.
Ik zal een bloemlezing geven van mijn ervaringen.
 
1. Ik wilde in april/mei 2006 informatie over de effecten van de uitbreiding van mijn FPU op mijn pensioen na mijn 65ste verjaardag. Mijn laatste pensioenoverzicht dateert van 1 januari 2004 en omdat ik per 1 juli 2004 voor een eerste deel met FPU ging, wilde ik de effecten daarvan weten.
Mij werd duidelijk gemaakt (en ook in latere gesprekken is dat bevestigd) dat er een besluit van de directie ligt om niet in te gaan op dergelijk individuele aanvragen. In 2005 was dat wel gedaan met als effect dat niet alle ABP-deelnemers een pensioenoverzicht hebben gekregen. Ik ook niet ! Ik zou dus begrip moeten hebben, maar dat heb ik niet ! Ik wilde die informatie namelijk om te kunnen beoordelen welke effecten verdere uitbreiding van FPU zou hebben op mijn pensioen na mijn 65ste. Een logische vraag, maar er is mij herhaaldelijk verteld dat die informatie niet beschikbaar komt en dat wordt geprobeerd (sic!) in 2006 wel iedereen een pensioenoverzicht te verstrekken ….
Daarom ook maar eens op “MIJN ABP” gekeken, maar als ik daar inlog, blijk ik zelfs niet meer als deelnemer te bestaan ……….. Ik heb sterk de indruk dat je bij het ABP of moet werken, of met pensioen moet zijn, maar een combinatie van beide past niet in het systeem.
 
2. Ik heb bij de uitbreiding van mijn FPU per 1 maart 2006 aangegeven dat ik € 10.000 nieuwe neveninkomsten verwacht uit mijn eigen bedrijf naast mijn aanstelling bij de gemeente Delft van 24 uur per week. Ik was dus benieuwd hoe dit zich verhoudt tot de bijverdienmarge. Daarover ben ik herhaaldelijk, maar steeds verschillend, geïnformeerd. Ik zal een overzicht geven van de mededelingen van verschillende ABP-medewerkers:
  1. op een vraag of het kan kloppen dat ik naast mijn salaris bij de gemeente Delft niets mag bijverdienen, kwam een reactie dat dat waarschijnlijk niet klopte en dat de bijverdienmarge waarschijnlijk niet goed was berekend. Mij werd daarbij verteld dat voor mij nog de 100 % bijverdienmarge zou gelden, omdat ik voor 1 januari 2006 al met gedeeltelijke FPU was en dan recht zou houden op de 100 % bijverdienmarge, ook al was de bijverdienmarge per januari 2006 verlaagd naar 90 % van het laatste jaarloon.
  2. Een volgende medewerker, van de afdeling waar de FPU berekend wordt, vertelde me dat die informatie niet klopt. Iedere FPU’er mag vanaf 2006 maar tot 90 % van het oude bruto inkomen bijverdienen. Maar, zo zei deze medewerker, ik had wel het geluk bij de gemeente te werken, omdat het gemeentelijke deel van de FPU niet bij de bijverdienmarge zou worden betrokken.
  3. Nadat ik schriftelijk bericht had gekregen dat de eerder berekende bijverdienmarge wel klopte, belde ik weer met het ABP en werd ik doorverbonden naar een back-office “rekenmeester”, die me vertelde dat de informatie die ik had gekregen over het niet meetellen van het gemeentelijke deel van de FPU, niet klopte. Ook het gemeentelijk deel wordt meegeteld en ook klopte het, dat ik alles wat ik teveel verdien (het positieve resultaat van de winst- en verliesrekening van mijn bedrijf over 2006) moet terugbetalen. “De verplichting tot terugbetaling wordt vastgesteld als bekend is wat u heeft verdiend, niet wat u denkt te verdienen”, zo werd mij gezegd.
  4. Dan de terugbetaling. Diverse keren werd verteld, dat de terug te betalen FPU aan mijn pensioenkapitaal zou worden toegevoegd, waardoor mijn pensioen na mijn 65ste hoger zou worden. Echter, in het een na laatste telefoongesprek werd mij verteld dat het niet zo simpel lag. Een deel van het terug te betalen FPU-geld zou worden gebruikt voor de verhoging van mijn pensioen straks en pas op mijn pensioendatum kon precies worden bepaald hoe hoog dat deel zou zijn. De desbetreffende medewerker kon – ondanks goed bedoelde pogingen – niet aan mij duidelijk maken hoe dat deel dan zou worden berekend.
  5. Begin september opnieuw een telefonisch gesprek (met de back-office) over de regeling van de terugbetaling, er van uitgaande dat het resultaat van mijn winst en verliesrekening pas begin januari 2007 bekend is. Ik gaf aan er van uit te gaan dat ik mijn gehele FPU zou moeten terugbetalen. Daarop kon geen eenduidig antwoord gegeven worden; ofwel per maand door het in mindering te brengen op mijn FPU-uitkering, of het hele bedrag ineens, of het hele bedrag met een terugbetalingsregeling. De medewerker wist het niet ! Als klap op de vuurpijl kreeg ik ook weer andere informatie over de bijverdienmarge berekening. Er zou toch rekening worden gehouden met het feit dat ik al voor 2005 gedeeltelijk met FPU was en – en dat was nieuw voor me – in ieder geval zou het spaargedeelte van mijn FPU (wat is dat ?) niet ingehouden worden.
U zult begrijpen dat ik absoluut geen vertrouwen heb dat de laatst verkregen informatie klopt, omdat bij ieder contact de voorgaande informatie wordt gecorrigeerd. Het steekt me dat zo’n professionele organisatie, die met mijn geld (en dat van mijn collega’s) werkt zo slecht is in het verschaffen van normale uitvoeringsinformatie. En dan vergeef ik nog de medewerker die het er over had dat teveel bijverdienen naast de FPU “een vorm van misbruik van de regeling” is ……. ! (Mag ik alleen maar vrijwilligerswerk doen of achter de geraniums gaan zitten in mijn FPU-uren ?)
 
Ook vind ik het schandalig, dat mij niet kan/mag worden verteld wat mijn pensioensituatie is. Ik snap dat de medewerkers na een directiebesluit niet anders kunnen, maar werkdruk en achterstand kunnen nooit een reden zijn om mij volledig in het ongewisse te laten over de effecten van mijn FPU op mijn pensioen vanaf mijn 65ste.
 
Naast een klacht over voorgaande zaken, wil ik heldere en eenduidige informatie over wat mij te wachten staat als begin 2007 blijkt, dat ik in 2006 € 25.000 boven mijn bijverdienmarge zit. Wat ik snap is, dat ik de circa € 13.500 FPU (bruto) die ik in 2006 ontvang moet terugbetalen. Hoe gaat dat in de praktijk ? Zodra ik begin 2007 weet wat de winst van mijn onderneming is, geef ik dat door aan het ABP en dan ? Moet ik het bedrag in één keer terugbetalen ? Of wordt de FPU vanaf dat moment gekort (tot nihil) ? En hoe werkt dat fiscaal ? Ik heb immers nog recht op terugave van de in 2006 teveel betaalde loonheffing over mijn FPU ? En hoe gaat dat in de komende jaren ?
 
Met (niet zo) vriendelijke groet
 
Zo, mijn hart is gelucht. Volgende keer over een poging geld te verdienen met praten over geld. Kijk alvast op www.beleggendoordummies.nl
 
 
********************************************************
Wilt u meer weten over hyperventilatie? Ga naar www.hyperventilatie.org .
© 2006 Cees van Laren
powered by CJ2