archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 9
Jaargang 15
1 maart 2018
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
De 13e Asega Dik Kruithof

1509VG Asega1Met steun van de Provincie Fryslan verscheen in januari van dit jaar 'De 13de Asega', geschreven door de hoogleraar Fries aan de Universiteit van Kiel, Jarich Hoekstra en de leraar oude talen en vertaler naar het Fries Harke Bremer. Asega is een oud-Fries woord dat rechtspreker betekent en de dertiende asega komt voor in een oude sage uit de tijd dat de Friezen onderdanen werden van Karel de Grote. Karel wilde het Friese recht vastleggen en de Friezen konden het niet eens worden over de rechtsregels.

Twaalf onwillige asega's werden door Karel voor straf in een boot zonder zeil of roer de zee op gestuurd en werden uit die hopeloze situatie gered door een mysterieuze dertiende asega, met een gouden bijl die hen terugbracht naar de vaste wal. Met zijn gouden bijl sloeg hij een graszode los waardoor een bron ontstond. De asega's zaten rond de bron en de dertiende leerde hen het recht, zodat ze het eens werden. Toen ze het eens waren was de dertiende verdwenen. 'Daarom moeten er altijd dertien asega's zijn, zodat, wanneer zij het niet eens kunnen worden, zeven de zes kunnen overstemmen. Aldus is het landrecht van alle Friezen'.

Het boek bestaat uit 33 korte hoofdstukjes met drie verschillende verhaallijnen en vijf korte cursiefjes. In de twaalf grootste hoofdstukken wordt het verhaal verteld van Ruurd en Jikke. Ruurd studeert in Amerika, gaat op bezoek bij familieleden en krijgt een doos met oude herinneringen aan Fryslan. Hij vindt daarin een oud document dat de plaats aangeeft waar de twaalf asega's rond een bron gezeten zouden hebben. Hij stuurt zijn verloofde Jikke naar die plaats toe, zij ontmoet er een plaatselijke 'sneuper', die eerst erg schrikt als zij de gouden bijl noemt maar haar later uitnodigt hem 's avonds te bezoeken.

De tweede verhaallijn speelt in India waar inspecteur Anand een politieke moord onderzoekt die hem leidt naar Kopenhagen, waar zijn zus woont die hij inschakelt voor een kleine waarnemingsopdracht.
De1509VG Asega2 derde lijn geeft een aantal wereldwijd verspreide incidenten waarbij onschuldig lijkende individuen het slachtoffer worden van intriges in de internationale zakenwereld.
In de cursiefjes spreekt een vertegenwoordiger van een gelovig geheim genootschap zich uit over hoe de wereld er volgens hem voor staat.

Ruurd doet met zijn vriend Bernie op internet onderzoek naar de sage. Ze stuiten op een geheimzinnige website die Bernies computer opblaast als hij probeert binnen te komen. Jikke krijgt van de 'sneuper' de Gouden Bijl maar kan maar net met de bijl ontsnappen als er ongewenst bezoek komt. Ruurd zijn tijd in Amerika is voorbij, hij hoort nog net dat Bernie bij een ongeluk is omgekomen. Terug in Nederland ontrolt zich een ontknoping waarbij Ruurd en Jikke nog net worden gered door Anand die wraak neemt voor de moord op zijn zuster.
Uiteindelijk blijkt dat het genootschap van de dertien Asega's alles onder controle houdt.
Het is vreemd, spannend en vervreemdend. En in het Fries geschreven natuurlijk.

De 13de Asega, Bremer & Hoekstra, uitgeverij Bornmeer, 2018, 158 bladz’n.

Voor wie alles wil weten over Asega's en het Oudfriese recht verscheen al tien jaar geleden het monumentale werk 'Asega, is het dingtijd?' van Oebele Vries. Hierin worden de hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering toegankelijk gemaakt. Schrijver Oebele Vries studeerde geschiedenis en werd docent Oudfries aan het Frysk Institút van de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij promoveerde op de Friese Vrijheid en werd later de grote onderzoeker en ontdekker van Oudfriese teksten, die hij onder meer in Duitse archieven opspoorde.
‘Asega, is het dingtijd?’ is een boek van ruim 500 grote bladzijden met teksten in het Oudfries en vertalingen in het Fries, Nederlands en soms Engels of Duits en met prachtige foto's van de oude teksten.
Het is een uitgave van Steven Sterk, 2007.

