archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 1
Jaargang 20
13 oktober 2022
Bezigheden > Lopen delen printen terug
De kippen van Warmond Arie de Jong

2001BZ Kippen
Bij het maken van mijn wandelingen en fietstochten kom ik ze wel eens tegen: een koppel kippen die langs de weg verblijven en geen eigenaar (meer) hebben. De grootste groep die ik ken is bij Warmond, langs het fietspad dat parallel aan de spoorbaan loopt. Die koppel is zelfs zo groot dat die weer in delen uiteenvalt. Ik kom er regelmatig langs met de fiets of als ik een flinke wandeling maak die langs de Klinkenbergerplas en door Warmond voert. Elke keer als ik er kom tel ik de kippen die ik met het blote oog kan zien. De top is dat ik op een keer wel 65 kippen telde, terwijl er dan ook nog zijn die je niet kunt zien, omdat ze ergens scharrelen in de bosschages.

Waar komen die kippen vandaan?

Jaren geleden waren ze er nog niet, die kippen bij Warmond. Maar op een gegeven moment moet iemand daar zijn kippen hebben losgelaten waar hij of zij van af wilde. Dat denk ik. En anderen die van hun kippen af wilden werden op een idee gebracht en moeten dit ook gedaan hebben. Want het aantal kippen groeide. Op een gegeven moment liepen er tientallen rond. Laat op de middag verzamelden die zich in een boom, want kippen gaan op stok. In de loop van het jaar schommelde het aantal kippen, ze kwamen niet allemaal de winter door. Soms liepen er ineens wat kuikens rond, dus er werden ergens in de bosschages eieren uitgebroed. Ooit, toen het aantal kippen flink afnam, had ik het idee dat een vos ze had ontdekt.
Dit jaar groeide het aantal kippen gestaag. Het werden er zo veel, dat ze aan één boom niet genoeg hadden om op stok te gaan. Meestal zie ik er nu wel een stuk of vijftig lopen, en zoals gezegd telde ik er op een keer zelfs 65. De kippen verschillen onderling sterk. Ik heb geen verstand van soorten, maar wat er bij Warmond rondloopt, is van grote verscheidenheid. Hoe kippen van verschillende soort met elkaar omgaan, weet ik niet. Sommige kippen zijn altijd op zichzelf. Als een hen wat eieren heeft uitgebroed zie je die hen met de kleintjes apart opereren, maar als ze groot zijn dan gaan ze weer op in de grote groep.

Waar lopen ze rond?

De kippenkolonie wordt gescheiden door het viaduct, waar het fietspad onder de spoorbaan loopt die aftakt richting Schiphol. De andere tak is de oude lijn en die voert van Leiden naar Haarlem. Noordelijk van het viaduct zit een groep van ongeveer 15 kippen. Die heeft geen fysiek contact met de kippen die zuidelijk van het viaduct verblijven. Later op de middag gaan ze wel naar elkaar kraaien.
Ook al zijn de kippen in het wild, tegelijk zijn ze tam en in elk geval gewend aan mensen. Er lopen zelfs wel mensen met hun hond en de kippen raken daardoor niet van streek. Evenmin van bromfietsen die over het fietspad gaan. Als je er van je fiets stapt, dan komen ze naar je toe, in de hoop op bijvoeding. Ik zie nogal eens dat er mensen zijn die de kippen wat te eten komen brengen. Zoals ze ook de eenden of duiven willen voeren, zo doen ze dat ook met de kippen. De kippen vinden dat best. Kinderen vinden het prachtig. 

De canonisering van de kippen van Warmond

De kippen bij Warmond zijn niet meer weg te denken. Maarten ’t Hart, die in Warmond woont, niet al te ver van deze kippenkolonie, schreef er al eens een verhaal over. Niet zo’n geslaagd verhaal, hij kan beter. Dat de gemeente ook door heeft dat hier kippen rondlopen, blijkt er uit dat op een gegeven moment borden langs het fietspad werden geplaatst: ‘let op, loslopende kippen’. Terecht overigens, want die kippen scharrelen op en langs de weg en zijn duidelijk slecht op de hoogte van de verkeersregels. Toch heb ik nog nooit een aangereden kip zien liggen.

---------

Illustrator: Han Busstra.


