archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 1
Jaargang 16
11 oktober 2018
Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Hallo hier Smilde ... Frits Hoorweg

1601BS TorenWe waren in Groningen, op bezoek bij Jeroen Oldenhof van CJ2. Sinds ruim een jaar ‘draait’ onze website op hun computer(s). Het werd tijd om elkaar ook in persoon te leren kennen. Bovendien waren er een paar vraagjes opgekomen over mogelijke aanpassingen, misschien wel verbeteringen. Het is nu eenmaal een wetmatigheid dat een website nooit ‘af’ lijkt te zijn.

Om te beginnen iets over het bedrijf. CJ2 levert ‘datacenterdiensten’. In z’n meest simpele vorm, zoals voor De Leunstoel, betekent dat er voor zorgen dat het systeem (met een stel andere) op een computer staat en via internet raadpleegbaar is (en voor de redactie manipuleerbaar). Vanuit deze simpele vorm van dienstverlening hebben zich een paar varianten ontwikkeld voor bedrijven met specifieke wensen. Zo worden computers beheerd die van bepaalde bedrijven zijn, die kunnen dan bij CJ2 staan of bij het bedrijf zelf. Voor bedrijven die een eigen Private Cloud willen beginnen kan een virtueel datacenter ingericht worden. Verdere details moet ik u schuldig blijven, de laatste zin gaat mijn begripsvermogen eigenlijk al te boven.

Wat mij wel duidelijk is geworden: CJ2 richt zich niet op de massaliteit, maar probeert vooral klanten met specifieke wensen te bedienen. Sinds kort zitten ze op de eerste verdieping van een nieuw kantoor, omdat het oude vertrouwde gebouwtje echt te klein was geworden. Niet omdat er woeste plannen zijn om ‘marktleider’ of zo te worden, dat werd me heel duidelijk door een gesprekje bij de lunch.

Toen raakten we aan de praat over het uitbrengen van offertes. Mijn laatste dagen als organisatieadviseur werden enigszins verpest door de megalomane eisen die daaraan, vooral vanuit de overheid (Europese aanbestedingen!), in toenemende mate werden gesteld. Het leek mij vooral in de informaticasector een plaag te worden. Jeroen ontkende dat niet, maar CJ2 slaagt er blijkbaar in zich daar een beetje buiten te houden, omdat het meestal in de rol zit van een gespecialiseerde leverancier binnen een groter project. Het maken van zo’n ingewikkelde offerte kunnen ze daardoor grotendeels aan anderen overlaten.

Iets anders dat me van deze dag is bijgebleven is het enorme plezier dat die luitjes (9 zijn het er in totaal) hebben in techniek. ‘Ja, dat haalt je de koekoek’, zult u wellicht denken, maar het gaat verder dan iets dat voor-de-hand ligt. Dat merkten we vooral toen we ’s middags werden meegenomen naar de zendmast van Smilde. CJ2 heeft daar ruimte gehuurd om systemen onder te brengen en te profiteren van de extra veiligheid die deze plek en de erbij horende voorzieningen met zich meebrengt. Ze noemen ‘m nu stoutmoedig en ‘tongue in cheek’ de CJ2 Datatoren.

We keken naar een kast met allerlei elementen. Voor twee ervan werd onze bijzondere aandacht gevraagd, want daar stonden ‘wij’ op. Nauwkeuriger kon het niet worden aangegeven. Ons werd ook uitgelegd hoe de brandveiligheid werd gegarandeerd. Mijn verslag klinkt wat plichtmatig misschien, dat krijg je al gauw met zoiets, maar wat mij vooral trof was het enthousiasme waarmee het werd verteld. Op de bovenste verdieping keken we uit over het Drentse land. Het weer was helaas niet van dien aard dat we ver konden zien.

O ja, dat vergeet ik bijna. Het gesprek over mogelijke ‘verbeteringen’ aan onze site leverde niet veel op, maar dat had ik ook niet verwacht. Onze site dateert uit de tijd dat er nogal1601BS Server met stoel wat gedaan werd met Javascript. Dat vormt nu een belemmering voor het tot stand brengen van (zoek)mogelijkheden die heden ten dage vanzelfsprekend zijn. Helaas, maar om het te veranderen moet het hele systeem op de schop en daar voelen we niet voor.

Lang leve CJ2! Als je ze zelf nodig denkt te hebben kijk dan even op de website: www.cj2.nl .

------
Het plaatje is een afbeelding van het schilderij dat in het kantoor in Groningen hangt.


