archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 6
Jaargang 17
16 januari 2020
Beschouwingen > De verbazing delen printen terug
2020, het jaar van de vergroening Paul Bordewijk

1706BS 2020Januari
Nieuwsuur onthult, in samenwerking met de redactie van NRC Handelsblad, dat er geheime besprekingen plaatsvinden over gebiedsruil tussen Nederland en België. Daarbij zou België het gebied rond de kerncentrale in Doel afstaan aan Nederland en daarvoor het gebied rond de Clauscentrale in Maasbracht in de plaats krijgen. Dit laatste heeft voor Nederland het grote voordeel dat de uitstoot van CO2 op Nederlands grondgebied aanzienlijk gereduceerd wordt, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Urgenda vonnis.

Voor België betekent de ruil dat wordt toegegeven aan de politieke druk om minder kernenergie te produceren, terwijl Nederland daarmee juist tegemoet komt aan het verlangen van de meerderheid van de Tweede Kamer om kernenergie een belangrijker rol te geven in de energiemix. Er ontstaat zo een win-win situatie. Beide landen kunnen hun eigen energiebeleid voeren zonder dat er een centrale gesloten hoeft te worden en nieuwe investeringen nodig zijn. De elektriciteitsproductie in de Benelux blijft op peil.

In een reactie hierop eisen CDA en ChristenUnie, uit piëteit jegens Prins Claus, dat de centrale in Maasbracht zijn naam blijft houden.

Februari
Dagblad Trouw kondigt aan voortaan niet langer over ‘moeders’ te spreken, maar over ‘tot moeder gemaakten’. ‘Zo willen we tot uitdrukking brengen dat het moederschap geen natuurlijke toestand is, maar ontstaat als gevolg van een bewuste daad, meestal van een man.’

Maart
Burgemeester Halsema van Amsterdam kondigt aan dat nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn om de ondermijning van de maatschappij door de drugshandel tegen te gaan. ‘Daarbij gaan we ons intensiever richten op de individuele gebruikers, die ondanks waarschuwingen het systeem in stand houden. Om die gebruikers beter in beeld te krijgen, worden er in het rioolsysteem detectoren aangebracht, die aangeven bij welke panden zich residuen van druggebruik in het rioolwater bevinden. Een eerste experiment met deze nieuwe methode zal plaats vinden in de Grachtengordel.’

Bewoners van de Herengracht komen, onder leiding van filmmaker Robert Oey, hiertegen in verzet. Vanwege de schending van hun privacy dienen zij een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die gegrond wordt verklaard.
Minister Grapperhaus betreurt dat laatste. ‘Ondermijning is een van de grote problemen van deze tijd. In Amsterdam komt dat ook tot uitdrukking in de gewapende strijd tussen criminele bendes. Wanneer wij dan de privacy van de individuele cokesnuiver belangrijker vinden, is er iets grondig mis in deze maatschappij.’ Hij overweegt een wetswijziging.

April
De Britse Prins Andrew wordt opnieuw beschuldigd van verkrachting, nu door het fotomodel Fanny Hill. In een veel bekeken TV interview wijst Prins Andrew de beschuldigingen echter resoluut van de hand:

1.Hij heeft haar nog nooit ontmoet
2.Toen hij haar ontmoette heeft hij haar niet aangeraakt
3.Het was haar eigen initiatief om seks met hem te hebben.

Mei
Het Amsterdamse gemeenteraadslid Sylvana Simons eist dat in de Amsterdamse Plaatselijke Verordening een verbod wordt opgenomen op het schaakspel. ‘Met zijn onderscheid tussen witte en zwarte stukken, waarbij ook nog eens wit begint en daardoor vaker wint dan zwart, is het schaakspel door en door racistisch. De fractievoorzitter Van Bij1 wijst op een rapport van VN-rapporteur E. Tendayi Achiume dat dit bevestigt. ‘Wanneer dat in het openbaar gebeurt, zoals op het Max Euweplein, is dat extra pijnlijk voor mensen van kleur.’