© 2022 Arie de Jong meer Arie de Jong - meer "Lopen" -
Bezigheden > Lopen
De kippen van Warmond Arie de Jong
2001BZ Kippen
Bij het maken van mijn wandelingen en fietstochten kom ik ze wel eens tegen: een koppel kippen die langs de weg verblijven en geen eigenaar (meer) hebben. De grootste groep die ik ken is bij Warmond, langs het fietspad dat parallel aan de spoorbaan loopt. Die koppel is zelfs zo groot dat die weer in delen uiteenvalt. Ik kom er regelmatig langs met de fiets of als ik een flinke wandeling maak die langs de Klinkenbergerplas en door Warmond voert. Elke keer als ik er kom tel ik de kippen die ik met het blote oog kan zien. De top is dat ik op een keer wel 65 kippen telde, terwijl er dan ook nog zijn die je niet kunt zien, omdat ze ergens scharrelen in de bosschages.

Waar komen die kippen vandaan?

Jaren geleden waren ze er nog niet, die kippen bij Warmond. Maar op een gegeven moment moet iemand daar zijn kippen hebben losgelaten waar hij of zij van af wilde. Dat denk ik. En anderen die van hun kippen af wilden werden op een idee gebracht en moeten dit ook gedaan hebben. Want het aantal kippen groeide. Op een gegeven moment liepen er tientallen rond. Laat op de middag verzamelden die zich in een boom, want kippen gaan op stok. In de loop van het jaar schommelde het aantal kippen, ze kwamen niet allemaal de winter door. Soms liepen er ineens wat kuikens rond, dus er werden ergens in de bosschages eieren uitgebroed. Ooit, toen het aantal kippen flink afnam, had ik het idee dat een vos ze had ontdekt.
Dit jaar groeide het aantal kippen gestaag. Het werden er zo veel, dat ze aan één boom niet genoeg hadden om op stok te gaan. Meestal zie ik er nu wel een stuk of vijftig lopen, en zoals gezegd telde ik er op een keer zelfs 65. De kippen verschillen onderling sterk. Ik heb geen verstand van soorten, maar wat er bij Warmond rondloopt, is van grote verscheidenheid. Hoe kippen van verschillende soort met elkaar omgaan, weet ik niet. Sommige kippen zijn altijd op zichzelf. Als een hen wat eieren heeft uitgebroed zie je die hen met de kleintjes apart opereren, maar als ze groot zijn dan gaan ze weer op in de grote groep.

Waar lopen ze rond?

De kippenkolonie wordt gescheiden door het viaduct, waar het fietspad onder de spoorbaan loopt die aftakt richting Schiphol. De andere tak is de oude lijn en die voert van Leiden naar Haarlem. Noordelijk van het viaduct zit een groep van ongeveer 15 kippen. Die heeft geen fysiek contact met de kippen die zuidelijk van het viaduct verblijven. Later op de middag gaan ze wel naar elkaar kraaien.
Ook al zijn de kippen in het wild, tegelijk zijn ze tam en in elk geval gewend aan mensen. Er lopen zelfs wel mensen met hun hond en de kippen raken daardoor niet van streek. Evenmin van bromfietsen die over het fietspad gaan. Als je er van je fiets stapt, dan komen ze naar je toe, in de hoop op bijvoeding. Ik zie nogal eens dat er mensen zijn die de kippen wat te eten komen brengen. Zoals ze ook de eenden of duiven willen voeren, zo doen ze dat ook met de kippen. De kippen vinden dat best. Kinderen vinden het prachtig. 

De canonisering van de kippen van Warmond

De kippen bij Warmond zijn niet meer weg te denken. Maarten ’t Hart, die in Warmond woont, niet al te ver van deze kippenkolonie, schreef er al eens een verhaal over. Niet zo’n geslaagd verhaal, hij kan beter. Dat de gemeente ook door heeft dat hier kippen rondlopen, blijkt er uit dat op een gegeven moment borden langs het fietspad werden geplaatst: ‘let op, loslopende kippen’. Terecht overigens, want die kippen scharrelen op en langs de weg en zijn duidelijk slecht op de hoogte van de verkeersregels. Toch heb ik nog nooit een aangereden kip zien liggen.

---------

Illustrator: Han Busstra.
© 2022 Arie de Jong
powered by CJ2