archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 7
Jaargang 18
28 januari 2021
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
Brief van mijn overgrootvader Eelco van der Waals

1807VG Regent
(Ook) van je familie moet je het hebben. Een tijdje geleden kwam de prachtbrief weer te voorschijn die mijn overgrootvader Oene Swarts vanuit Londen aan zijn geliefde (Dirkje Schaaf) in Amsterdam schreef en waarin hij haar zijn liefde bekende. Nog mooier wordt deze brief als je bedenkt dat Oene uit een weeshuis in Leeuwarden kwam en behalve in Londen ook in Parijs en op Cuba is geweest, waar hij zichzelf respectievelijk Engels, Frans en Spaans heeft geleerd. Een selfmade (gentle)man dus!

----
London den 15 Januarij 1882

Juffrouw Dirkje Amsterdam

Geachte Juffrouw,
Veroorloof mij de eer, medt aan U deeze letteren te zenden.
Door welke ik aan U wenste te kennen geefven, dat ik U lief heb.
En indien U hart nog vrij is, en dat wanneer U niet is verlooft, zoo dat ik het geluk mogt genieten van Uwe weederliefde. Dat U in het vervolg van tijd mijnne Heilliege en Wettiege Vrouw mag zijn. Dit is mijn fast en eenieg besluit. Na verloop van nog eeniege wekken kom ik weer in Amsterdam terug.
Het zal mij dan hoogst aangenaam zijn, indien ik het geluk zal mooggen genietten aan U teverovertuigen door Hartelijkke kus, en woorden van Deelneming dat ik U liefheb.
En het zal voorzeker mijn geluk voltooijen indien U mij lief heeft.
Daarom ben ik hoogst verlangent na een welwillend antwoordt van U.

Het zal mij hoogst aangenaam zijn indien U deeze letteren van mij in folkommen welstand mag ontvangen, zend ik U mijn hartelijken groette die ik liefheb. Tot een spoedig en hartelijk wederziens.

Oene Swarts
21 West Morland Street
Great Portland Place
London

-----
Foto: Regent Street, London, 1882


© 2021 Eelco van der Waals meer Eelco van der Waals - meer "De wereldliteratuur roept"
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Brief van mijn overgrootvader Eelco van der Waals
1807VG Regent
(Ook) van je familie moet je het hebben. Een tijdje geleden kwam de prachtbrief weer te voorschijn die mijn overgrootvader Oene Swarts vanuit Londen aan zijn geliefde (Dirkje Schaaf) in Amsterdam schreef en waarin hij haar zijn liefde bekende. Nog mooier wordt deze brief als je bedenkt dat Oene uit een weeshuis in Leeuwarden kwam en behalve in Londen ook in Parijs en op Cuba is geweest, waar hij zichzelf respectievelijk Engels, Frans en Spaans heeft geleerd. Een selfmade (gentle)man dus!

----
London den 15 Januarij 1882

Juffrouw Dirkje Amsterdam

Geachte Juffrouw,
Veroorloof mij de eer, medt aan U deeze letteren te zenden.
Door welke ik aan U wenste te kennen geefven, dat ik U lief heb.
En indien U hart nog vrij is, en dat wanneer U niet is verlooft, zoo dat ik het geluk mogt genieten van Uwe weederliefde. Dat U in het vervolg van tijd mijnne Heilliege en Wettiege Vrouw mag zijn. Dit is mijn fast en eenieg besluit. Na verloop van nog eeniege wekken kom ik weer in Amsterdam terug.
Het zal mij dan hoogst aangenaam zijn, indien ik het geluk zal mooggen genietten aan U teverovertuigen door Hartelijkke kus, en woorden van Deelneming dat ik U liefheb.
En het zal voorzeker mijn geluk voltooijen indien U mij lief heeft.
Daarom ben ik hoogst verlangent na een welwillend antwoordt van U.

Het zal mij hoogst aangenaam zijn indien U deeze letteren van mij in folkommen welstand mag ontvangen, zend ik U mijn hartelijken groette die ik liefheb. Tot een spoedig en hartelijk wederziens.

Oene Swarts
21 West Morland Street
Great Portland Place
London

-----
Foto: Regent Street, London, 1882
© 2021 Eelco van der Waals
powered by CJ2