archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 12
Jaargang 20
23 maart 2023
Vermaak en Genot > Poëtisch delen printen terug
Maitiid* Dik Kruithof

2012VG Maitiid1
‘Maitiid’ vind ik mooier dan voorjaar. Vroeger zongen wij in de auto altijd Friese liedjes. Er is een traditioneel boekje met Friese liedjes dat ‘Fryslân Sjongt’ heet en dat boekje heeft een lange voorgeschiedenis. Zo verscheen in 1876 voor het eerst een Frysk Lyteboek dat in 1886 al gezelschap kreeg van een Nij Frysk Lieteboek met andere en nieuwere liederen. Onder anderen Piter Jelles Troelstra leverde bijdragen en stond ook te boek als schrijver van dat Nij Frysk Lieteboek. Hij schreef voor de eerste druk in 1886 ook een ‘In wird mei op reis.’

Toen ik ergens ‘Voorjaar’ zag moest ik denken aan een Fries liedje waarin het blije van het voorjaar werd uitgedrukt. Een zoektocht in al die liedjesboeken maakte duidelijk dat dat een vergissing was, dat liedje is er wel maar gaat over een zomermorgen: Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn! ’t Opgeande sintsje laket my oan….. Ja dat was echt niet meer van toepassing deze week.
Verder gezocht dus en dan blijkt dat Tetman de Vries (1915-1988), die met zijn broer Jarich het Selskip Tetman en Jarich vormde en met cabaret door heel Nederland toerde langs de Friezen-om-utens – ik heb ze zelf nog gezien in Alkmaar –, die Tetman heeft een liedje geschreven dat De Maitiid heet. Ik zag het zelfs op een engelstalige website:

De Maitiid
(FrisianText)

Dan is de maitiid, maitiid yn it lân.
Dan laket alles, alles jin sa oan.
De moaie maitiid mei syn blauwe loft,
is foar minsken en foar blom grif it moaiste skoft,

As de fûgels striekes sjouwe nei it dak of holle beam.
As2012VG Maitiid2 de fjilden har ûntjouwe en de blomkes iepen gean.
As twa jonge minske-herten troch de leafde bin ferbûn.
(As two young human hearts are bound through love)
En it houlik wurd besletten ’t grutte libben wurd begûn.
(And the wedding establishes that a great life has begun.)

Het zal wel duidelijk zijn: de eerste vier regels zijn het refrein en in de andere vier regels wordt een blij verhaal verteld. Maar eigenlijk kwam ik op dit liedje omdat ik enige weken geleden vanuit de woonkamer de onderste foto gemaakt had van onze voortuin en op de dag dat de laatste Leunstoel verscheen ik direct de bovenste foto maakte.

Fryslân heeft een paar liederen die voor mij er ver bovenuit steken. Ja, we hebben een volkslied dat een prima strijdlied is maar daarnaast hebben we ‘It Heitelan’ met een prachtige beschrijving van onze provincie: ‘Wer’t de dyk it lân omklammet, lyk in memme earm hjar bern’. Maar het meest aangrijpend vind ik nog altijd ‘It âldershûs’ dat zo mooi de heimwee beschrijft van alle mensen naar het huis waar ze geboren en getogen zijn. En die tekst is van Piter Jelles Troelstra.

Anneke Douma - It Aldershus


----------

De foto's zijn van de schrijver© 2023 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Poëtisch" -
Vermaak en Genot > Poëtisch
Maitiid* Dik Kruithof
2012VG Maitiid1
‘Maitiid’ vind ik mooier dan voorjaar. Vroeger zongen wij in de auto altijd Friese liedjes. Er is een traditioneel boekje met Friese liedjes dat ‘Fryslân Sjongt’ heet en dat boekje heeft een lange voorgeschiedenis. Zo verscheen in 1876 voor het eerst een Frysk Lyteboek dat in 1886 al gezelschap kreeg van een Nij Frysk Lieteboek met andere en nieuwere liederen. Onder anderen Piter Jelles Troelstra leverde bijdragen en stond ook te boek als schrijver van dat Nij Frysk Lieteboek. Hij schreef voor de eerste druk in 1886 ook een ‘In wird mei op reis.’

Toen ik ergens ‘Voorjaar’ zag moest ik denken aan een Fries liedje waarin het blije van het voorjaar werd uitgedrukt. Een zoektocht in al die liedjesboeken maakte duidelijk dat dat een vergissing was, dat liedje is er wel maar gaat over een zomermorgen: Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn! ’t Opgeande sintsje laket my oan….. Ja dat was echt niet meer van toepassing deze week.
Verder gezocht dus en dan blijkt dat Tetman de Vries (1915-1988), die met zijn broer Jarich het Selskip Tetman en Jarich vormde en met cabaret door heel Nederland toerde langs de Friezen-om-utens – ik heb ze zelf nog gezien in Alkmaar –, die Tetman heeft een liedje geschreven dat De Maitiid heet. Ik zag het zelfs op een engelstalige website:

De Maitiid
(FrisianText)

Dan is de maitiid, maitiid yn it lân.
Dan laket alles, alles jin sa oan.
De moaie maitiid mei syn blauwe loft,
is foar minsken en foar blom grif it moaiste skoft,

As de fûgels striekes sjouwe nei it dak of holle beam.
As2012VG Maitiid2 de fjilden har ûntjouwe en de blomkes iepen gean.
As twa jonge minske-herten troch de leafde bin ferbûn.
(As two young human hearts are bound through love)
En it houlik wurd besletten ’t grutte libben wurd begûn.
(And the wedding establishes that a great life has begun.)

Het zal wel duidelijk zijn: de eerste vier regels zijn het refrein en in de andere vier regels wordt een blij verhaal verteld. Maar eigenlijk kwam ik op dit liedje omdat ik enige weken geleden vanuit de woonkamer de onderste foto gemaakt had van onze voortuin en op de dag dat de laatste Leunstoel verscheen ik direct de bovenste foto maakte.

Fryslân heeft een paar liederen die voor mij er ver bovenuit steken. Ja, we hebben een volkslied dat een prima strijdlied is maar daarnaast hebben we ‘It Heitelan’ met een prachtige beschrijving van onze provincie: ‘Wer’t de dyk it lân omklammet, lyk in memme earm hjar bern’. Maar het meest aangrijpend vind ik nog altijd ‘It âldershûs’ dat zo mooi de heimwee beschrijft van alle mensen naar het huis waar ze geboren en getogen zijn. En die tekst is van Piter Jelles Troelstra.

Anneke Douma - It Aldershus


----------

De foto's zijn van de schrijver

© 2023 Dik Kruithof
powered by CJ2