archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 11
Jaargang 21
7 maart 2024
Beschouwingen > Buitenlandse zaken delen printen terug
Hij doet het Voor U Claude Aendenboom

2111BS Voor UMijn broer Pascal Aendenboom is geboren in 1969, hartje Brussel. Hij droomde al heel jong ervan om piloot te worden, maar werd uiteindelijk burgerlijk ingenieur. Niet verwonderlijk, vaders familieachtergrond bestaat merendeels uit industriëlen. Op zijn twaalfde keek Pascal enorm op naar een Belgische politicus die regelmatig over de vloer kwam bij zijn beste vriend die een taverne uitbaatte. Tussen 1989 en 1994 werd zijn held zowaar burgemeester van de stad en zo sloeg bij mijn broer de politieke vonk over. Pascal was toen net zijn carrière gestart bij een bankcontactbedrijf. Dit bedrijf was een vaste waarde in het beveiligen en waarborgen van elektronische betalingen in België. Om actief politiek te voeren had mijn big brother tot dan toe nog geen tijd gehad, hij trouwde in 1997 en wilde eerst en vooral met veel toewijding voor zijn vrouw en dochter zorgen. Zijn Bosnische vrouw die de burgeroorlog had overleefd, werkte toen als tolk voor het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.

In de politiek

Onlangs, na een gesprek met een oudere politicus, werd het voor Pascal klaar en duidelijk wat zijn politieke ambitie zou worden: hij zou zich inzetten voor een nog betere samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel. Daarom stelt hij zich nu voor de komende verkiezingen van zondag 9 juni 2024 voor als kandidaat voor de kieslijst in Brussel als volksvertegenwoordiger van de nieuwste politieke beweging met de welluidende naam 'VOOR U/POUR VOUS', opgericht in december 2023 door politica Els Ampe.

Bij Google vond ik de volgende info over haar:
'Els Ampe (Oostende, 18 januari 1979) is een onafhankelijke Belgische politica en schrijfster. Bij de gewestverkiezingen van 2004 werd ze de jongste verkozene van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, waarvan ze lid bleef tot in 2019. Ze ging zetelen in de commissie Leefmilieu en de commissie Ruimtelijke ordening en Stedenbouw. Els Ampe werd secretaris van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en lid van de commissie Welzijn van de VGC. In 2006 werd ze ook verkozen als gemeenteraadslid van Stad Brussel. Bij de Brusselse gewestverkiezingen in 2014 werd Els Ampe voor de derde keer verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement met maar liefst 2883 voorkeurstemmen, opnieuw de op een na hoogste score van haar partij. In juni 2017 werd ze schepen voor Nederlandstalige Aangelegenheden in Brussel’.
Pascals goede vriend, Marc Daniels was toen haar kabinetsmedewerker.  Op die manier leerde mijn broer Els Ampe goed kennen en zo is hij de nieuwe politieke beweging ´Voor U/Pour Vous´ ingerold.

Voor U

De belangrijkste doelstellingen van de politieke beweging ‘Voor U / Pour Vous’ zijn onder meer: transparantie bij de overheid en actieve openbaarheid van bestuur: de staat geeft u spontaan, open en bloot toegang tot alle bestuursdocumenten. Een andere doelstelling is: minder politiek, we kunnen het doen met slankere kabinetten. De parlementen reduceren we sterk: één op drie parlementsleden verdwijnt.
Een thema dat Pascal Aendenboom ook vurig aanbelangt is uiteraard de digitale technologie. Werkzaam als IT 'er heeft hij de afgelopen dertig jaar zowel in de privé- als in de publieke organisaties, een berg kennis en ervaring opgedaan. Vorige zondag tijdens de Nieuwjaarsdrink van de nieuwe politieke beweging luisterden de sympathisanten naar wat hij te zeggen had op dat vlak: 'De Centrale Bank is zich aan het voorbereiden om binnen een aantal jaren de digitale euro te lanceren. Het spreekt voor zich dat hiervoor een deontologische en transparante regelgeving nodig zal zijn. Dit geldt ook voor de in opmars zijnde artificiële intelligentie. Vele sociale regels zullen ontworpen worden’. Een lang en warm applaus volgde...
Tenslotte sprak de redenaar:'Er is dus nog veel werk voor de boeg: voor mij, voor U en dus ook voor Europa. Laat ons de krachten bundelen, onze schouders onder dat Europa zetten en ons voorbereiden op een moeilijke maar wellicht heel avontuurlijke weg.'

Jawel, Pascal Aendenboom doet het Voor U.

