archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 6
Jaargang 19
13 januari 2022
Bezigheden > Wereldburger delen printen terug
Trotski Bert Verbeke

1906BZ Trotski
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw was ik sympathisant van de Vierde Internationale, een door Lev Trotski gestichte politieke beweging, die bij de Tweede Kamerverkiezingen steevast kon rekenen op 153 stemmen. Mijn onderbuurman was lid en omdat ik me wilde inzetten voor de onderdrukte arbeider bood ik ook mijn diensten aan. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, zomaar lid worden was er niet bij. Er werd wat van mij verwacht: veel vergaderen op geheime plekken, partijstandpunten opdreunen, aan de poort staan bij de suikerfabriek, leuzen schilderen op de muren van bankgebouwen, de juiste contacten leggen, redelijk vermoeiend allemaal. Ik zie het Thierry Baudet nog niet vragen aan zijn supporters.

Ik moest eerst maar eens een jaar lang bewijs van goed partijgedrag vertonen, in die periode mocht ik alvast de geschriften van Trotski bestuderen. Lukte dat, dan kon ik sympathisant worden, een jaar later doorgroeien tot aspirant-lid, en als ik dan nog zin had kon ik volwaardig lid worden. Zo ver is het nooit gekomen. 

Ik kreeg een schuilnaam waarmee ik de imperialistische veiligheidsagenten op een dwaalspoor bracht en werd de straat opgestuurd om het orgaan van de Vierde Internationale aan de man/vrouw te brengen. Mijn carrière als verkoper duurde niet lang. Mijn verkooptechniek was niet geweldig, geef ik toe, maar het partijblad kraamde toch vooral onbegrijpelijke wartaal uit. Ik mocht al snel beschikken. Ik had in een maand tijd drie partijkrantjes verkocht, waarvan twee aan mijn huisbaas en één aan een Deense vriend die het Nederlands niet machtig was. 

Toen mijn verkooppraktijken op de algemene partijvergadering ter sprake kwamen, was het vonnis snel geveld: we royeren Verbeke. Veel verschil maakte het niet. Bij de volgende Tweede Kamerverkiezing verschrompelde de Vierde Internationale tot 149 stemmen, het is daarna nooit meer goed gekomen met de partij.

----------
Petra Busstra heeft in haar tekening iets laten zien van de vermindering van het revolutionair elan.
Meer informatie: www.petrabusstra.com


© 2022 Bert Verbeke meer Bert Verbeke - meer "Wereldburger"
Bezigheden > Wereldburger
Trotski Bert Verbeke
1906BZ Trotski
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw was ik sympathisant van de Vierde Internationale, een door Lev Trotski gestichte politieke beweging, die bij de Tweede Kamerverkiezingen steevast kon rekenen op 153 stemmen. Mijn onderbuurman was lid en omdat ik me wilde inzetten voor de onderdrukte arbeider bood ik ook mijn diensten aan. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, zomaar lid worden was er niet bij. Er werd wat van mij verwacht: veel vergaderen op geheime plekken, partijstandpunten opdreunen, aan de poort staan bij de suikerfabriek, leuzen schilderen op de muren van bankgebouwen, de juiste contacten leggen, redelijk vermoeiend allemaal. Ik zie het Thierry Baudet nog niet vragen aan zijn supporters.

Ik moest eerst maar eens een jaar lang bewijs van goed partijgedrag vertonen, in die periode mocht ik alvast de geschriften van Trotski bestuderen. Lukte dat, dan kon ik sympathisant worden, een jaar later doorgroeien tot aspirant-lid, en als ik dan nog zin had kon ik volwaardig lid worden. Zo ver is het nooit gekomen. 

Ik kreeg een schuilnaam waarmee ik de imperialistische veiligheidsagenten op een dwaalspoor bracht en werd de straat opgestuurd om het orgaan van de Vierde Internationale aan de man/vrouw te brengen. Mijn carrière als verkoper duurde niet lang. Mijn verkooptechniek was niet geweldig, geef ik toe, maar het partijblad kraamde toch vooral onbegrijpelijke wartaal uit. Ik mocht al snel beschikken. Ik had in een maand tijd drie partijkrantjes verkocht, waarvan twee aan mijn huisbaas en één aan een Deense vriend die het Nederlands niet machtig was. 

Toen mijn verkooppraktijken op de algemene partijvergadering ter sprake kwamen, was het vonnis snel geveld: we royeren Verbeke. Veel verschil maakte het niet. Bij de volgende Tweede Kamerverkiezing verschrompelde de Vierde Internationale tot 149 stemmen, het is daarna nooit meer goed gekomen met de partij.

----------
Petra Busstra heeft in haar tekening iets laten zien van de vermindering van het revolutionair elan.
Meer informatie: www.petrabusstra.com
© 2022 Bert Verbeke
powered by CJ2