archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 5
Jaargang 15
14 december 2017
Bezigheden > In de tuin delen printen terug
Wat zouden ze van ons vinden? Katharina Kouwenhoven

1505BZ ReigerVandaag wil ik het eens hebben over een verschijnsel dat we allemaal kennen, dagelijks om ons heen zien, en waar we zelden bij stilstaan, namelijk de vogel. Welbeschouwd is de vogel toch wel een heel vreemde creatie, waarvan onduidelijk is waarom de evolutie het zover heeft laten komen. De vogel zeilt of klapwiekt door het luchtruim zonder naar beneden te vallen, maar heeft ook op vaste grond of water zo zijn bezigheden, ogenschijnlijk zonder enig doel.

In het voorjaar bouwt hij of zij dwangmatig een nest, vult dat met eieren en gaat een poosje onbeweeglijk op die eieren zitten. Na een tijdje komen uit die eieren onooglijk lelijke vogeltjes met enorme, permanent open bekjes, die door vader of moeder vogel volgepropt worden met wormen en ander ongedierte in een poging om aan hun gekrijs een einde te maken. Als de ouders genoeg hebben van dit slavenwerk, gooien ze het gebroed het nest uit om ze te leren vliegen. Meestal gaat dat goed, al staat er beneden vaak een kat op ze te wachten.

De vogel werd onder mijn aandacht gebracht door een reiger. Vlak voor mijn huis staan bomen en van één van die bomen reiken de takken zo ver, dat ze bijna mijn slaapkamer binnendringen. Op één van de takken zat opeens een reiger mijn slaapkamer in te loeren. Ik stond beduusd te kijken, niet alleen vanwege dat gluren, maar vooral omdat die reiger in een boom zat. Reigers nestelen weliswaar in bomen, maar verder zie je ze daar nooit in. Ze staan met hun poten in het water van een sloot om kikkers te vangen en dat is dat. In een boom heeft een reiger niets te zoeken, behalve wanneer hij je slaapkamergeheimen probeert te ontfutselen. Onthutsend.

Die reiger was niet de eerste vogel die ik niet verwachtte in een boom. Tijdens een wandeling langs de Kalfjeslaan zag ik een keer een boom vol aalscholvers. Aalscholvers in een boom? Ja en het leken net gieren. Verontrustend gezicht. Die aalscholvers lijken steeds een andere gedaante aan te nemen, al naar gelang de atmosfeer waarin ze zich bevinden. Als ze zwemmen zijn het net pinguïns en als ze op het water dobberen een soort eenden. Overigens heb ik er nog nooit één zien vliegen. Misschien kunnen ze dat eigenlijk niet. Ik herken ze ook niet altijd, vooral niet als ze met de hele extended family op hoogspanningsdraden zitten. Dus vliegen kunnen ze wel. Ik neem tenminste aan dat ze niet naar boven geklommen zijn. Krankzinnige vogels.

En wat te denken van die kraaien die in hun eentje of in groepjes roofvogels verdrijven. Dat is de omgekeerde wereld. Maar ze doen het en die roofvogels gaan op de vlucht. Asjemenou!

De raarste vogels zijn natuurlijk die aandoenlijke papegaaiduikers. Ze lopen als pinguïns, vliegen als gierzwaluwen en kunnen ongeëvenaard goed duiken. Ze vertoeven slechts één maand per jaar op het land, om te broeden en vervolgens de kleintjes op te voeden die ze onder de grond verstopt hebben, dan vertrekken ze weer en niemand weet wat ze de rest van het jaar doen. Twee jaar geleden ging een door mij lang gekoesterde wens in vervulling: papegaaiduikers in levende lijve zien en dat gebeurde in Northumberland (GB), op een soort vogeleiland, waar door allerlei soorten heftig gebroed werd. Daar schuifelden ook de papegaaiduikers rond. Wat een fantastisch vogeltje.

Er is nog een heel merkwaardige vogel die ik echt alleen van horen zeggen ken. Die woont te ver weg: de vogel die alle geluiden die hij hoort nabootst: cirkelzagen, overvliegende vliegtuigen, piepende deuren, elk mogelijk geluid. Waartoe, vraag ik me dan af. Wat is de zin hiervan? Het slaat nergens op, maar het is wel leuk.
Vogels doen de gekste dingen. Soms zijn ze daartoe geprogrammeerd, zoals dat onophoudelijke nestelen, soms hebben ze het zichzelf aangeleerd, want sommige vogels zijn heel slim. Er zijn er zelfs die gereedschap gebruiken. En een heleboel vogels delen hun niche met die van ons. Meestal trekken ze zich van ons niet veel aan, maar soms wil er een je in je slaapkamer beloeren. Wat zouden die vogels eigenlijk van ons vinden?

