archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 7
Jaargang 3
2 februari 2006
Beschouwingen > De poëtische wereld delen printen terug
Boris Dittrich, Multiple Choice Jaap van Lakerveld

Boris,

Ik weet het nog van school, als ik een beurt kreeg.
Ik moest vertellen wat ik had geleerd.
Dat was niet veel en werd niet gewaardeerd;
Ik stond dan voor het bord, mijn hoofd was leeg

Zelfs wat ik wel geleerd had, leek verloren.
Vergeefs dwaalde ik door mijn hersenpan.
Hoe ik ook zocht, ik wist er niks meer van;
Ik wenste dat ik nimmer was geboren.

Dat alles is jou door het hoofd gegaan,
Toen jij daar voor het front der natie stond.
Jij zag granaten. En zij roken lont.
Die lont, die staken zij koelbloedig aan.

1 Zo ben jij toen in de lucht gevlogen
En ik ervoer een diep, diep mededogen

2 Totaal oneens met alles wat je daar beweerde
Besefte ik hoezeer ik je waardeerde

3 Velen zijn daar ver in doorgedraafd
Maar jij toonde je waardig en beschaafd

4 Had ik in jouw positie daar gestaan
Dan was ik zeker door het lint gegaan

5 Ik zeg dat alles en daarmee bevestig
Ik het bestaansrecht van D’66

© 2006 Jaap van Lakerveld meer Jaap van Lakerveld - meer "De poëtische wereld" -
Beschouwingen > De poëtische wereld
Boris Dittrich, Multiple Choice Jaap van Lakerveld
Boris,

Ik weet het nog van school, als ik een beurt kreeg.
Ik moest vertellen wat ik had geleerd.
Dat was niet veel en werd niet gewaardeerd;
Ik stond dan voor het bord, mijn hoofd was leeg

Zelfs wat ik wel geleerd had, leek verloren.
Vergeefs dwaalde ik door mijn hersenpan.
Hoe ik ook zocht, ik wist er niks meer van;
Ik wenste dat ik nimmer was geboren.

Dat alles is jou door het hoofd gegaan,
Toen jij daar voor het front der natie stond.
Jij zag granaten. En zij roken lont.
Die lont, die staken zij koelbloedig aan.

1 Zo ben jij toen in de lucht gevlogen
En ik ervoer een diep, diep mededogen

2 Totaal oneens met alles wat je daar beweerde
Besefte ik hoezeer ik je waardeerde

3 Velen zijn daar ver in doorgedraafd
Maar jij toonde je waardig en beschaafd

4 Had ik in jouw positie daar gestaan
Dan was ik zeker door het lint gegaan

5 Ik zeg dat alles en daarmee bevestig
Ik het bestaansrecht van D’66© 2006 Jaap van Lakerveld
powered by CJ2