archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 8
Jaargang 19
10 februari 2022
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
Supernova (2) Jan Willem Minderhout

1908VG Supernova2Vervolg van Leunstoel Jrg 19, nr. 7.

December 2030.

De Aarde zag er heel anders uit dan een paar maanden geleden. De kennis van de geleerden over de gevolgen van het afgaan van een supernova, in de buurt van de Aarde, bleek niet voldoende geweest te zijn. De invloed van de gammastraling op de bovenste luchtlagen was, ondanks de verhoogde intensiteit die maar enkele weken duurde, heftiger geweest dan men vermoed had. Deze straling had de aanwezige stikstof omgezet in een bruine, vieze stikstofdioxide wolk. Deze substantie, op zijn beurt, tastte de ozonlaag ernstig aan. De ultraviolet straling bereikte steeds makkelijker het oppervlak van de Aarde.

Op het Noordelijk halfrond kreeg de mensheid nog enig respijt door de lager wordende zonnestand. Op het Zuidelijk halfrond drong de ultraviolette (UV) straling met een grotere intensiteit door de atmosfeer en beïnvloedde het biologische leven. Het plankton in de oceanen van het zuidelijk halfrond, de basis van vele voedselketens, was al gedecimeerd. Overdag, bij onbewolkt weer, konden de mensen, uit zuidelijke en dus voornamelijk de arme landen, niet meer buiten komen op gevaar af om ernstige brandwonden op te lopen. Veel dieren liepen rond die hun brandwonden likten. Vogels vielen met aangetaste ogen uit de lucht. De vissen kwamen, verhongerd, bovendrijven omdat de voedselketen snel verbroken werd.

December 2033.

Geleerden aangespoord en gefinancierd door de machthebbers die voor hun eigen leven gingen vrezen, zochten vertwijfeld naar oplossingen om onze planeet leefbaar te houden. De supernova was gedoofd, de neutrino, harde X en gammastraling had hun oude waarden weer bereikt maar de schade aan de ozonlaag leek onherstelbaar. Onder leiding van de Verenigde Naties werd het energiegebruik beperkt. Kolencentrales werden gesloten. Auto’s, vliegreizen…. gingen vallen onder een distributiestelsel. Oude kerncentrales werden weer opgestart en zorgden samen met enorme velden van zonnecel-matten voor de hoogstnodige kooldioxide-vrije energie. Het internet bleef draaien maar ook mondjesmaat. Voor particulier gebruik lukte dit alleen via apps die ook de smartphones onder een distributiesysteem brachten.

Dit nam niet weg dat de Aarde te klein geworden was voor de miljarden mensen die er leefden. Velen stierven voornamelijk door de effecten van de kosmische straling. Zware energierijke deeltjes die in verhoogde mate, als gevolg van de supernova, de atmosfeer binnen drongen en botsten met de atomen in de bovenste luchtlagen van de Aarde. De hieruit voortkomende ‘deeltjescascaden’ ** veroorzaakten een verhoogd niveau van ioniserende straling op het aardoppervlak. Het resultaat leverde enorme sterfte aan kanker op.

September 2080.

De Aarde zag er liefelijk uit, de ozonlaag was weer aanwezig en er was een nieuw evenwicht ontstaan na jaren van biologische kaalslag.

Het aantal bewoners van de Aarde was door onvoldoende voedsel, straling ziektes, problemen met de immuunsystemen… teruggelopen tot minder dan één miljard. De sterksten hadden de ramp overleefd. Een nieuwe vitale generatie was ontstaan en de verschillen in huidskleur begonnen te verdwijnen. Mensen met blauwe ogen en blonde haren kwamen niet meer voor. Scholing en vorming hadden, uit noodzaak om de aanwezige en toekomstige problemen te kunnen overwinnen, de absolute prioriteit.

Astronomen volgden nog steeds de kosmische ramp die zich 50 jaar eerder voltrokken had. Ze zagen met behulp van de nieuwe ruimtesondes het oplichten van het interstellair ruimtestof bij het passeren van de schokgolf veroorzaakt door de explosie. Op dat moment waarneembaar op 50 lichtjaren afstand van de bron.

De meeste vormen van biologisch leven hadden zich hersteld waarbij de minder stralingsgevoelige insecten explosief in aantal toegenomen waren. De soortenrijkdom was verminderd. De rivieren waren helder en stroomden via hun natuurlijke beddingen naar de zeeën die biologisch weer gezond waren. De mensheid leefde eendrachtig en met ontzag voor de natuur.

Het aantal mensen groeide niet meer exponentieel zodat ook deze bedreiging voor de Aarde weggenomen was. Het ‘groeipatroon’ was verlaten. Men streefde ernaar om voldoende kennis op te bouwen zodat elke denkbare volgende natuurramp op een gedisciplineerde wijze het hoofd geboden kon worden.

Elke leefgemeenschap wekte zijn eigen energie op. Wind, zon en getijde-energie waren tot hoge ontwikkeling gekomen.

