archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 16
Jaargang 15
14 juni 2018
Bezigheden > Achter zonwerend glas delen printen terug
De Taskforce Bordjes Willem Minderhout

1516BZ Taskforce1Soms is het de tekst die mijn fantasie op hol doet slaan. De bordjes in de rookhokken in het Haagse stadhuis, bijvoorbeeld. Deze hokjes waren voorzien van een bordje met de tekst ‘maximaal 6 à 7 personen’. Ik probeer dan te achterhalen hoe die tekst tot stand gekomen is. Blijkbaar is er ergens een voorschrift dat er zo’n bordje moet hangen met informatie over het maximale aantal personen dat zo’n hokje kan bolwerken, maar hoe bepaal je dan de capaciteit?

De directeur Facilitaire Zaken kwam er blijkbaar zelf niet uit. Duidelijke informatie van de leverancier moet hebben ontbroken, dus speelde hij deze heikele kwestie door naar de Taskforce Bordjes. De P&O-adviseur, die vooral gebrand was op een hoge doorlooptijd om niet al te veel nuttige tijd te verspillen aan al dat gerook, wilde vast dat er tien tegelijk in het hokje aan hun gerief kunnen komen. De ARBO-specialist kwam op basis van gedetailleerde bewegingsstudies in zo’n krappe ruimte tot een maximum van vijf.  Om deze impasse te doorbreken werd een consultant ingehuurd die op grond van een ingewikkelde rekensom over de verhouding sigaretten-, pijp- en sigarenrokers en CBS-cijfers over de gemiddelde buikomvang op 6,6 personen kwam. ‘Maximaal 6,6 personen’ werd echter als tekst afgewezen door de Communicatiemedewerker, dus werd het uiteindelijk 6 à 7. Geen roker die zich daar verder ooit iets van aangetrokken heeft. De Taskforce was vergeten om de handhaving te regelen.

Laatst was het de plaats van een bord dat mijn aandacht trok. Naast de Haagse Hogeschool stond op een plek waar vrijwel nooit iemand komt een bord met de tekst ‘Meeting Point’. Aangezien het bord ook niet zichtbaar is vanaf de ingang vroeg ik me af hoe je aan een wildvreemde moet uitleggen waar dat meeting point te vinden is. Eigenlijk zou je nog wat wegwijzers naar dat punt moeten neerzetten.
Heeft dat bord nut? Een plek om af te spreken, zeker met mensen die je nog niet eerder ontmoet1516BZ Taskforce2 hebt, lijkt op het eerste gezicht wel handig. Het geval wil dat de Haagse Hogeschool voorzien is van een kunstwerk op het plein voor de voordeur dat die functie al uitstekend vervult.

Ik vermoed dat de Taskforce Bordjes ook hier voor een groot dilemma heeft gestaan. Het College van Bestuur had vast van het ministerie, of wellicht van de Vereniging Hogescholen, een schrijven gekregen dat er nu eindelijk eens een Meeting Point moest worden ingericht, want een beetje Hogeschool wil zich toch zo gastvrij mogelijk opstellen naar de buitenwereld? Was dat niet jaren geleden afgesproken in het ‘Internationaliserings Convenant’? De Haagse Hogeschool had zelfs al het voorgeschreven geëmailleerde bord gekregen. Waar staat dat nu? In de kamer van de voorzitter van het College van Bestuur?

De Taskforce Bordjes, op de Haagse Hogeschool/The Hague University of Applied Sciences, net voorzien van de nieuwe naam Taskforce Signs and Signals, kwam na rijp beraad tot de conclusie dat dat bord het best pal naast het kunstwerk zou kunnen worden geplaatst. Een minderheid bepleitte zelfs om het bord op het kunstwerk zelf te bevestigen.
Toen dit voorstel in het stafoverleg ter sprake kwam ontplofte de coördinator van het Art Committee, de voormalige Kunstcommissie. Dit was je reinste aantasting van de integriteit van het kunstwerk. Het woord ‘barbarij’ viel zelfs. De voorzitter zat er danig mee in zijn maag. De visitatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie zou binnen twee weken langskomen en het zou toch een blamage zijn als ze dat bord nog steeds nutteloos in de bestuurskamer zouden aantreffen.

Ik vermoed dat hij ten einde raad een conciërge heeft gebeld en hem opdracht heeft gegeven dat bord ergens, waar dan ook, neer te zetten.  En daar staat het nu. Eenzaam te wachten tot er iemand op het idee komt om daar af te spreken. Dat zal nog lang duren.

