archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 7
Jaargang 20
12 januari 2023
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
Liefde Arie de Jong

2007VG LiefdeIn de Groene Amsterdammer (17 november 2022) schreef Ester Naomi Perquin: ‘In een broodjeszaak zie ik een vrouw zitten met wie ik een man heb gedeeld. Nou ja, gedeeld – dat is het woord natuurlijk niet. Het was meer onwetend overlappen. Ik was jong, hij was fiks ouder, zij zat er ergens tussenin. Zij was met hem toen ik met hem was. Of ik was met hem terwijl zij dacht met hem te zijn. Ik was met hem toen hij haar vertelde met mij te willen zijn, kort voordat ik hem vertelde niet meer met hem te willen zijn en daarna werden we allemaal, op termijn, anderen. Anderen die met anderen waren.’

Wat een uitzonderlijk prachtige tekst!
Je kunt er een dikke roman mee vullen, maar eigenlijk heb ik aan deze korte tekst genoeg om mijn fantasie te laten werken. En dan begint bij mij de moraal te knagen.
Een jonge vrouw met een relatie met een veel oudere man. Daar heb ik zo mijn twijfels bij. Kan dat wel door de beugel? De wet verbiedt het niet, dat is het niet. Het gaat er om: is dat wel gezond voor de betrokkenen? Een rijpe man (dat veronderstel je dan, maar wellicht is dat een overschatting van het rijpingsproces van veel mannen) met een nog jonge vrouw die onnodig tegen die rijpe man opkijkt (vadercomplex?). Of gaat de fantasie nu te veel op hol?

De volgende kwestie: die wat oudere man heeft een relatie met zijn vrouw of vriendin, die wel iets jonger dan hij is. Laten we zeggen dat ze mogelijk hun 25-jarig huwelijksfeest hebben gevierd, maar die man kan natuurlijk ook gescheiden zijn geweest en aan een nieuwe relatie zijn begonnen. Zo’n sneue man die telkens zijn jeugdigheid moet bewijzen. We weten het niet, daar moet je een roman mee vullen. Die man begint hoe dan ook naast zijn vaste relatie een affaire met een nog jongere vrouw. We laten in het midden hoe de maatschappelijke relatie is van die man en die jonge vrouw. In vroegere tijden zou het de chirurg kunnen zijn met een verpleegster, of de baas met zijn secretaresse. Of een hoogleraar met een studente, of de docent van de toneelacademie met een jonge vrouw die op het toneel wil. Hoe dan ook, wat vinden we ervan dat die man zijn vrouw bedriegt? Niet zo netjes.

Maar gelukkig, die man blijft in de koude achter. Nadat hij zijn vrouw aan de kant heeft gezet, wordt hij zelf aan de kant gezet door de jonge vlam. Schaakmat! Eigen schuld, dikke bult.
Wie hiervan een roman wil maken (dat is uiteraard al menigmaal gebeurd), kan ervoor kiezen het perspectief van Ester te benutten, maar het kan ook vanuit het perspectief van die man, of van zijn vrouw. Of je wipt van hoofdstuk tot hoofdstuk naar een verschillend perspectief.

Het begint met een prachtig stukje tekst van Ester en je kunt er vervolgens een bibliotheek mee vullen.

----------

De illustratie is van Linda Hulshof.
Meer informatie: lindahulshof71@gmail.com
© 2023 Arie de Jong meer Arie de Jong - meer "De wereldliteratuur roept" -
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Liefde Arie de Jong
2007VG LiefdeIn de Groene Amsterdammer (17 november 2022) schreef Ester Naomi Perquin: ‘In een broodjeszaak zie ik een vrouw zitten met wie ik een man heb gedeeld. Nou ja, gedeeld – dat is het woord natuurlijk niet. Het was meer onwetend overlappen. Ik was jong, hij was fiks ouder, zij zat er ergens tussenin. Zij was met hem toen ik met hem was. Of ik was met hem terwijl zij dacht met hem te zijn. Ik was met hem toen hij haar vertelde met mij te willen zijn, kort voordat ik hem vertelde niet meer met hem te willen zijn en daarna werden we allemaal, op termijn, anderen. Anderen die met anderen waren.’

Wat een uitzonderlijk prachtige tekst!
Je kunt er een dikke roman mee vullen, maar eigenlijk heb ik aan deze korte tekst genoeg om mijn fantasie te laten werken. En dan begint bij mij de moraal te knagen.
Een jonge vrouw met een relatie met een veel oudere man. Daar heb ik zo mijn twijfels bij. Kan dat wel door de beugel? De wet verbiedt het niet, dat is het niet. Het gaat er om: is dat wel gezond voor de betrokkenen? Een rijpe man (dat veronderstel je dan, maar wellicht is dat een overschatting van het rijpingsproces van veel mannen) met een nog jonge vrouw die onnodig tegen die rijpe man opkijkt (vadercomplex?). Of gaat de fantasie nu te veel op hol?

De volgende kwestie: die wat oudere man heeft een relatie met zijn vrouw of vriendin, die wel iets jonger dan hij is. Laten we zeggen dat ze mogelijk hun 25-jarig huwelijksfeest hebben gevierd, maar die man kan natuurlijk ook gescheiden zijn geweest en aan een nieuwe relatie zijn begonnen. Zo’n sneue man die telkens zijn jeugdigheid moet bewijzen. We weten het niet, daar moet je een roman mee vullen. Die man begint hoe dan ook naast zijn vaste relatie een affaire met een nog jongere vrouw. We laten in het midden hoe de maatschappelijke relatie is van die man en die jonge vrouw. In vroegere tijden zou het de chirurg kunnen zijn met een verpleegster, of de baas met zijn secretaresse. Of een hoogleraar met een studente, of de docent van de toneelacademie met een jonge vrouw die op het toneel wil. Hoe dan ook, wat vinden we ervan dat die man zijn vrouw bedriegt? Niet zo netjes.

Maar gelukkig, die man blijft in de koude achter. Nadat hij zijn vrouw aan de kant heeft gezet, wordt hij zelf aan de kant gezet door de jonge vlam. Schaakmat! Eigen schuld, dikke bult.
Wie hiervan een roman wil maken (dat is uiteraard al menigmaal gebeurd), kan ervoor kiezen het perspectief van Ester te benutten, maar het kan ook vanuit het perspectief van die man, of van zijn vrouw. Of je wipt van hoofdstuk tot hoofdstuk naar een verschillend perspectief.

Het begint met een prachtig stukje tekst van Ester en je kunt er vervolgens een bibliotheek mee vullen.

----------

De illustratie is van Linda Hulshof.
Meer informatie: lindahulshof71@gmail.com


© 2023 Arie de Jong
powered by CJ2