archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 9
Jaargang 3
2 maart 2006
Bezigheden > Op de centen letten delen printen terug
De loonstroken van 2006 Cees van Laren

0309 Loonstrook
Net op de dag dat ik mijn bijdrage aan de Leunstoel zou uitwerken, verschijnt in een van de digitale nieuwsberichten die dagelijks mijn computer binnen rollen het volgende bericht: "De koopkracht van zeker een miljoen huishoudens is sinds 1 januari fors gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de vakcentrale voor middelbaar- en hoger personeel, MHP."

De eerste grote verandering op de loonstrook van januari was in 2002, toen de gulden vervangen werd door de euro. En hoewel er veel werd gediscussieerd over hogere europrijzen dan guldenprijzen, ook als je het omrekent, is bij die wijziging in belangrijke mate sprake van een gevoelsverandering.

Zalm had beloofd dat 2006 een jaar zou worden met koopkrachtstijging voor bijna iedereen. Het begint er op te lijken dat – als die stelling al wordt waargemaakt – de belangrijkste aanleiding voor die stijging het wegvallen van het gebruikersdeel van de OZB gaat worden. Uit het trio loon-ziektekosten-energierekening zal het voordeel voor de meeste mensen niet komen.

Voor de meeste mensen niet. En degenen die er wel van profiteren zijn niet de lagere en middeninkomens. Mijn partner is een veel voorkomende werknemer in Nederland: vrouw, twee kinderen, werkt 60 % en was verzekerd via het ziekenfonds. Haar netto inkomen – en dat van heel veel anderen – bleef ongeveer gelijk, maar de premie voor de verzekering is wel zo'n 35 euro hoger dan in 2005. Mijn ouders, gepensioneerde 80-plussers, zien hun pensioen elk met ruim 100 euro per maand achteruit gaan. Maar daar staat tegenover dat ook hun premie voor de verzekering omlaag gaat. Ik ben zelf een deel van mijn werktijd met FPU. Mijn pensioendeel ging 2,5 % omlaag - gelukkig was dat in euro's niet veel. Mijn salaris voor de uren die ik nog gewoon werk en de ziektekostenpremie was in januari opgeteld ongeveer 45 euro hoger dan in een vergelijkbare maand in 2005. Alles opgeteld bleef het gezamenlijk inkomen in ons huishouden dus gelijk. Maar daar staat weer een stijging van de energierekening met 30 euro per maand tegenover. Dus toch in de min.

Kortom, de beloofde koopkrachtwinst moet komen van het wegvallen van het gebruikersdeel van de OZB. Het was ongetwijfeld niet voor niets dat Zalm zo'n punt maakte van de verhoging van het eigenarendeel. OK, hij is door het stof gegaan. Maar tegelijkertijd heeft Zalm bereikt dat alle huiseigenaren straks gaan kijken hoeveel het eigenarendeel van de OZB is gestegen. De gemeenten zullen vast wel een vergelijkbare truc hebben toegepast als de pensioenfondsen. Kijk maar op de loonstrook: bij iedereen is de totale premie voor de pensioenen gestegen. Dat komt doordat het deel van het inkomen waarover geen premie betaald hoeft te worden fors verlaagd is. De beleggers binnen de pensioenfondsen hebben ongetwijfeld gedramd dat wat er ook gebeurde er een vergelijkbaar bedrag als in 2005 aan te beleggen gelden moest binnenkomen.

Zo redeneren ongetwijfeld ook de wethouders Financiën in al onze gemeenten: linksom of rechtsom, de totale inkomsten moeten zoveel mogelijk gelijk blijven. De aanslag OZB zal dus wel na 8 maart op de mat liggen om te voorkomen dat ons stemgedrag daardoor wordt beinvloed. Kijk dan gelijk ook eens naar de verhoging van de rioolrechten. Ik durf te wedden dat een substantieel deel van de koopkrachtverbetering die uit de OZB-verlaging moest komen er niet zal zijn.

In een volgende aflevering zal ik terugkomen op de beleggingen waarover ik in vorige afleveringen schreef. Dan kan ik laten zien of mijn eigen inzicht nog heeft geleid tot koopkrachtverbetering of dat ik ook mezelf verwijtend aan kan kijken.
 
