archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 11
Jaargang 18
25 maart 2021
Bezigheden > Ergernissen delen printen terug
Nooit meer stemmen * Julius Pasgeld

1811BZ NooitIn het vorige nummer van de Leunstoel schreef ik, dat ik de afgelopen jaren mijn stem nooit uitbracht vanwege mijn hang naar lege stembiljetten. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden waarom ik nooit meer stem. Hieronder noem ik er nog een paar.

Het is tegenwoordig echt moeilijk om de partij van je voorkeur te bepalen. Onderweg naar het stembureau denk je daar nog steeds over na. Dan ben je zó diep in gepeins verzonken dat je niet meer op het verkeer let. Waardoor de kans dat je aangereden wordt aanmerkelijk groter is dan normaal. Aangezien het vermijden van lichamelijk letsel belangrijker is dan het uitbrengen van een stem, kan je maar beter dus niet gaan stemmen.

Er gaat tegenwoordig buitengewoon veel mis op het politieke schouwtoneel. Ik ga dat hier nu echt niet nog eens allemaal opnoemen, dat weet u zo langzamerhand zelf ook wel. Maar als voorbeeld: de toeslagenaffaire. Alle politieke partijen hebben daar schuld aan. Alle politieke partijen kan worden verweten dat deze zaak abominabel is afgehandeld. Als u niet meer stemt kunt u, als er weer eens iets mis gaat, uit volle overtuiging zeggen: ‘Nou, aan mij heeft dat in ieder geval niet gelegen’. Niet stemmen is onschuldig blijven. Stemmen is schuld bekennen.

En dan is er het menselijk tekort. De teloorgang van humaniteit en onzelfzuchtigheid wordt veroorzaakt doordat de commerciële handel en wandel rondom ons steeds meer inspeelt op onze gemakzucht. Dat gaat ieder jaar verder. Totdat we helemaal niks meer zélf kunnen. En voor ons welbevinden volkomen afhankelijk zijn van geld. Geld, geld en nog eens geld. En bij de minste of geringste tegenspoed geraken we aan de drugs, de medicijnen, de vaccinaties, de geestelijke bijstand en wat dies meer zij. Als er één partij zou zijn die het geld zou willen afschaffen zie je mij ineens met volle vaart naar de stembus rennen. En zonder leeg stembiljet terugkomen.

Laatste overweging waarom ik niet stem: Ik heb nu zó vaak gestemd, dat je zou denken dat het heel misschien een heel klein pietsje zou hebben geholpen. Maar het tegendeel bleek waar: het verschil tussen arm en rijk is na al dat stemmen alleen maar groter geworden. Stemmen helpt dus alleen de rijken, die daar kennelijk nòg rijker van worden.

Ben ik negatief omdat ik niet stem? Ben ik negatief omdat ik me afkeer van politieke oplossingen voor normale problemen? Welnee. Als we een problemen hebben kunnen we altijd even bij elkaar langs gaan om elkaar te raadplegen voor een oplossing. Daar is waarachtig geen gang naar de stembus voor nodig.

------
Het plaatje is van Petra Busstra
Meer informatie: www.petrabusstra.com

© 2021 Julius Pasgeld meer Julius Pasgeld - meer "Ergernissen" -
Bezigheden > Ergernissen
Nooit meer stemmen * Julius Pasgeld
1811BZ NooitIn het vorige nummer van de Leunstoel schreef ik, dat ik de afgelopen jaren mijn stem nooit uitbracht vanwege mijn hang naar lege stembiljetten. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden waarom ik nooit meer stem. Hieronder noem ik er nog een paar.

Het is tegenwoordig echt moeilijk om de partij van je voorkeur te bepalen. Onderweg naar het stembureau denk je daar nog steeds over na. Dan ben je zó diep in gepeins verzonken dat je niet meer op het verkeer let. Waardoor de kans dat je aangereden wordt aanmerkelijk groter is dan normaal. Aangezien het vermijden van lichamelijk letsel belangrijker is dan het uitbrengen van een stem, kan je maar beter dus niet gaan stemmen.

Er gaat tegenwoordig buitengewoon veel mis op het politieke schouwtoneel. Ik ga dat hier nu echt niet nog eens allemaal opnoemen, dat weet u zo langzamerhand zelf ook wel. Maar als voorbeeld: de toeslagenaffaire. Alle politieke partijen hebben daar schuld aan. Alle politieke partijen kan worden verweten dat deze zaak abominabel is afgehandeld. Als u niet meer stemt kunt u, als er weer eens iets mis gaat, uit volle overtuiging zeggen: ‘Nou, aan mij heeft dat in ieder geval niet gelegen’. Niet stemmen is onschuldig blijven. Stemmen is schuld bekennen.

En dan is er het menselijk tekort. De teloorgang van humaniteit en onzelfzuchtigheid wordt veroorzaakt doordat de commerciële handel en wandel rondom ons steeds meer inspeelt op onze gemakzucht. Dat gaat ieder jaar verder. Totdat we helemaal niks meer zélf kunnen. En voor ons welbevinden volkomen afhankelijk zijn van geld. Geld, geld en nog eens geld. En bij de minste of geringste tegenspoed geraken we aan de drugs, de medicijnen, de vaccinaties, de geestelijke bijstand en wat dies meer zij. Als er één partij zou zijn die het geld zou willen afschaffen zie je mij ineens met volle vaart naar de stembus rennen. En zonder leeg stembiljet terugkomen.

Laatste overweging waarom ik niet stem: Ik heb nu zó vaak gestemd, dat je zou denken dat het heel misschien een heel klein pietsje zou hebben geholpen. Maar het tegendeel bleek waar: het verschil tussen arm en rijk is na al dat stemmen alleen maar groter geworden. Stemmen helpt dus alleen de rijken, die daar kennelijk nòg rijker van worden.

Ben ik negatief omdat ik niet stem? Ben ik negatief omdat ik me afkeer van politieke oplossingen voor normale problemen? Welnee. Als we een problemen hebben kunnen we altijd even bij elkaar langs gaan om elkaar te raadplegen voor een oplossing. Daar is waarachtig geen gang naar de stembus voor nodig.

------
Het plaatje is van Petra Busstra
Meer informatie: www.petrabusstra.com
© 2021 Julius Pasgeld
powered by CJ2