Deze oplossingen, die vroeger alternatief genoemd werden, vormden geen remedie om een ongestoorde energievoorziening te garanderen. Hiertoe waren kleine kerncentrales ontwikkeld die thorium** gebruikten als splijtstof. Elke leefgemeenschap beschikte hierdoor over een stabiele milieuvriendelijke toevoer van energie, onafhankelijk van de aanwezigheid van zon of wind.

Men werkte gestaag door aan de ontwikkeling van een niet vervuilende fusiereactor. Het doel hiervan was om op grote schaal waterstof te gaan produceren en, indien nodig, drinkwater. Waterstof moest, in de buurt van bevolkingsconcentraties elektrische energie opleveren met behulp van brandstofcellen. Energie die onder andere nodig was voor de transportsystemen die ontwikkeld werden. Deze zouden gebruik gaan maken van lineaire elektromotoren ***.
 
Een aanvang werd gemaakt om uitgestorven diersoorten, ijsberen, olifanten, walvissen… terug te kweken met behulp van opgeslagen materiaal uit genenbanken. Hierna zouden de dieren teruggezet worden in hun leefgebieden die zich van de ramp herstelden en de waarden van de vroegere biotoop langzaam terugkregen.
Ondanks het biologische leed wat geleden was bleek deze natuurramp een zegen voor onze Aarde te zijn.

Doemdenkers waren er niet meer. Op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties werd de verdere kolonisatie van de Maan en de planeet Mars heroverwogen. Zelfs in de geesten van de aardbewoners begon het natuurlijk evenwicht terug te keren.

De mensheid had contact gemaakt met aliens****. Er was een stille hoop op een bezoek van onze mede-heelal-bewoners. Men wilde ze laten zien hoe wij met onze Aarde omgingen na haar, staande op de rand van de afgrond, gered te hebben.
 
* Cascade: veroorzaakt door inkomende kosmische deeltjes met schadelijke muons en positron die het aardoppervlak bereiken
** Thorium.: een splijtbaar element dat toegepast kan worden in kerncentrales. In vergelijking tot uranium is thorium een brandstof die het milieu amper belast.
*** Lineaire inductiemotoren: Elektromotoren die geen energie overbrengen door een draaiende beweging maar via magneetwerking door een lineair bewegen. Denk aan de magneetzweeftrein die Amsterdam met Groningen had moeten verbinden.
**** Aliens: buitenaardse wezens.

----------

De fabriek is gemaakt door Linda Hulshof.
Meer informatie: lindahulshof71@gmail.com
© 2022 Jan Willem Minderhout meer Jan Willem Minderhout - meer "De wereldliteratuur roept" -
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Supernova (2) Jan Willem Minderhout
1908VG Supernova2Vervolg van Leunstoel Jrg 19, nr. 7.

December 2030.

De Aarde zag er heel anders uit dan een paar maanden geleden. De kennis van de geleerden over de gevolgen van het afgaan van een supernova, in de buurt van de Aarde, bleek niet voldoende geweest te zijn. De invloed van de gammastraling op de bovenste luchtlagen was, ondanks de verhoogde intensiteit die maar enkele weken duurde, heftiger geweest dan men vermoed had. Deze straling had de aanwezige stikstof omgezet in een bruine, vieze stikstofdioxide wolk. Deze substantie, op zijn beurt, tastte de ozonlaag ernstig aan. De ultraviolet straling bereikte steeds makkelijker het oppervlak van de Aarde.

Op het Noordelijk halfrond kreeg de mensheid nog enig respijt door de lager wordende zonnestand. Op het Zuidelijk halfrond drong de ultraviolette (UV) straling met een grotere intensiteit door de atmosfeer en beïnvloedde het biologische leven. Het plankton in de oceanen van het zuidelijk halfrond, de basis van vele voedselketens, was al gedecimeerd. Overdag, bij onbewolkt weer, konden de mensen, uit zuidelijke en dus voornamelijk de arme landen, niet meer buiten komen op gevaar af om ernstige brandwonden op te lopen. Veel dieren liepen rond die hun brandwonden likten. Vogels vielen met aangetaste ogen uit de lucht. De vissen kwamen, verhongerd, bovendrijven omdat de voedselketen snel verbroken werd.

December 2033.

Geleerden aangespoord en gefinancierd door de machthebbers die voor hun eigen leven gingen vrezen, zochten vertwijfeld naar oplossingen om onze planeet leefbaar te houden. De supernova was gedoofd, de neutrino, harde X en gammastraling had hun oude waarden weer bereikt maar de schade aan de ozonlaag leek onherstelbaar. Onder leiding van de Verenigde Naties werd het energiegebruik beperkt. Kolencentrales werden gesloten. Auto’s, vliegreizen…. gingen vallen onder een distributiestelsel. Oude kerncentrales werden weer opgestart en zorgden samen met enorme velden van zonnecel-matten voor de hoogstnodige kooldioxide-vrije energie. Het internet bleef draaien maar ook mondjesmaat. Voor particulier gebruik lukte dit alleen via apps die ook de smartphones onder een distributiesysteem brachten.