De winkeliersvereniging van het Max Euweplein schrikt hiervan en kondigt aan de schaakstukken rood en groen te laten spuiten, zodat elke associatie met racisme vermeden wordt.

Voor de actiegroep Kick Out Zwarte Piet is dat echter niet genoeg. ‘Op deze manier wordt geen recht gedaan aan het leed dat mensen van kleur decennialang ondervonden hebben.’Zij eisen dat de naam Max Euweplein wordt ingetrokken, omdat ‘Max Euwe zijn hele leven het schaakspel gepropageerd heeft, zonder dat hij enig benul toonde van het racistische karakter ervan.'

Juni
Op uitnodiging van de Chinese regering maakt Geert Wilders een studiereis langs de heropvoedingskampen voor Oeigoeren. Wilders komt enthousiast terug: ‘In China realiseert men zich de gevaren van de Islam en neemt men daar adequate maatregelen tegen. Het zijn geen concentratiekampen maar het is noodzakelijke vrijheidsbeneming en de mensen krijgen voldoende te eten. Wanneer we in Nederland minder Marokkanen willen, moeten we dat hier ook toepassen. Mw Broekers-Knol hoeft dan ook niet meer om genadebrood te smeken bij de Marokkaanse ambassadeur.’
Hierna reist Wilders door naar Myanmar om: ‘ ... met eigen ogen te kunnen zien hoe dit land het probleem van de Rohingya’s aanpakt, en wat Nederland hiervan kan leren’.

Juli
Opnieuw wordt in Nederland een warmterecord gevestigd. Thierry Baudet vraagt om de toepassing van airconditioning in de openbare ruimte. Dat dat niet gebeurt verklaart hij uit een cultuur-marxistisch complot: ‘de overheid houdt opzettelijk de temperatuur hoog om zo meer steun te krijgen voor het hysterische klimaatbeleid’.

Augustus
Advocaat Liesbeth Zegveld start een procedure om schadevergoeding te krijgen voor de nabestaanden van na de oorlog geëxecuteerde NSB’ers. ‘Deze executies waren misdrijven tegen de menselijkheid en in strijd met de Nederlandse wet. De nabestaanden lijden daar nog steeds onder.’

September
Thierry Baudet en Theo Hiddema vragen op Prinsjesdag aandacht voor ons glorierijke verleden: ‘… als alternatief voor het groenlinkse gebabbel waar deze regering ons staatshoofd toe verplicht’. Op het moment dat de koning begint met de Troonrede leggen zij kransen bij de monumenten voor respectievelijk Jan Pieterszoon Coen en generaal Van Heutsz. Zij halen daarmee het journaal, maar er is veel kritiek op het feit dat zij ...  'zo een podium krijgen'.

Oktober
De Nederlandse Publieke Omroep luidt de noodklok. Steeds minder kinderen kijken televisie, in plaats daarvan zitten ze wezenloos op hun smartphone te turen. Gezamenlijk televisiekijken dreigt daarom te verdwijnen als bron van sociale cohesie. Net als bij het verminderde leesgedrag, ligt hier een taak voor de ouders, die elke dag met hun kinderen een uurtje televisie zouden moeten kijken. Daarnaast zou elke schoolklas per week minstens één uur gezamenlijk televisie moeten kijken. Bij het eindexamen zou elke leerling een lijst van programma’s moeten overleggen waarover hij geëxamineerd gaat worden, de zogenaamde kijklijst.

November
De gemeente Amsterdam besluit de Coentunnel te herdopen. Om de kosten van de wijziging zo beperkt mogelijk te houden, wordt het de Cohentunnel.

December
Om het gasgebruik te verminderen gaat het kabinet de verkoop van LED lampen verbieden. In plaats daarvan komen er weer gloeilampen op de markt, die meer warmte geven, zodat er als die branden minder gas nodig is. Daarmee wordt een begin gemaakt met elektrische verwarming. Huishoudens die nog werkende LED lampen inleveren, krijgen een premie.

