archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 1
Jaargang 20
13 oktober 2022
Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Thema Oorlog Dik Kruithof en Henk Klaren

000 henk2Het eerste nummer van de 20e jaargang, met een ‘zwaar’ thema en een moeizame start. Die moeizame start was dat we bij de voorbereiding ontdekten dat er eigenlijk geen ruimte was voor de 20e jaargang;  bij de bouw van het programma is daar niet op gerekend. Maar onze behulpzame provider CJ2 uit Groningen heeft het mogelijk gemaakt!

Voor dit nummer kregen we nog laat een prachtig verhaal binnen van Jan Stoof over de mid-terms in de VS, waarin wordt uitgelegd hoe de democratie in Amerika niet meer werkt.  Een goede inleiding op het thema oorlog.

Oorlog. Jaap Lakerveld maakte er een gedicht over en Alex Verduijn den Boer tekent de gezagsdragers waar het om gaat. Rob van Olphen haalt een jeugdherinnering op en Paul Bordewijk legt uit dat we nog nooit zo dicht bij een kernoorlog zijn geweest met een angstaanjagende tekening van Petra Busstra over Poetins vinger. Claude Aendenboom vraagt zich af wat het opperwezen ervan vindt en Katharina Kouwenhoven tekende de wanhoop. Katharina Kouwenhoven vertelt ook over haar eigen jeugdherinnering die met de oorlog te maken heeft en leverde er een ontroerende foto bij. Nienke Nieuwenhuizen vraagt aandacht voor de dichter Sonja Prins en weeft er eigen herinneringen in. Maeve van der Steen kookt met schaarste en Marcia Meerum Terwogt laat het beestje zien. Bram Schilperoord gaat na hoe het ging toen hij jong was en ziet duidelijke parallellen. Coc van Duijn tekende het wapen erbij. Jaap van Lakerveld schreef ook een gedicht over voorzitten en Linda Hulshof maakte er een hanengevecht van. Willem Minderhout is op zijn reis door Oost Europa veel tegengekomen. Dik Kruithof was in het Fries Museum waar een tentoonstelling is over Friesland in de middeleeuwen met als belangrijk onderdeel de oorlogen, terecht zoals ook blijkt uit een lijstje. Thomas van der Steen is nu vooral gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en denkt aan de slachtoffers van een eeuw terug.

En verder: Julius Pasgeld somt zijn verzameling ‘Ik ben’ op met een tekening van Linda Hulshof. Probeer te vinden welke ‘Ik ben’ zij heeft gebruikt! Linda Hulshof maakte ook de prachtige Cartoon van Remkes. Carlo van Praag vraagt zich af wat de woke-beweging deed in het Pleistoceen en Marcia Meerum Terwogt laat het zien. Arie de Jong vindt dat we de tijd moeten krijgen om niet altijd aan te staan en Han Busstra tekende de huisvrouw erbij. Dik Kruithof zag eindelijk weer koeien en Arie de Jong zag de kippen die Han Busstra tekende toen hij ze voerde. Claude Aendenboom werd gered door de storing bij de bank en Petra Busstra laat de bedreiging zien.

Het Duitse stadje Bamberg komt in twee verhalen voor.

----------

Het nieuwe logo voor de Twintigste Leunstoeljaargang is van Henk Klaren.

---------

De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft en Ton Schimmelpennink.

Wordt ook lid: www.deleunstoel.nl/colofon.php

 



© 2022 Dik Kruithof en Henk Klaren meer Dik Kruithof en Henk Klaren - meer "Van de redactie"
Beschouwingen > Van de redactie
Thema Oorlog Dik Kruithof en Henk Klaren
000 henk2Het eerste nummer van de 20e jaargang, met een ‘zwaar’ thema en een moeizame start. Die moeizame start was dat we bij de voorbereiding ontdekten dat er eigenlijk geen ruimte was voor de 20e jaargang;  bij de bouw van het programma is daar niet op gerekend. Maar onze behulpzame provider CJ2 uit Groningen heeft het mogelijk gemaakt!

Voor dit nummer kregen we nog laat een prachtig verhaal binnen van Jan Stoof over de mid-terms in de VS, waarin wordt uitgelegd hoe de democratie in Amerika niet meer werkt.  Een goede inleiding op het thema oorlog.

Oorlog. Jaap Lakerveld maakte er een gedicht over en Alex Verduijn den Boer tekent de gezagsdragers waar het om gaat. Rob van Olphen haalt een jeugdherinnering op en Paul Bordewijk legt uit dat we nog nooit zo dicht bij een kernoorlog zijn geweest met een angstaanjagende tekening van Petra Busstra over Poetins vinger. Claude Aendenboom vraagt zich af wat het opperwezen ervan vindt en Katharina Kouwenhoven tekende de wanhoop. Katharina Kouwenhoven vertelt ook over haar eigen jeugdherinnering die met de oorlog te maken heeft en leverde er een ontroerende foto bij. Nienke Nieuwenhuizen vraagt aandacht voor de dichter Sonja Prins en weeft er eigen herinneringen in. Maeve van der Steen kookt met schaarste en Marcia Meerum Terwogt laat het beestje zien. Bram Schilperoord gaat na hoe het ging toen hij jong was en ziet duidelijke parallellen. Coc van Duijn tekende het wapen erbij. Jaap van Lakerveld schreef ook een gedicht over voorzitten en Linda Hulshof maakte er een hanengevecht van. Willem Minderhout is op zijn reis door Oost Europa veel tegengekomen. Dik Kruithof was in het Fries Museum waar een tentoonstelling is over Friesland in de middeleeuwen met als belangrijk onderdeel de oorlogen, terecht zoals ook blijkt uit een lijstje. Thomas van der Steen is nu vooral gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en denkt aan de slachtoffers van een eeuw terug.

En verder: Julius Pasgeld somt zijn verzameling ‘Ik ben’ op met een tekening van Linda Hulshof. Probeer te vinden welke ‘Ik ben’ zij heeft gebruikt! Linda Hulshof maakte ook de prachtige Cartoon van Remkes. Carlo van Praag vraagt zich af wat de woke-beweging deed in het Pleistoceen en Marcia Meerum Terwogt laat het zien. Arie de Jong vindt dat we de tijd moeten krijgen om niet altijd aan te staan en Han Busstra tekende de huisvrouw erbij. Dik Kruithof zag eindelijk weer koeien en Arie de Jong zag de kippen die Han Busstra tekende toen hij ze voerde. Claude Aendenboom werd gered door de storing bij de bank en Petra Busstra laat de bedreiging zien.

Het Duitse stadje Bamberg komt in twee verhalen voor.

----------

Het nieuwe logo voor de Twintigste Leunstoeljaargang is van Henk Klaren.

---------

De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft en Ton Schimmelpennink.

Wordt ook lid: www.deleunstoel.nl/colofon.php

 

© 2022 Dik Kruithof en Henk Klaren
powered by CJ2