Dit nam niet weg dat de Aarde te klein geworden was voor de miljarden mensen die er leefden. Velen stierven voornamelijk door de effecten van de kosmische straling. Zware energierijke deeltjes die in verhoogde mate, als gevolg van de supernova, de atmosfeer binnen drongen en botsten met de atomen in de bovenste luchtlagen van de Aarde. De hieruit voortkomende ‘deeltjescascaden’ ** veroorzaakten een verhoogd niveau van ioniserende straling op het aardoppervlak. Het resultaat leverde enorme sterfte aan kanker op.

September 2080.

De Aarde zag er liefelijk uit, de ozonlaag was weer aanwezig en er was een nieuw evenwicht ontstaan na jaren van biologische kaalslag.

Het aantal bewoners van de Aarde was door onvoldoende voedsel, straling ziektes, problemen met de immuunsystemen… teruggelopen tot minder dan één miljard. De sterksten hadden de ramp overleefd. Een nieuwe vitale generatie was ontstaan en de verschillen in huidskleur begonnen te verdwijnen. Mensen met blauwe ogen en blonde haren kwamen niet meer voor. Scholing en vorming hadden, uit noodzaak om de aanwezige en toekomstige problemen te kunnen overwinnen, de absolute prioriteit.

Astronomen volgden nog steeds de kosmische ramp die zich 50 jaar eerder voltrokken had. Ze zagen met behulp van de nieuwe ruimtesondes het oplichten van het interstellair ruimtestof bij het passeren van de schokgolf veroorzaakt door de explosie. Op dat moment waarneembaar op 50 lichtjaren afstand van de bron.

De meeste vormen van biologisch leven hadden zich hersteld waarbij de minder stralingsgevoelige insecten explosief in aantal toegenomen waren. De soortenrijkdom was verminderd. De rivieren waren helder en stroomden via hun natuurlijke beddingen naar de zeeën die biologisch weer gezond waren. De mensheid leefde eendrachtig en met ontzag voor de natuur.

Het aantal mensen groeide niet meer exponentieel zodat ook deze bedreiging voor de Aarde weggenomen was. Het ‘groeipatroon’ was verlaten. Men streefde ernaar om voldoende kennis op te bouwen zodat elke denkbare volgende natuurramp op een gedisciplineerde wijze het hoofd geboden kon worden.

Elke leefgemeenschap wekte zijn eigen energie op. Wind, zon en getijde-energie waren tot hoge ontwikkeling gekomen.

Deze oplossingen, die vroeger alternatief genoemd werden, vormden geen remedie om een ongestoorde energievoorziening te garanderen. Hiertoe waren kleine kerncentrales ontwikkeld die thorium** gebruikten als splijtstof. Elke leefgemeenschap beschikte hierdoor over een stabiele milieuvriendelijke toevoer van energie, onafhankelijk van de aanwezigheid van zon of wind.

Men werkte gestaag door aan de ontwikkeling van een niet vervuilende fusiereactor. Het doel hiervan was om op grote schaal waterstof te gaan produceren en, indien nodig, drinkwater. Waterstof moest, in de buurt van bevolkingsconcentraties elektrische energie opleveren met behulp van brandstofcellen. Energie die onder andere nodig was voor de transportsystemen die ontwikkeld werden. Deze zouden gebruik gaan maken van lineaire elektromotoren ***.
 
Een aanvang werd gemaakt om uitgestorven diersoorten, ijsberen, olifanten, walvissen… terug te kweken met behulp van opgeslagen materiaal uit genenbanken. Hierna zouden de dieren teruggezet worden in hun leefgebieden die zich van de ramp herstelden en de waarden van de vroegere biotoop langzaam terugkregen.
Ondanks het biologische leed wat geleden was bleek deze natuurramp een zegen voor onze Aarde te zijn.

Doemdenkers waren er niet meer. Op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties werd de verdere kolonisatie van de Maan en de planeet Mars heroverwogen. Zelfs in de geesten van de aardbewoners begon het natuurlijk evenwicht terug te keren.

De mensheid had contact gemaakt met aliens****. Er was een stille hoop op een bezoek van onze mede-heelal-bewoners. Men wilde ze laten zien hoe wij met onze Aarde omgingen na haar, staande op de rand van de afgrond, gered te hebben.
 
* Cascade: veroorzaakt door inkomende kosmische deeltjes met schadelijke muons en positron die het aardoppervlak bereiken
** Thorium.: een splijtbaar element dat toegepast kan worden in kerncentrales. In vergelijking tot uranium is thorium een brandstof die het milieu amper belast.
*** Lineaire inductiemotoren: Elektromotoren die geen energie overbrengen door een draaiende beweging maar via magneetwerking door een lineair bewegen. Denk aan de magneetzweeftrein die Amsterdam met Groningen had moeten verbinden.
**** Aliens: buitenaardse wezens.

----------

De fabriek is gemaakt door Linda Hulshof.
Meer informatie: lindahulshof71@gmail.com


© 2022 Jan Willem Minderhout
powered by CJ2