---------

De fotocollage is van Linda Hulshof,
Meer informatie: lindahulshof71@gmail.com© 2024 Claude Aendenboom meer Claude Aendenboom - meer "Buitenlandse zaken" -
Beschouwingen > Buitenlandse zaken
Hij doet het Voor U Claude Aendenboom
2111BS Voor UMijn broer Pascal Aendenboom is geboren in 1969, hartje Brussel. Hij droomde al heel jong ervan om piloot te worden, maar werd uiteindelijk burgerlijk ingenieur. Niet verwonderlijk, vaders familieachtergrond bestaat merendeels uit industriëlen. Op zijn twaalfde keek Pascal enorm op naar een Belgische politicus die regelmatig over de vloer kwam bij zijn beste vriend die een taverne uitbaatte. Tussen 1989 en 1994 werd zijn held zowaar burgemeester van de stad en zo sloeg bij mijn broer de politieke vonk over. Pascal was toen net zijn carrière gestart bij een bankcontactbedrijf. Dit bedrijf was een vaste waarde in het beveiligen en waarborgen van elektronische betalingen in België. Om actief politiek te voeren had mijn big brother tot dan toe nog geen tijd gehad, hij trouwde in 1997 en wilde eerst en vooral met veel toewijding voor zijn vrouw en dochter zorgen. Zijn Bosnische vrouw die de burgeroorlog had overleefd, werkte toen als tolk voor het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.

In de politiek

Onlangs, na een gesprek met een oudere politicus, werd het voor Pascal klaar en duidelijk wat zijn politieke ambitie zou worden: hij zou zich inzetten voor een nog betere samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel. Daarom stelt hij zich nu voor de komende verkiezingen van zondag 9 juni 2024 voor als kandidaat voor de kieslijst in Brussel als volksvertegenwoordiger van de nieuwste politieke beweging met de welluidende naam 'VOOR U/POUR VOUS', opgericht in december 2023 door politica Els Ampe.

Bij Google vond ik de volgende info over haar:
'Els Ampe (Oostende, 18 januari 1979) is een onafhankelijke Belgische politica en schrijfster. Bij de gewestverkiezingen van 2004 werd ze de jongste verkozene van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, waarvan ze lid bleef tot in 2019. Ze ging zetelen in de commissie Leefmilieu en de commissie Ruimtelijke ordening en Stedenbouw. Els Ampe werd secretaris van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en lid van de commissie Welzijn van de VGC. In 2006 werd ze ook verkozen als gemeenteraadslid van Stad Brussel. Bij de Brusselse gewestverkiezingen in 2014 werd Els Ampe voor de derde keer verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement met maar liefst 2883 voorkeurstemmen, opnieuw de op een na hoogste score van haar partij. In juni 2017 werd ze schepen voor Nederlandstalige Aangelegenheden in Brussel’.
Pascals goede vriend, Marc Daniels was toen haar kabinetsmedewerker.  Op die manier leerde mijn broer Els Ampe goed kennen en zo is hij de nieuwe politieke beweging ´Voor U/Pour Vous´ ingerold.

Voor U

De belangrijkste doelstellingen van de politieke beweging ‘Voor U / Pour Vous’ zijn onder meer: transparantie bij de overheid en actieve openbaarheid van bestuur: de staat geeft u spontaan, open en bloot toegang tot alle bestuursdocumenten. Een andere doelstelling is: minder politiek, we kunnen het doen met slankere kabinetten. De parlementen reduceren we sterk: één op drie parlementsleden verdwijnt.
Een thema dat Pascal Aendenboom ook vurig aanbelangt is uiteraard de digitale technologie. Werkzaam als IT 'er heeft hij de afgelopen dertig jaar zowel in de privé- als in de publieke organisaties, een berg kennis en ervaring opgedaan. Vorige zondag tijdens de Nieuwjaarsdrink van de nieuwe politieke beweging luisterden de sympathisanten naar wat hij te zeggen had op dat vlak: 'De Centrale Bank is zich aan het voorbereiden om binnen een aantal jaren de digitale euro te lanceren. Het spreekt voor zich dat hiervoor een deontologische en transparante regelgeving nodig zal zijn. Dit geldt ook voor de in opmars zijnde artificiële intelligentie. Vele sociale regels zullen ontworpen worden’. Een lang en warm applaus volgde...
Tenslotte sprak de redenaar:'Er is dus nog veel werk voor de boeg: voor mij, voor U en dus ook voor Europa. Laat ons de krachten bundelen, onze schouders onder dat Europa zetten en ons voorbereiden op een moeilijke maar wellicht heel avontuurlijke weg.'

Jawel, Pascal Aendenboom doet het Voor U.

---------

De fotocollage is van Linda Hulshof,
Meer informatie: lindahulshof71@gmail.com

© 2024 Claude Aendenboom
powered by CJ2