archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 17
Jaargang 19
30 juni 2022
Vermaak en Genot > Poëtisch delen printen terug
Geen excuses meer? Claude Aendenboom

1917VG Geen excusesDe Belgische koning Filip en zijn echtgenote
Mathilde zijn vorige week naar de voormalige
kolonie Congo afgereisd, miljoenen inwoners
hoopten op excuses voor 'n regime dat destijds
gebaseerd was op uitbuiting en overheersing!

De Majesteit gaf z'n langverwachte speech maar
hij betuigde enkel 'spijt' over de wonden van dit
verleden vol paternalisme en racisme waar vele
mensen onder leden, 't was een ongelijke strijd.

'Excuses' impliceren immers dat men het berokkende
leed wil compenseren, en dat is een enorme politieke
verantwoordelijkheid die niemand op zich wil nemen!

'België heeft zich voorgenomen om alle kunst die in
de koloniale periode naar België werd overgebracht,
terug te geven aan Congo. Ja, zo zijn we een unicum
in de wereld', glimlacht een trotse premier De Croo!

'België wil ook blijven bijdragen aan alle initiatieven die
de Republiek meer goed bestuur, welvaart, gezondheid,
veiligheid en rechtvaardigheid bieden' besloot onze sire.

Ach, mannen met veel macht vinden altijd wel een
excuus om zich niet te moeten verontschuldigen !!

Er is dus geen enkele grond om  
dit koninklijk bezoek te vieren!

Want men wordt daar met
de seconde ongeduldiger !!

----------

De plaat is van Han Busstra


© 2022 Claude Aendenboom meer Claude Aendenboom - meer "Poëtisch" -
Vermaak en Genot > Poëtisch
Geen excuses meer? Claude Aendenboom
1917VG Geen excusesDe Belgische koning Filip en zijn echtgenote
Mathilde zijn vorige week naar de voormalige
kolonie Congo afgereisd, miljoenen inwoners
hoopten op excuses voor 'n regime dat destijds
gebaseerd was op uitbuiting en overheersing!

De Majesteit gaf z'n langverwachte speech maar
hij betuigde enkel 'spijt' over de wonden van dit
verleden vol paternalisme en racisme waar vele
mensen onder leden, 't was een ongelijke strijd.

'Excuses' impliceren immers dat men het berokkende
leed wil compenseren, en dat is een enorme politieke
verantwoordelijkheid die niemand op zich wil nemen!

'België heeft zich voorgenomen om alle kunst die in
de koloniale periode naar België werd overgebracht,
terug te geven aan Congo. Ja, zo zijn we een unicum
in de wereld', glimlacht een trotse premier De Croo!

'België wil ook blijven bijdragen aan alle initiatieven die
de Republiek meer goed bestuur, welvaart, gezondheid,
veiligheid en rechtvaardigheid bieden' besloot onze sire.

Ach, mannen met veel macht vinden altijd wel een
excuus om zich niet te moeten verontschuldigen !!

Er is dus geen enkele grond om  
dit koninklijk bezoek te vieren!

Want men wordt daar met
de seconde ongeduldiger !!

----------

De plaat is van Han Busstra
© 2022 Claude Aendenboom
powered by CJ2