***************************************************
Doe mee aan de beleggingswedstrijd op www.leunstoel.web-log.nl .


© 2006 Cees van Laren meer Cees van Laren - meer "Op de centen letten"
Bezigheden > Op de centen letten
De loonstroken van 2006 Cees van Laren
0309 Loonstrook
Net op de dag dat ik mijn bijdrage aan de Leunstoel zou uitwerken, verschijnt in een van de digitale nieuwsberichten die dagelijks mijn computer binnen rollen het volgende bericht: "De koopkracht van zeker een miljoen huishoudens is sinds 1 januari fors gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de vakcentrale voor middelbaar- en hoger personeel, MHP."

De eerste grote verandering op de loonstrook van januari was in 2002, toen de gulden vervangen werd door de euro. En hoewel er veel werd gediscussieerd over hogere europrijzen dan guldenprijzen, ook als je het omrekent, is bij die wijziging in belangrijke mate sprake van een gevoelsverandering.

Zalm had beloofd dat 2006 een jaar zou worden met koopkrachtstijging voor bijna iedereen. Het begint er op te lijken dat – als die stelling al wordt waargemaakt – de belangrijkste aanleiding voor die stijging het wegvallen van het gebruikersdeel van de OZB gaat worden. Uit het trio loon-ziektekosten-energierekening zal het voordeel voor de meeste mensen niet komen.

Voor de meeste mensen niet. En degenen die er wel van profiteren zijn niet de lagere en middeninkomens. Mijn partner is een veel voorkomende werknemer in Nederland: vrouw, twee kinderen, werkt 60 % en was verzekerd via het ziekenfonds. Haar netto inkomen – en dat van heel veel anderen – bleef ongeveer gelijk, maar de premie voor de verzekering is wel zo'n 35 euro hoger dan in 2005. Mijn ouders, gepensioneerde 80-plussers, zien hun pensioen elk met ruim 100 euro per maand achteruit gaan. Maar daar staat tegenover dat ook hun premie voor de verzekering omlaag gaat. Ik ben zelf een deel van mijn werktijd met FPU. Mijn pensioendeel ging 2,5 % omlaag - gelukkig was dat in euro's niet veel. Mijn salaris voor de uren die ik nog gewoon werk en de ziektekostenpremie was in januari opgeteld ongeveer 45 euro hoger dan in een vergelijkbare maand in 2005. Alles opgeteld bleef het gezamenlijk inkomen in ons huishouden dus gelijk. Maar daar staat weer een stijging van de energierekening met 30 euro per maand tegenover. Dus toch in de min.

Kortom, de beloofde koopkrachtwinst moet komen van het wegvallen van het gebruikersdeel van de OZB. Het was ongetwijfeld niet voor niets dat Zalm zo'n punt maakte van de verhoging van het eigenarendeel. OK, hij is door het stof gegaan. Maar tegelijkertijd heeft Zalm bereikt dat alle huiseigenaren straks gaan kijken hoeveel het eigenarendeel van de OZB is gestegen. De gemeenten zullen vast wel een vergelijkbare truc hebben toegepast als de pensioenfondsen. Kijk maar op de loonstrook: bij iedereen is de totale premie voor de pensioenen gestegen. Dat komt doordat het deel van het inkomen waarover geen premie betaald hoeft te worden fors verlaagd is. De beleggers binnen de pensioenfondsen hebben ongetwijfeld gedramd dat wat er ook gebeurde er een vergelijkbaar bedrag als in 2005 aan te beleggen gelden moest binnenkomen.

Zo redeneren ongetwijfeld ook de wethouders Financiën in al onze gemeenten: linksom of rechtsom, de totale inkomsten moeten zoveel mogelijk gelijk blijven. De aanslag OZB zal dus wel na 8 maart op de mat liggen om te voorkomen dat ons stemgedrag daardoor wordt beinvloed. Kijk dan gelijk ook eens naar de verhoging van de rioolrechten. Ik durf te wedden dat een substantieel deel van de koopkrachtverbetering die uit de OZB-verlaging moest komen er niet zal zijn.

In een volgende aflevering zal ik terugkomen op de beleggingen waarover ik in vorige afleveringen schreef. Dan kan ik laten zien of mijn eigen inzicht nog heeft geleid tot koopkrachtverbetering of dat ik ook mezelf verwijtend aan kan kijken.
 
***************************************************
Doe mee aan de beleggingswedstrijd op www.leunstoel.web-log.nl .
© 2006 Cees van Laren
powered by CJ2