-------
De tekening is van Coc van Duijn
Meer informatie op: http://cocvanduijn.nl/

© 2020 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "De verbazing" -
Beschouwingen > De verbazing
2020, het jaar van de vergroening Paul Bordewijk
1706BS 2020Januari
Nieuwsuur onthult, in samenwerking met de redactie van NRC Handelsblad, dat er geheime besprekingen plaatsvinden over gebiedsruil tussen Nederland en België. Daarbij zou België het gebied rond de kerncentrale in Doel afstaan aan Nederland en daarvoor het gebied rond de Clauscentrale in Maasbracht in de plaats krijgen. Dit laatste heeft voor Nederland het grote voordeel dat de uitstoot van CO2 op Nederlands grondgebied aanzienlijk gereduceerd wordt, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Urgenda vonnis.

Voor België betekent de ruil dat wordt toegegeven aan de politieke druk om minder kernenergie te produceren, terwijl Nederland daarmee juist tegemoet komt aan het verlangen van de meerderheid van de Tweede Kamer om kernenergie een belangrijker rol te geven in de energiemix. Er ontstaat zo een win-win situatie. Beide landen kunnen hun eigen energiebeleid voeren zonder dat er een centrale gesloten hoeft te worden en nieuwe investeringen nodig zijn. De elektriciteitsproductie in de Benelux blijft op peil.

In een reactie hierop eisen CDA en ChristenUnie, uit piëteit jegens Prins Claus, dat de centrale in Maasbracht zijn naam blijft houden.

Februari
Dagblad Trouw kondigt aan voortaan niet langer over ‘moeders’ te spreken, maar over ‘tot moeder gemaakten’. ‘Zo willen we tot uitdrukking brengen dat het moederschap geen natuurlijke toestand is, maar ontstaat als gevolg van een bewuste daad, meestal van een man.’

Maart
Burgemeester Halsema van Amsterdam kondigt aan dat nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn om de ondermijning van de maatschappij door de drugshandel tegen te gaan. ‘Daarbij gaan we ons intensiever richten op de individuele gebruikers, die ondanks waarschuwingen het systeem in stand houden. Om die gebruikers beter in beeld te krijgen, worden er in het rioolsysteem detectoren aangebracht, die aangeven bij welke panden zich residuen van druggebruik in het rioolwater bevinden. Een eerste experiment met deze nieuwe methode zal plaats vinden in de Grachtengordel.’

Bewoners van de Herengracht komen, onder leiding van filmmaker Robert Oey, hiertegen in verzet. Vanwege de schending van hun privacy dienen zij een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die gegrond wordt verklaard.
Minister Grapperhaus betreurt dat laatste. ‘Ondermijning is een van de grote problemen van deze tijd. In Amsterdam komt dat ook tot uitdrukking in de gewapende strijd tussen criminele bendes. Wanneer wij dan de privacy van de individuele cokesnuiver belangrijker vinden, is er iets grondig mis in deze maatschappij.’ Hij overweegt een wetswijziging.

April
De Britse Prins Andrew wordt opnieuw beschuldigd van verkrachting, nu door het fotomodel Fanny Hill. In een veel bekeken TV interview wijst Prins Andrew de beschuldigingen echter resoluut van de hand:

1.Hij heeft haar nog nooit ontmoet
2.Toen hij haar ontmoette heeft hij haar niet aangeraakt
3.Het was haar eigen initiatief om seks met hem te hebben.

Mei
Het Amsterdamse gemeenteraadslid Sylvana Simons eist dat in de Amsterdamse Plaatselijke Verordening een verbod wordt opgenomen op het schaakspel. ‘Met zijn onderscheid tussen witte en zwarte stukken, waarbij ook nog eens wit begint en daardoor vaker wint dan zwart, is het schaakspel door en door racistisch. De fractievoorzitter Van Bij1 wijst op een rapport van VN-rapporteur E. Tendayi Achiume dat dit bevestigt. ‘Wanneer dat in het openbaar gebeurt, zoals op het Max Euweplein, is dat extra pijnlijk voor mensen van kleur.’