© 2018 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Hallo hier Smilde ... Frits Hoorweg
1601BS TorenWe waren in Groningen, op bezoek bij Jeroen Oldenhof van CJ2. Sinds ruim een jaar ‘draait’ onze website op hun computer(s). Het werd tijd om elkaar ook in persoon te leren kennen. Bovendien waren er een paar vraagjes opgekomen over mogelijke aanpassingen, misschien wel verbeteringen. Het is nu eenmaal een wetmatigheid dat een website nooit ‘af’ lijkt te zijn.

Om te beginnen iets over het bedrijf. CJ2 levert ‘datacenterdiensten’. In z’n meest simpele vorm, zoals voor De Leunstoel, betekent dat er voor zorgen dat het systeem (met een stel andere) op een computer staat en via internet raadpleegbaar is (en voor de redactie manipuleerbaar). Vanuit deze simpele vorm van dienstverlening hebben zich een paar varianten ontwikkeld voor bedrijven met specifieke wensen. Zo worden computers beheerd die van bepaalde bedrijven zijn, die kunnen dan bij CJ2 staan of bij het bedrijf zelf. Voor bedrijven die een eigen Private Cloud willen beginnen kan een virtueel datacenter ingericht worden. Verdere details moet ik u schuldig blijven, de laatste zin gaat mijn begripsvermogen eigenlijk al te boven.

Wat mij wel duidelijk is geworden: CJ2 richt zich niet op de massaliteit, maar probeert vooral klanten met specifieke wensen te bedienen. Sinds kort zitten ze op de eerste verdieping van een nieuw kantoor, omdat het oude vertrouwde gebouwtje echt te klein was geworden. Niet omdat er woeste plannen zijn om ‘marktleider’ of zo te worden, dat werd me heel duidelijk door een gesprekje bij de lunch.

Toen raakten we aan de praat over het uitbrengen van offertes. Mijn laatste dagen als organisatieadviseur werden enigszins verpest door de megalomane eisen die daaraan, vooral vanuit de overheid (Europese aanbestedingen!), in toenemende mate werden gesteld. Het leek mij vooral in de informaticasector een plaag te worden. Jeroen ontkende dat niet, maar CJ2 slaagt er blijkbaar in zich daar een beetje buiten te houden, omdat het meestal in de rol zit van een gespecialiseerde leverancier binnen een groter project. Het maken van zo’n ingewikkelde offerte kunnen ze daardoor grotendeels aan anderen overlaten.

Iets anders dat me van deze dag is bijgebleven is het enorme plezier dat die luitjes (9 zijn het er in totaal) hebben in techniek. ‘Ja, dat haalt je de koekoek’, zult u wellicht denken, maar het gaat verder dan iets dat voor-de-hand ligt. Dat merkten we vooral toen we ’s middags werden meegenomen naar de zendmast van Smilde. CJ2 heeft daar ruimte gehuurd om systemen onder te brengen en te profiteren van de extra veiligheid die deze plek en de erbij horende voorzieningen met zich meebrengt. Ze noemen ‘m nu stoutmoedig en ‘tongue in cheek’ de CJ2 Datatoren.

We keken naar een kast met allerlei elementen. Voor twee ervan werd onze bijzondere aandacht gevraagd, want daar stonden ‘wij’ op. Nauwkeuriger kon het niet worden aangegeven. Ons werd ook uitgelegd hoe de brandveiligheid werd gegarandeerd. Mijn verslag klinkt wat plichtmatig misschien, dat krijg je al gauw met zoiets, maar wat mij vooral trof was het enthousiasme waarmee het werd verteld. Op de bovenste verdieping keken we uit over het Drentse land. Het weer was helaas niet van dien aard dat we ver konden zien.

O ja, dat vergeet ik bijna. Het gesprek over mogelijke ‘verbeteringen’ aan onze site leverde niet veel op, maar dat had ik ook niet verwacht. Onze site dateert uit de tijd dat er nogal1601BS Server met stoel wat gedaan werd met Javascript. Dat vormt nu een belemmering voor het tot stand brengen van (zoek)mogelijkheden die heden ten dage vanzelfsprekend zijn. Helaas, maar om het te veranderen moet het hele systeem op de schop en daar voelen we niet voor.

Lang leve CJ2! Als je ze zelf nodig denkt te hebben kijk dan even op de website: www.cj2.nl .

------
Het plaatje is een afbeelding van het schilderij dat in het kantoor in Groningen hangt.
© 2018 Frits Hoorweg
powered by CJ2