archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 18
Jaargang 17
3 september 2020
Bezigheden > Recht en onrecht delen printen terug
Waar zijn de babyboomers? Arie de Jong

1718BZ BoomIk sprak met iemand die geboren is in 1946. Die zei mij: ‘Weet je dat het een fabeltje is dat de babyboomers een stempel op onze samenleving hebben gedrukt?’ Ik begreep hem niet direct. ‘Er wordt altijd gezegd dat de generatie van vlak na de oorlog de baantjes heeft ingepikt en de lakens ging uitdelen. Als je kijkt wanneer de mensen geboren zijn die in de hoogste posities terecht kwamen, is dat niet waar.’

Ik nam mij voor het eens na te gaan. Met de natte vinger heb ik de mensen geselecteerd die in de afgelopen halve eeuw (dus vanaf 1970) in Nederland de lakens uitdeelden. Het gaat dan om belangrijke leden van het kabinet, fractievoorzitters in de Tweede Kamer en voorzitters van de Tweede Kamer, voorzitters van werkgevers- en werknemersorganisaties, voorzitters van de SER. Ik zal sommigen hebben meegenomen die iemand anders niet zo belangrijk vindt en ik zal anderen vergeten zijn. Hoe dan ook, ik wilde er precies 100 hebben, dat is makkelijk rekenen.

Vervolgens heb ik die 100 mensen opgedeeld in cohorten van 10 jaar. De babyboomers zijn immers geboren in de periode 1946-1955, en let op: het waren er veel, meer dan in de cohorten ervoor en erna.
Het resultaat bij het turven per cohort:

1916-1925:        7
1926-1935:        17
1936-1945:        29
1946-1955:        19
1956-1965:        17
1966-1975:        7
1976-later:         4

Wat blijkt? Het cohort dat het meest de dienst uitmaakte in Nederland is geboren in de periode 1936-1945! Als je dan ook nog rekening houdt met de omvang van elk cohort, dan blijken de babyboomers hooguit naar rato vertegenwoordigd te zijn in de belangrijkste functies in Nederland in de afgelopen halve eeuw!
Een mythe is doorgeprikt. Het vervelende van mythes is: ze blijven voortleven, ook als ze zijn doorgeprikt.

----------------------------------------
Om mijzelf controleerbaar te maken, geef ik ook alle namen die ik heb genoteerd, inclusief het geboortejaar:

Anne Vondeling (1916), Joop den Uyl (1919), Chris van Veen (1922), Marcus Bakker (1923), Wim Aantjes (1923), Max van der Stoel (1924), Piet Steenkamp (1925), Jan de Koning (1926), Willem Scholten (1927), Frans Andriessen (1929), Gijs van Aardenne (1930), Hans van Mierlo (1931), Frits Korthals Altes (1931), Jan Terlouw (1931), Dries van Agt (1931), Els Borst (1932), Henk Koning (1933), André van der Louw (1933), Frits Bolkestein (1933), Hans Janmaat (1934), Piet Bukman (1934), Ed van Thijn (1934), Dick Dolman (1935), Wim Duisenberg (1935), Schelto Patijn (1936), Hans van den Broek (1936), Bas de Gaay Fortman (1937), Hedy d’Ancona (1937), Laurens Jan Brinkhorst (1937), Jos van Kemenade (1937), Marcel van Dam (1938), Wim Kok (1938), Bert de Vries (1938), Ria Beckers (1938), Onno Ruding (1939), Gert Schutte (1939), Ruud Lubbers (1939), Bram Peper (1940), Jan Pronk (1940), Neelie Kroes (1941), Johan Stekelenburg (1941), Hans Wiegel (1941), Herman Tjeenk Willink (1942), Bas van der Vlies (1942), Jetje van Nieuwenhoven (1943), Bernard Wientjes (1943), Klaas de Vries (1943), Hans Dijkstal (1943), Thijs Wöltgens (1943), Ivo Opstelten (1944), Enneüs Heerma (1944), Wim Deetman (1945), Joris Voorhoeve (1945), Frans Weisglas (1946), Jacques Wallage (1946), Job Cohen (1947), Jozias van Aartsen (1947), Elco Brinkman (1948), Jaap de Hoop Scheffer (1948), Piet Hein Donner (1948), Pim Fortuyn (1948), Alexander Rinnooy Kan (1949), Ina Brouwer (1950), Ed Nijpels (1950), Annemarie Jorritsma (1950), Henk Krol (1950), Gerrit Zalm (1951), Gerdi Verbeet (1951), Jan Marijnissen (1952), Andrée van Es (1953), Bram van Ojik (1954), Hans de Boer (1955), Paul Rosenmöller (1956), Jan Peter Balkenende (1956), Ad Melkert (1956), Maxim Verhagen (1956), Thom de Graaf (1957), Marriët Hamer (1958), Khadija Arib (1960), Arie Slob (1961), Ahmed Aboutaleb (1961), Frans Timmermans (1961), Emile Roemer (1962), Andre Rouvoet (1962), Wouter Bos (1963), Jolanda Sap (1963), Geert Wilders (1963), Edith Schippers (1964), Sybrand Buma (1965), Femke Halsema (1966), Mark Rutte (1967), Alexander Pechtold (1967), Anouschka van Miltenburg (1967), Kees van der Staaij (1968), Diederik Samsom (1971), Lodewijk Asscher (1974), Hugo de Jonge (1977), Klaas Dijkhoff (1981), Thierry Baudet (1983), Jesse Klaver (1986)

-----
Het plaatje is van Coc van Duin
Meer informatie op: http://cocvanduijn.nl/

© 2020 Arie de Jong meer Arie de Jong - meer "Recht en onrecht" -
Bezigheden > Recht en onrecht
Waar zijn de babyboomers? Arie de Jong
1718BZ BoomIk sprak met iemand die geboren is in 1946. Die zei mij: ‘Weet je dat het een fabeltje is dat de babyboomers een stempel op onze samenleving hebben gedrukt?’ Ik begreep hem niet direct. ‘Er wordt altijd gezegd dat de generatie van vlak na de oorlog de baantjes heeft ingepikt en de lakens ging uitdelen. Als je kijkt wanneer de mensen geboren zijn die in de hoogste posities terecht kwamen, is dat niet waar.’

