archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 18
Jaargang 17
3 september 2020
Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Een positieve draai Frits Hoorweg

 zredetraEen oude herinnering zet Arie de Jong aan het denken over de essentie van het woord ‘beleid’. Paul Bordewijk wijst zijn linkse vrienden nog maar eens op een ongemakkelijke waarheid. Ook in Polen zijn minder voor de hand liggende standbeelden beklad door BLM’ers, Caroline Verduin probeert er een positieve draai aan te geven. Linda Hulshof doet in haar Cartoon iets vergelijkbaars met de 2e golf. Die droom van Julius Pasgeld lijkt maar ten dele bedrog.

Jaap van Lakerveld wijdt zijn gedicht aan een lawaaimaker. Die blonde del in haar BMW brengt Claude Aendenboom tot een kijkje in z’n eigen ziel. Maeve van der Steen schrijft begeesterd over Frank Sinatra’s lievelingsgerecht. Deze keer blijft Thomas van der Steen dicht bij huis. De fietstocht van een vriend inspireert Bram Schilperoord tot een requisitoir tegen glazen voorgevels. Het plaatje dat Petra Busstra daarbij maakte geeft de jury vast het definitieve zetje. Verstaan en begrijpen is niet hetzelfde ontdekt Reinier van Delden. Arie de Jong prikt een misverstand over babyboomers door.

Voor mooie dingen is het nooit te laat: Hans Knegtmans herontdekt The Band. Tsja, de muziekcarrière van Bram Schilperoord is niet helemaal van de grond gekomen. Henk Klaren rondt zijn Drentse trilogie af. Eén boek moest Katharina Kouwenhoven op school zelf aanschaffen; nou ja, haar ouders. Willem Minderhout dwaalt door Salland en komt bij Igor Cornelissen terecht. U moet nodig weer eens naar het Hannemahuis, volgens Dik Kruithof. Het schaken is in de laatste 40 jaar totaal verandert, beweert Wim Westerveld. Hij was erbij!

We maken er geen gewoonte van om artikelen uit andere bladen over te nemen, maar voor het in Opinieblad Argus gepubliceerde verhaal van Theo Dersjant maken we graag een uitzondering. Het zal u bij lezing snel duidelijk worden waarom.

----
De plaatjes zijn van: Petra Busstra (o.a. dat bovenaan), Han Busstra, Freek de VriesLentsch, Katharina Kouwenhoven, Linda Hulshof, Han Busstra, Alex&Coc en Henk Klaren.
------
De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Jan Hoorweg, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Peter Felix, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft, Ruud Klein en Ton Schimmelpennink.

Word ook lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php

© 2020 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Een positieve draai Frits Hoorweg
 zredetraEen oude herinnering zet Arie de Jong aan het denken over de essentie van het woord ‘beleid’. Paul Bordewijk wijst zijn linkse vrienden nog maar eens op een ongemakkelijke waarheid. Ook in Polen zijn minder voor de hand liggende standbeelden beklad door BLM’ers, Caroline Verduin probeert er een positieve draai aan te geven. Linda Hulshof doet in haar Cartoon iets vergelijkbaars met de 2e golf. Die droom van Julius Pasgeld lijkt maar ten dele bedrog.

Jaap van Lakerveld wijdt zijn gedicht aan een lawaaimaker. Die blonde del in haar BMW brengt Claude Aendenboom tot een kijkje in z’n eigen ziel. Maeve van der Steen schrijft begeesterd over Frank Sinatra’s lievelingsgerecht. Deze keer blijft Thomas van der Steen dicht bij huis. De fietstocht van een vriend inspireert Bram Schilperoord tot een requisitoir tegen glazen voorgevels. Het plaatje dat Petra Busstra daarbij maakte geeft de jury vast het definitieve zetje. Verstaan en begrijpen is niet hetzelfde ontdekt Reinier van Delden. Arie de Jong prikt een misverstand over babyboomers door.

Voor mooie dingen is het nooit te laat: Hans Knegtmans herontdekt The Band. Tsja, de muziekcarrière van Bram Schilperoord is niet helemaal van de grond gekomen. Henk Klaren rondt zijn Drentse trilogie af. Eén boek moest Katharina Kouwenhoven op school zelf aanschaffen; nou ja, haar ouders. Willem Minderhout dwaalt door Salland en komt bij Igor Cornelissen terecht. U moet nodig weer eens naar het Hannemahuis, volgens Dik Kruithof. Het schaken is in de laatste 40 jaar totaal verandert, beweert Wim Westerveld. Hij was erbij!

We maken er geen gewoonte van om artikelen uit andere bladen over te nemen, maar voor het in Opinieblad Argus gepubliceerde verhaal van Theo Dersjant maken we graag een uitzondering. Het zal u bij lezing snel duidelijk worden waarom.

----
De plaatjes zijn van: Petra Busstra (o.a. dat bovenaan), Han Busstra, Freek de VriesLentsch, Katharina Kouwenhoven, Linda Hulshof, Han Busstra, Alex&Coc en Henk Klaren.
------
De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Jan Hoorweg, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Peter Felix, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft, Ruud Klein en Ton Schimmelpennink.

Word ook lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2020 Frits Hoorweg
powered by CJ2