archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 6
Jaargang 14
19 januari 2017
Vermaak en Genot > Misdaadboeken delen printen terug
Leander op Helgoland Dik Kruithof

1406VG Leander1In Stortebekers laatste haven werd duidelijk dat de Oostfriezen hun eigen identiteit bewaren in Waddenkrimi’s: detectives die op de eilanden spelen. Dat blijkt ook te gelden voor de Noordfriezen die de westkust van Sleeswijk Holstein, dus het gebied tussen Hamburg en de Deense grens, bewonen. Ze hebben daar een Nordfriisk Institut in de hoofdplaats Bredsted en eigen krimischrijvers die hele series boeken produceren. Een van de mooiste series is van Thomas Breuer, die zijn hoofdpersoon Henning Leander heeft laten verhuizen naar het eiland Fohr. Dat is het grootste Duitse eiland zonder vaste verbinding met het vasteland, 82 vierkante kilometer groot met ruim 8000 inwoners, bereikbaar vanuit Sleeswijk Holstein.

Leander start de serie als detective in Kiel, de hoofdplaats van Sleeswijk Holstein. Hij zit in een dip waar hij uit komt door vrijaf te nemen om onderzoek te gaan doen naar het overlijden van zijn grootvader, visser op Fohr. Aardigheidje: tijdens dat onderzoek doet hij vrienden op waarmee hij skat speelt, een kaartspel1406VG Leander2 dat in Duitsland op de Unescolijst van het cultureel erfgoed staat. De volgende twee delen gaan respectievelijk over een internationale bende kunstrovers en over het conflict tussen de milieubeweging en de boeren. Hij raakt enigszins vervreemd van zijn vriendin die bij de Politie in Kiel is blijven werken. Bovendien werkt er een leuke vrouw bij de vogelbescherming. In het vierde deel vertelt zijn vriendin hem dat ze een ander heeft en dat hij misschien beter past bij die vrouw van de vogelbescherming.

Die is echter intussen naar Helgoland verhuisd en hij zoekt haar daar op. Helgoland is bereikbaar vanuit Hamburg en is, in tegenstelling tot de Waddeneilanden, die grotendeels uit opgewaaid zand bestaan, een rots van 60 meter hoog. De 1,7 vierkante kilometer oppervlakte bestaat uit twee delen, het hoofdeiland met de klif van rood zandsteen en de Dune, een met zand bedekte kalksteenzoom.

De naam is misschien afgeleid van Heilig Land en dat zou slaan op de Friese god Fosite, die hier de Friese vrijheid gered zou hebben. Er is een lokale taal, een Noordfries dialect, het Halunder Freesk, en daarin wordt het eiland Lunn (land) genoemd. Rond 700 zou de Friese koning Radbout er een tijdlang zijn zetel hebben gehad. Later werd het een Noormannensteunpunt, een piratennest en Deens bezit. Van 1807 tot 1890 was het Brits totdat de Duitse koning het ruilde voor Zanzibar. De Duitsers bouwden het uit tot marine-steunpunt en in de Eerste Wereldoorlog moesten alle bewoners het eiland verlaten. In de tweede wereldoorlog is het zwaar gebombardeerd en in 1947 hebben de Britten geprobeerd om de hele rots op te blazen. In 1951 mochten de bewoners na lang aandringen weer terugkeren en sinds die tijd leeft men er van toerisme en belastingvrije verkoop. Eens in de drie jaar is er een grote ontmoeting van Friezen uit de drie Frieslanden, de Friesendroapen.

Een milieuactiegroep op het eiland roept de hulp van Leander in na een moord. Die blijkt iets van doen te hebben met het storten van vervuild havenslib uit Hamburg en met de uitbouw van het eiland tot steunpunt voor de windenergie, wat ten koste zou kunnen gaan van de vogels. Helgoland is namelijk een natuurparadijs met: veel trekvogels, in en op de rotsen broedende zeekoeten, maar ook zeehonden en kegelrobben. De titel ‘Leander und der Lummensprung’ verwijst naar een fameus verschijnsel: jonge zeekoeten die direct uit de rotsgaten waar ze uitgebroed zijn zo’n vijftig meter naar beneden springen het water in.     
Uiteraard worden de problemen opgelost, maar Leander gaat alleen naar huis want de vogelbeschermster wil Helgoland niet meer verlaten en hij vindt het er veel te vol.

Het vijfde en nieuwste deel speelt weer op Fohr. en een beetje op het naastgelegen eiland Amrum. Het verhaal is geweldig: vier jongens van Fohr en Amrum zijn rond 1880 naar Amerika verhuisd, omdat zij als tweede zoon geen toekomst hadden op het eiland. In Amerika gaan ze mee in de goudrush naar Klondike. Dat is te volgen in een dagboek dat opgenomen is in het verhaal. Uiteindelijk komen er drie rijk terug en één arm, omdat hij niet van de drank en de dobbelstenen af kon blijven. Honderd jaar later leidt dit tot een climax tussen de kleinzoons van de vier. Brandstichting speelt daarin een grote rol. Het schijnt dat dit verhaal in ieder geval ten dele op waargebeurde geschiedenis gebaseerd is.
De schrijver, Thomas Breuer, heeft weer een topprestatie geleverd.   