------
De plaatjes zijn van de schrijver


© 2018 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "Achter zonwerend glas" -
Bezigheden > Achter zonwerend glas
De Taskforce Bordjes Willem Minderhout
1516BZ Taskforce1Soms is het de tekst die mijn fantasie op hol doet slaan. De bordjes in de rookhokken in het Haagse stadhuis, bijvoorbeeld. Deze hokjes waren voorzien van een bordje met de tekst ‘maximaal 6 à 7 personen’. Ik probeer dan te achterhalen hoe die tekst tot stand gekomen is. Blijkbaar is er ergens een voorschrift dat er zo’n bordje moet hangen met informatie over het maximale aantal personen dat zo’n hokje kan bolwerken, maar hoe bepaal je dan de capaciteit?

De directeur Facilitaire Zaken kwam er blijkbaar zelf niet uit. Duidelijke informatie van de leverancier moet hebben ontbroken, dus speelde hij deze heikele kwestie door naar de Taskforce Bordjes. De P&O-adviseur, die vooral gebrand was op een hoge doorlooptijd om niet al te veel nuttige tijd te verspillen aan al dat gerook, wilde vast dat er tien tegelijk in het hokje aan hun gerief kunnen komen. De ARBO-specialist kwam op basis van gedetailleerde bewegingsstudies in zo’n krappe ruimte tot een maximum van vijf.  Om deze impasse te doorbreken werd een consultant ingehuurd die op grond van een ingewikkelde rekensom over de verhouding sigaretten-, pijp- en sigarenrokers en CBS-cijfers over de gemiddelde buikomvang op 6,6 personen kwam. ‘Maximaal 6,6 personen’ werd echter als tekst afgewezen door de Communicatiemedewerker, dus werd het uiteindelijk 6 à 7. Geen roker die zich daar verder ooit iets van aangetrokken heeft. De Taskforce was vergeten om de handhaving te regelen.

Laatst was het de plaats van een bord dat mijn aandacht trok. Naast de Haagse Hogeschool stond op een plek waar vrijwel nooit iemand komt een bord met de tekst ‘Meeting Point’. Aangezien het bord ook niet zichtbaar is vanaf de ingang vroeg ik me af hoe je aan een wildvreemde moet uitleggen waar dat meeting point te vinden is. Eigenlijk zou je nog wat wegwijzers naar dat punt moeten neerzetten.
Heeft dat bord nut? Een plek om af te spreken, zeker met mensen die je nog niet eerder ontmoet1516BZ Taskforce2 hebt, lijkt op het eerste gezicht wel handig. Het geval wil dat de Haagse Hogeschool voorzien is van een kunstwerk op het plein voor de voordeur dat die functie al uitstekend vervult.

Ik vermoed dat de Taskforce Bordjes ook hier voor een groot dilemma heeft gestaan. Het College van Bestuur had vast van het ministerie, of wellicht van de Vereniging Hogescholen, een schrijven gekregen dat er nu eindelijk eens een Meeting Point moest worden ingericht, want een beetje Hogeschool wil zich toch zo gastvrij mogelijk opstellen naar de buitenwereld? Was dat niet jaren geleden afgesproken in het ‘Internationaliserings Convenant’? De Haagse Hogeschool had zelfs al het voorgeschreven geëmailleerde bord gekregen. Waar staat dat nu? In de kamer van de voorzitter van het College van Bestuur?

De Taskforce Bordjes, op de Haagse Hogeschool/The Hague University of Applied Sciences, net voorzien van de nieuwe naam Taskforce Signs and Signals, kwam na rijp beraad tot de conclusie dat dat bord het best pal naast het kunstwerk zou kunnen worden geplaatst. Een minderheid bepleitte zelfs om het bord op het kunstwerk zelf te bevestigen.
Toen dit voorstel in het stafoverleg ter sprake kwam ontplofte de coördinator van het Art Committee, de voormalige Kunstcommissie. Dit was je reinste aantasting van de integriteit van het kunstwerk. Het woord ‘barbarij’ viel zelfs. De voorzitter zat er danig mee in zijn maag. De visitatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie zou binnen twee weken langskomen en het zou toch een blamage zijn als ze dat bord nog steeds nutteloos in de bestuurskamer zouden aantreffen.

Ik vermoed dat hij ten einde raad een conciërge heeft gebeld en hem opdracht heeft gegeven dat bord ergens, waar dan ook, neer te zetten.  En daar staat het nu. Eenzaam te wachten tot er iemand op het idee komt om daar af te spreken. Dat zal nog lang duren.

------
De plaatjes zijn van de schrijver
© 2018 Willem Minderhout
powered by CJ2