-------
Het plaatje is van de schrijfster


© 2017 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "In de tuin" -
Bezigheden > In de tuin
Wat zouden ze van ons vinden? Katharina Kouwenhoven
1505BZ ReigerVandaag wil ik het eens hebben over een verschijnsel dat we allemaal kennen, dagelijks om ons heen zien, en waar we zelden bij stilstaan, namelijk de vogel. Welbeschouwd is de vogel toch wel een heel vreemde creatie, waarvan onduidelijk is waarom de evolutie het zover heeft laten komen. De vogel zeilt of klapwiekt door het luchtruim zonder naar beneden te vallen, maar heeft ook op vaste grond of water zo zijn bezigheden, ogenschijnlijk zonder enig doel.

In het voorjaar bouwt hij of zij dwangmatig een nest, vult dat met eieren en gaat een poosje onbeweeglijk op die eieren zitten. Na een tijdje komen uit die eieren onooglijk lelijke vogeltjes met enorme, permanent open bekjes, die door vader of moeder vogel volgepropt worden met wormen en ander ongedierte in een poging om aan hun gekrijs een einde te maken. Als de ouders genoeg hebben van dit slavenwerk, gooien ze het gebroed het nest uit om ze te leren vliegen. Meestal gaat dat goed, al staat er beneden vaak een kat op ze te wachten.

De vogel werd onder mijn aandacht gebracht door een reiger. Vlak voor mijn huis staan bomen en van één van die bomen reiken de takken zo ver, dat ze bijna mijn slaapkamer binnendringen. Op één van de takken zat opeens een reiger mijn slaapkamer in te loeren. Ik stond beduusd te kijken, niet alleen vanwege dat gluren, maar vooral omdat die reiger in een boom zat. Reigers nestelen weliswaar in bomen, maar verder zie je ze daar nooit in. Ze staan met hun poten in het water van een sloot om kikkers te vangen en dat is dat. In een boom heeft een reiger niets te zoeken, behalve wanneer hij je slaapkamergeheimen probeert te ontfutselen. Onthutsend.

Die reiger was niet de eerste vogel die ik niet verwachtte in een boom. Tijdens een wandeling langs de Kalfjeslaan zag ik een keer een boom vol aalscholvers. Aalscholvers in een boom? Ja en het leken net gieren. Verontrustend gezicht. Die aalscholvers lijken steeds een andere gedaante aan te nemen, al naar gelang de atmosfeer waarin ze zich bevinden. Als ze zwemmen zijn het net pinguïns en als ze op het water dobberen een soort eenden. Overigens heb ik er nog nooit één zien vliegen. Misschien kunnen ze dat eigenlijk niet. Ik herken ze ook niet altijd, vooral niet als ze met de hele extended family op hoogspanningsdraden zitten. Dus vliegen kunnen ze wel. Ik neem tenminste aan dat ze niet naar boven geklommen zijn. Krankzinnige vogels.

En wat te denken van die kraaien die in hun eentje of in groepjes roofvogels verdrijven. Dat is de omgekeerde wereld. Maar ze doen het en die roofvogels gaan op de vlucht. Asjemenou!

De raarste vogels zijn natuurlijk die aandoenlijke papegaaiduikers. Ze lopen als pinguïns, vliegen als gierzwaluwen en kunnen ongeëvenaard goed duiken. Ze vertoeven slechts één maand per jaar op het land, om te broeden en vervolgens de kleintjes op te voeden die ze onder de grond verstopt hebben, dan vertrekken ze weer en niemand weet wat ze de rest van het jaar doen. Twee jaar geleden ging een door mij lang gekoesterde wens in vervulling: papegaaiduikers in levende lijve zien en dat gebeurde in Northumberland (GB), op een soort vogeleiland, waar door allerlei soorten heftig gebroed werd. Daar schuifelden ook de papegaaiduikers rond. Wat een fantastisch vogeltje.

Er is nog een heel merkwaardige vogel die ik echt alleen van horen zeggen ken. Die woont te ver weg: de vogel die alle geluiden die hij hoort nabootst: cirkelzagen, overvliegende vliegtuigen, piepende deuren, elk mogelijk geluid. Waartoe, vraag ik me dan af. Wat is de zin hiervan? Het slaat nergens op, maar het is wel leuk.
Vogels doen de gekste dingen. Soms zijn ze daartoe geprogrammeerd, zoals dat onophoudelijke nestelen, soms hebben ze het zichzelf aangeleerd, want sommige vogels zijn heel slim. Er zijn er zelfs die gereedschap gebruiken. En een heleboel vogels delen hun niche met die van ons. Meestal trekken ze zich van ons niet veel aan, maar soms wil er een je in je slaapkamer beloeren. Wat zouden die vogels eigenlijk van ons vinden?

-------
Het plaatje is van de schrijfster
© 2017 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2