De winkeliersvereniging van het Max Euweplein schrikt hiervan en kondigt aan de schaakstukken rood en groen te laten spuiten, zodat elke associatie met racisme vermeden wordt.

Voor de actiegroep Kick Out Zwarte Piet is dat echter niet genoeg. ‘Op deze manier wordt geen recht gedaan aan het leed dat mensen van kleur decennialang ondervonden hebben.’Zij eisen dat de naam Max Euweplein wordt ingetrokken, omdat ‘Max Euwe zijn hele leven het schaakspel gepropageerd heeft, zonder dat hij enig benul toonde van het racistische karakter ervan.'

Juni
Op uitnodiging van de Chinese regering maakt Geert Wilders een studiereis langs de heropvoedingskampen voor Oeigoeren. Wilders komt enthousiast terug: ‘In China realiseert men zich de gevaren van de Islam en neemt men daar adequate maatregelen tegen. Het zijn geen concentratiekampen maar het is noodzakelijke vrijheidsbeneming en de mensen krijgen voldoende te eten. Wanneer we in Nederland minder Marokkanen willen, moeten we dat hier ook toepassen. Mw Broekers-Knol hoeft dan ook niet meer om genadebrood te smeken bij de Marokkaanse ambassadeur.’
Hierna reist Wilders door naar Myanmar om: ‘ ... met eigen ogen te kunnen zien hoe dit land het probleem van de Rohingya’s aanpakt, en wat Nederland hiervan kan leren’.

Juli
Opnieuw wordt in Nederland een warmterecord gevestigd. Thierry Baudet vraagt om de toepassing van airconditioning in de openbare ruimte. Dat dat niet gebeurt verklaart hij uit een cultuur-marxistisch complot: ‘de overheid houdt opzettelijk de temperatuur hoog om zo meer steun te krijgen voor het hysterische klimaatbeleid’.

Augustus
Advocaat Liesbeth Zegveld start een procedure om schadevergoeding te krijgen voor de nabestaanden van na de oorlog geëxecuteerde NSB’ers. ‘Deze executies waren misdrijven tegen de menselijkheid en in strijd met de Nederlandse wet. De nabestaanden lijden daar nog steeds onder.’

September
Thierry Baudet en Theo Hiddema vragen op Prinsjesdag aandacht voor ons glorierijke verleden: ‘… als alternatief voor het groenlinkse gebabbel waar deze regering ons staatshoofd toe verplicht’. Op het moment dat de koning begint met de Troonrede leggen zij kransen bij de monumenten voor respectievelijk Jan Pieterszoon Coen en generaal Van Heutsz. Zij halen daarmee het journaal, maar er is veel kritiek op het feit dat zij ...  'zo een podium krijgen'.

Oktober
De Nederlandse Publieke Omroep luidt de noodklok. Steeds minder kinderen kijken televisie, in plaats daarvan zitten ze wezenloos op hun smartphone te turen. Gezamenlijk televisiekijken dreigt daarom te verdwijnen als bron van sociale cohesie. Net als bij het verminderde leesgedrag, ligt hier een taak voor de ouders, die elke dag met hun kinderen een uurtje televisie zouden moeten kijken. Daarnaast zou elke schoolklas per week minstens één uur gezamenlijk televisie moeten kijken. Bij het eindexamen zou elke leerling een lijst van programma’s moeten overleggen waarover hij geëxamineerd gaat worden, de zogenaamde kijklijst.

November
De gemeente Amsterdam besluit de Coentunnel te herdopen. Om de kosten van de wijziging zo beperkt mogelijk te houden, wordt het de Cohentunnel.

December
Om het gasgebruik te verminderen gaat het kabinet de verkoop van LED lampen verbieden. In plaats daarvan komen er weer gloeilampen op de markt, die meer warmte geven, zodat er als die branden minder gas nodig is. Daarmee wordt een begin gemaakt met elektrische verwarming. Huishoudens die nog werkende LED lampen inleveren, krijgen een premie.

-------
De tekening is van Coc van Duijn
Meer informatie op: http://cocvanduijn.nl/
© 2020 Paul Bordewijk
powered by CJ2