------
De plaatjes zijn van de schrijver


© 2018 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "De wereldliteratuur roept" -
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
De 13e Asega Dik Kruithof
1509VG Asega1Met steun van de Provincie Fryslan verscheen in januari van dit jaar 'De 13de Asega', geschreven door de hoogleraar Fries aan de Universiteit van Kiel, Jarich Hoekstra en de leraar oude talen en vertaler naar het Fries Harke Bremer. Asega is een oud-Fries woord dat rechtspreker betekent en de dertiende asega komt voor in een oude sage uit de tijd dat de Friezen onderdanen werden van Karel de Grote. Karel wilde het Friese recht vastleggen en de Friezen konden het niet eens worden over de rechtsregels.

Twaalf onwillige asega's werden door Karel voor straf in een boot zonder zeil of roer de zee op gestuurd en werden uit die hopeloze situatie gered door een mysterieuze dertiende asega, met een gouden bijl die hen terugbracht naar de vaste wal. Met zijn gouden bijl sloeg hij een graszode los waardoor een bron ontstond. De asega's zaten rond de bron en de dertiende leerde hen het recht, zodat ze het eens werden. Toen ze het eens waren was de dertiende verdwenen. 'Daarom moeten er altijd dertien asega's zijn, zodat, wanneer zij het niet eens kunnen worden, zeven de zes kunnen overstemmen. Aldus is het landrecht van alle Friezen'.

Het boek bestaat uit 33 korte hoofdstukjes met drie verschillende verhaallijnen en vijf korte cursiefjes. In de twaalf grootste hoofdstukken wordt het verhaal verteld van Ruurd en Jikke. Ruurd studeert in Amerika, gaat op bezoek bij familieleden en krijgt een doos met oude herinneringen aan Fryslan. Hij vindt daarin een oud document dat de plaats aangeeft waar de twaalf asega's rond een bron gezeten zouden hebben. Hij stuurt zijn verloofde Jikke naar die plaats toe, zij ontmoet er een plaatselijke 'sneuper', die eerst erg schrikt als zij de gouden bijl noemt maar haar later uitnodigt hem 's avonds te bezoeken.

De tweede verhaallijn speelt in India waar inspecteur Anand een politieke moord onderzoekt die hem leidt naar Kopenhagen, waar zijn zus woont die hij inschakelt voor een kleine waarnemingsopdracht.
De1509VG Asega2 derde lijn geeft een aantal wereldwijd verspreide incidenten waarbij onschuldig lijkende individuen het slachtoffer worden van intriges in de internationale zakenwereld.
In de cursiefjes spreekt een vertegenwoordiger van een gelovig geheim genootschap zich uit over hoe de wereld er volgens hem voor staat.

Ruurd doet met zijn vriend Bernie op internet onderzoek naar de sage. Ze stuiten op een geheimzinnige website die Bernies computer opblaast als hij probeert binnen te komen. Jikke krijgt van de 'sneuper' de Gouden Bijl maar kan maar net met de bijl ontsnappen als er ongewenst bezoek komt. Ruurd zijn tijd in Amerika is voorbij, hij hoort nog net dat Bernie bij een ongeluk is omgekomen. Terug in Nederland ontrolt zich een ontknoping waarbij Ruurd en Jikke nog net worden gered door Anand die wraak neemt voor de moord op zijn zuster.
Uiteindelijk blijkt dat het genootschap van de dertien Asega's alles onder controle houdt.
Het is vreemd, spannend en vervreemdend. En in het Fries geschreven natuurlijk.

De 13de Asega, Bremer & Hoekstra, uitgeverij Bornmeer, 2018, 158 bladz’n.

Voor wie alles wil weten over Asega's en het Oudfriese recht verscheen al tien jaar geleden het monumentale werk 'Asega, is het dingtijd?' van Oebele Vries. Hierin worden de hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering toegankelijk gemaakt. Schrijver Oebele Vries studeerde geschiedenis en werd docent Oudfries aan het Frysk Institút van de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij promoveerde op de Friese Vrijheid en werd later de grote onderzoeker en ontdekker van Oudfriese teksten, die hij onder meer in Duitse archieven opspoorde.
‘Asega, is het dingtijd?’ is een boek van ruim 500 grote bladzijden met teksten in het Oudfries en vertalingen in het Fries, Nederlands en soms Engels of Duits en met prachtige foto's van de oude teksten.
Het is een uitgave van Steven Sterk, 2007.

------
De plaatjes zijn van de schrijver
© 2018 Dik Kruithof
powered by CJ2