Leander und der Lummensprung, Leda verlag, Leer
Leander und der lange Schatte, Leda verlag, Leer

------
De plaatjes zijn van Dik Kruithof


© 2017 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Misdaadboeken" -
Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Leander op Helgoland Dik Kruithof
1406VG Leander1In Stortebekers laatste haven werd duidelijk dat de Oostfriezen hun eigen identiteit bewaren in Waddenkrimi’s: detectives die op de eilanden spelen. Dat blijkt ook te gelden voor de Noordfriezen die de westkust van Sleeswijk Holstein, dus het gebied tussen Hamburg en de Deense grens, bewonen. Ze hebben daar een Nordfriisk Institut in de hoofdplaats Bredsted en eigen krimischrijvers die hele series boeken produceren. Een van de mooiste series is van Thomas Breuer, die zijn hoofdpersoon Henning Leander heeft laten verhuizen naar het eiland Fohr. Dat is het grootste Duitse eiland zonder vaste verbinding met het vasteland, 82 vierkante kilometer groot met ruim 8000 inwoners, bereikbaar vanuit Sleeswijk Holstein.

Leander start de serie als detective in Kiel, de hoofdplaats van Sleeswijk Holstein. Hij zit in een dip waar hij uit komt door vrijaf te nemen om onderzoek te gaan doen naar het overlijden van zijn grootvader, visser op Fohr. Aardigheidje: tijdens dat onderzoek doet hij vrienden op waarmee hij skat speelt, een kaartspel1406VG Leander2 dat in Duitsland op de Unescolijst van het cultureel erfgoed staat. De volgende twee delen gaan respectievelijk over een internationale bende kunstrovers en over het conflict tussen de milieubeweging en de boeren. Hij raakt enigszins vervreemd van zijn vriendin die bij de Politie in Kiel is blijven werken. Bovendien werkt er een leuke vrouw bij de vogelbescherming. In het vierde deel vertelt zijn vriendin hem dat ze een ander heeft en dat hij misschien beter past bij die vrouw van de vogelbescherming.

Die is echter intussen naar Helgoland verhuisd en hij zoekt haar daar op. Helgoland is bereikbaar vanuit Hamburg en is, in tegenstelling tot de Waddeneilanden, die grotendeels uit opgewaaid zand bestaan, een rots van 60 meter hoog. De 1,7 vierkante kilometer oppervlakte bestaat uit twee delen, het hoofdeiland met de klif van rood zandsteen en de Dune, een met zand bedekte kalksteenzoom.

De naam is misschien afgeleid van Heilig Land en dat zou slaan op de Friese god Fosite, die hier de Friese vrijheid gered zou hebben. Er is een lokale taal, een Noordfries dialect, het Halunder Freesk, en daarin wordt het eiland Lunn (land) genoemd. Rond 700 zou de Friese koning Radbout er een tijdlang zijn zetel hebben gehad. Later werd het een Noormannensteunpunt, een piratennest en Deens bezit. Van 1807 tot 1890 was het Brits totdat de Duitse koning het ruilde voor Zanzibar. De Duitsers bouwden het uit tot marine-steunpunt en in de Eerste Wereldoorlog moesten alle bewoners het eiland verlaten. In de tweede wereldoorlog is het zwaar gebombardeerd en in 1947 hebben de Britten geprobeerd om de hele rots op te blazen. In 1951 mochten de bewoners na lang aandringen weer terugkeren en sinds die tijd leeft men er van toerisme en belastingvrije verkoop. Eens in de drie jaar is er een grote ontmoeting van Friezen uit de drie Frieslanden, de Friesendroapen.

Een milieuactiegroep op het eiland roept de hulp van Leander in na een moord. Die blijkt iets van doen te hebben met het storten van vervuild havenslib uit Hamburg en met de uitbouw van het eiland tot steunpunt voor de windenergie, wat ten koste zou kunnen gaan van de vogels. Helgoland is namelijk een natuurparadijs met: veel trekvogels, in en op de rotsen broedende zeekoeten, maar ook zeehonden en kegelrobben. De titel ‘Leander und der Lummensprung’ verwijst naar een fameus verschijnsel: jonge zeekoeten die direct uit de rotsgaten waar ze uitgebroed zijn zo’n vijftig meter naar beneden springen het water in.     
Uiteraard worden de problemen opgelost, maar Leander gaat alleen naar huis want de vogelbeschermster wil Helgoland niet meer verlaten en hij vindt het er veel te vol.

Het vijfde en nieuwste deel speelt weer op Fohr. en een beetje op het naastgelegen eiland Amrum. Het verhaal is geweldig: vier jongens van Fohr en Amrum zijn rond 1880 naar Amerika verhuisd, omdat zij als tweede zoon geen toekomst hadden op het eiland. In Amerika gaan ze mee in de goudrush naar Klondike. Dat is te volgen in een dagboek dat opgenomen is in het verhaal. Uiteindelijk komen er drie rijk terug en één arm, omdat hij niet van de drank en de dobbelstenen af kon blijven. Honderd jaar later leidt dit tot een climax tussen de kleinzoons van de vier. Brandstichting speelt daarin een grote rol. Het schijnt dat dit verhaal in ieder geval ten dele op waargebeurde geschiedenis gebaseerd is.
De schrijver, Thomas Breuer, heeft weer een topprestatie geleverd.   

Leander und der Lummensprung, Leda verlag, Leer
Leander und der lange Schatte, Leda verlag, Leer

------
De plaatjes zijn van Dik Kruithof
© 2017 Dik Kruithof
powered by CJ2