Ik nam mij voor het eens na te gaan. Met de natte vinger heb ik de mensen geselecteerd die in de afgelopen halve eeuw (dus vanaf 1970) in Nederland de lakens uitdeelden. Het gaat dan om belangrijke leden van het kabinet, fractievoorzitters in de Tweede Kamer en voorzitters van de Tweede Kamer, voorzitters van werkgevers- en werknemersorganisaties, voorzitters van de SER. Ik zal sommigen hebben meegenomen die iemand anders niet zo belangrijk vindt en ik zal anderen vergeten zijn. Hoe dan ook, ik wilde er precies 100 hebben, dat is makkelijk rekenen.

Vervolgens heb ik die 100 mensen opgedeeld in cohorten van 10 jaar. De babyboomers zijn immers geboren in de periode 1946-1955, en let op: het waren er veel, meer dan in de cohorten ervoor en erna.
Het resultaat bij het turven per cohort:

1916-1925:        7
1926-1935:        17
1936-1945:        29
1946-1955:        19
1956-1965:        17
1966-1975:        7
1976-later:         4

Wat blijkt? Het cohort dat het meest de dienst uitmaakte in Nederland is geboren in de periode 1936-1945! Als je dan ook nog rekening houdt met de omvang van elk cohort, dan blijken de babyboomers hooguit naar rato vertegenwoordigd te zijn in de belangrijkste functies in Nederland in de afgelopen halve eeuw!
Een mythe is doorgeprikt. Het vervelende van mythes is: ze blijven voortleven, ook als ze zijn doorgeprikt.

----------------------------------------
Om mijzelf controleerbaar te maken, geef ik ook alle namen die ik heb genoteerd, inclusief het geboortejaar:

Anne Vondeling (1916), Joop den Uyl (1919), Chris van Veen (1922), Marcus Bakker (1923), Wim Aantjes (1923), Max van der Stoel (1924), Piet Steenkamp (1925), Jan de Koning (1926), Willem Scholten (1927), Frans Andriessen (1929), Gijs van Aardenne (1930), Hans van Mierlo (1931), Frits Korthals Altes (1931), Jan Terlouw (1931), Dries van Agt (1931), Els Borst (1932), Henk Koning (1933), André van der Louw (1933), Frits Bolkestein (1933), Hans Janmaat (1934), Piet Bukman (1934), Ed van Thijn (1934), Dick Dolman (1935), Wim Duisenberg (1935), Schelto Patijn (1936), Hans van den Broek (1936), Bas de Gaay Fortman (1937), Hedy d’Ancona (1937), Laurens Jan Brinkhorst (1937), Jos van Kemenade (1937), Marcel van Dam (1938), Wim Kok (1938), Bert de Vries (1938), Ria Beckers (1938), Onno Ruding (1939), Gert Schutte (1939), Ruud Lubbers (1939), Bram Peper (1940), Jan Pronk (1940), Neelie Kroes (1941), Johan Stekelenburg (1941), Hans Wiegel (1941), Herman Tjeenk Willink (1942), Bas van der Vlies (1942), Jetje van Nieuwenhoven (1943), Bernard Wientjes (1943), Klaas de Vries (1943), Hans Dijkstal (1943), Thijs Wöltgens (1943), Ivo Opstelten (1944), Enneüs Heerma (1944), Wim Deetman (1945), Joris Voorhoeve (1945), Frans Weisglas (1946), Jacques Wallage (1946), Job Cohen (1947), Jozias van Aartsen (1947), Elco Brinkman (1948), Jaap de Hoop Scheffer (1948), Piet Hein Donner (1948), Pim Fortuyn (1948), Alexander Rinnooy Kan (1949), Ina Brouwer (1950), Ed Nijpels (1950), Annemarie Jorritsma (1950), Henk Krol (1950), Gerrit Zalm (1951), Gerdi Verbeet (1951), Jan Marijnissen (1952), Andrée van Es (1953), Bram van Ojik (1954), Hans de Boer (1955), Paul Rosenmöller (1956), Jan Peter Balkenende (1956), Ad Melkert (1956), Maxim Verhagen (1956), Thom de Graaf (1957), Marriët Hamer (1958), Khadija Arib (1960), Arie Slob (1961), Ahmed Aboutaleb (1961), Frans Timmermans (1961), Emile Roemer (1962), Andre Rouvoet (1962), Wouter Bos (1963), Jolanda Sap (1963), Geert Wilders (1963), Edith Schippers (1964), Sybrand Buma (1965), Femke Halsema (1966), Mark Rutte (1967), Alexander Pechtold (1967), Anouschka van Miltenburg (1967), Kees van der Staaij (1968), Diederik Samsom (1971), Lodewijk Asscher (1974), Hugo de Jonge (1977), Klaas Dijkhoff (1981), Thierry Baudet (1983), Jesse Klaver (1986)

-----
Het plaatje is van Coc van Duin
Meer informatie op: http://cocvanduijn.nl/
© 2020 Arie de Jong
powered by CJ2