archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 8
Jaargang 21
25 januari 2024
Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Weer een afwisselend aanbod in De Leunstoel Dik Kruithof en Henk Klaren

00 Alex 21
Willem Minderhout vindt de eerste schrijver die een Van de Redactie schreef voor De Leunstoel, maar er is iets vreemds mee. Coc van Duijn ziet het gebeuren. Jaap van Lakerveld dicht het gat in de formatie met een spreekwoord. Henk Klaren weet hoe dat er uit ziet. Arie de Jong is niet enthousiast meer over de kwaliteit van het bestuur en Katharina Kouwenhoven heeft een idee voor rapportcijfers. Paul Bordewijk beschrijft de kiezer als een vluchtig wezen, maar ja, het is het enige wat we hebben. Han Busstra maakt zich met zijn illustratie ook zorgen over de volatiliteit van het kiezersvolk. Arie de Jong signaleert Boze Burgers in heel Europa en ze leren ook nog van elkaar! Zijn stukje geeft Petra Busstra inspiratie voor maar liefst twee plaatjes. Rob van Olphen houdt het persoonlijk en aan Marcia Meerum Terwogt’s tekening te zien begrijpt zij dat.

Uit de cartoon van Han Busstra blijkt dat hij de president van de Russische federatie niet echt vertrouwt.

Maeve van der Steen kookt uit een liedje wat Marcia Meerum Terwogt ook mooi laat zien. Julius Pasgeld haalt de tien geboden naar de moderne tijd en Han Busstra zet er een multiculturele rechtbank bij. Nienke Nieuwenhuizen heeft diverse familieleden ontvangen op het Iberisch schiereiland. Een enorme bos bloemen is haar deel. Coc van Duijn tekent die. Verder bezocht ze diverse evenementen, zoals een mooie modeshow in Sevilla en een keramiektentoonstelling in Alcoutim. Haar artistieke vriendinnen gaven haar foto’s om zulks te laten zien.
Dik Kruithof vindt een baksteenparadijsje in Sneek.

Willem Minderhout vergelijkt moord en doodslag in Nederland en Duitsland. Claude Aendenboom leest een indrukwekkend boek over een vluchteling in Europa. Katharina Kouwenhoven bezoekt Gent en ziet nu wel het Lam Gods met de mensenogen. Dik Kruithof gaat naar het Scheepvaartmuseum in Sneek en is weer onder de indruk van de fotokunst van Maartje Roos. Hij kreeg foto’s van haar voor zijn stukje. Henk Klaren kijkt nota bene naar Omroep Max en ontdekt een prachtig zingende kleindochter van een van de Cats.

----------

De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer,  Rob van Olphen, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft, Han Busstra, Jack Luiten, Nolly Jansen, Jan van der Steenhoven en Ton Schimmelpennink.

Wordt ook lid: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2024 Dik Kruithof en Henk Klaren meer Dik Kruithof en Henk Klaren - meer "Van de redactie"
Beschouwingen > Van de redactie
Weer een afwisselend aanbod in De Leunstoel Dik Kruithof en Henk Klaren
00 Alex 21
Willem Minderhout vindt de eerste schrijver die een Van de Redactie schreef voor De Leunstoel, maar er is iets vreemds mee. Coc van Duijn ziet het gebeuren. Jaap van Lakerveld dicht het gat in de formatie met een spreekwoord. Henk Klaren weet hoe dat er uit ziet. Arie de Jong is niet enthousiast meer over de kwaliteit van het bestuur en Katharina Kouwenhoven heeft een idee voor rapportcijfers. Paul Bordewijk beschrijft de kiezer als een vluchtig wezen, maar ja, het is het enige wat we hebben. Han Busstra maakt zich met zijn illustratie ook zorgen over de volatiliteit van het kiezersvolk. Arie de Jong signaleert Boze Burgers in heel Europa en ze leren ook nog van elkaar! Zijn stukje geeft Petra Busstra inspiratie voor maar liefst twee plaatjes. Rob van Olphen houdt het persoonlijk en aan Marcia Meerum Terwogt’s tekening te zien begrijpt zij dat.

Uit de cartoon van Han Busstra blijkt dat hij de president van de Russische federatie niet echt vertrouwt.

Maeve van der Steen kookt uit een liedje wat Marcia Meerum Terwogt ook mooi laat zien. Julius Pasgeld haalt de tien geboden naar de moderne tijd en Han Busstra zet er een multiculturele rechtbank bij. Nienke Nieuwenhuizen heeft diverse familieleden ontvangen op het Iberisch schiereiland. Een enorme bos bloemen is haar deel. Coc van Duijn tekent die. Verder bezocht ze diverse evenementen, zoals een mooie modeshow in Sevilla en een keramiektentoonstelling in Alcoutim. Haar artistieke vriendinnen gaven haar foto’s om zulks te laten zien.
Dik Kruithof vindt een baksteenparadijsje in Sneek.

Willem Minderhout vergelijkt moord en doodslag in Nederland en Duitsland. Claude Aendenboom leest een indrukwekkend boek over een vluchteling in Europa. Katharina Kouwenhoven bezoekt Gent en ziet nu wel het Lam Gods met de mensenogen. Dik Kruithof gaat naar het Scheepvaartmuseum in Sneek en is weer onder de indruk van de fotokunst van Maartje Roos. Hij kreeg foto’s van haar voor zijn stukje. Henk Klaren kijkt nota bene naar Omroep Max en ontdekt een prachtig zingende kleindochter van een van de Cats.

----------

De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer,  Rob van Olphen, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft, Han Busstra, Jack Luiten, Nolly Jansen, Jan van der Steenhoven en Ton Schimmelpennink.

Wordt ook lid: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2024 Dik Kruithof en Henk Klaren
powered by CJ2