archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 3
Jaargang 14
10 november 2016
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
Het Kamperlijntje * Frits Hoorweg

1403VG KamperlijntjeBij Van Stockum in Den Haag hebben ze nog altijd een paar kastjes met ‘spoorboeken’. Daar viel mijn oog op de Jubileumglossy Spoorlijn Kampen-Zwolle. Voor slechts € 5,- werd ik de eigenaar van een vrolijk allegaartje van plaatjes, gedichtjes, beschouwingen en verhalen. Ze getuigen allemaal van liefde voor wat niet meer is dan een nogal suf forenzenlijntje, dat inwoners van Kampen in tien minuten naar hun werk in Zwolle brengt.

Nog opmerkelijker is die liefde als je je in de geschiedenis van de spoorlijn verdiept. Het uitgebreide verhaal daarover, van de hand van Kasper Haar, lijkt veel op een klaagzang over grote dromen en enorme inspanningen die nergens toe hebben geleid, nou ja tot dat lokale lijntje dan. Jaren later lijken de inwoners van Kampen echter met elkaar te hebben afgesproken dat ze er toch blij mee zijn. Als u het naadje van de kous wilt weten raad ik u aan de hieronder genoemde website *) met een bezoek te vereren. Hier is de grote lijn.

Nadat in Nederland de eerste spoorlijn was aangelegd, tussen Haarlem en Amsterdam in 1839, werden door allerlei instanties woeste plannen gemaakt. Er werden prachtige vergezichten geschetst en enorme investeringen gedaan die lang niet altijd het gehoopte rendement opleverden. Er was niet zoiets als een ‘masterplan’ van de landelijke overheid. Die had ook nauwelijks de financiële middelen om een leidende rol te kunnen spelen. Het moest vooral van het particulier initiatief komen, en van lokale overheden zoals het gemeentebestuur van Kampen.

In Hanzestad Kampen was men gewend om groot te denken. Dat leidde allereerst tot een initiatief om een spoorlijn te realiseren die beginnend in Kampen naar Duitsland zou voeren. Daardoor zou de stad overslaghaven kunnen worden voor de handel van Engeland met Duitsland. Hier moet misschien even vermeld worden dat de Zuiderzee nog ‘open’ was en dat vrachtschepen lang niet zo kolossaal waren als vandaag de dag. Het plan was minder uitzinnig dan het nu op het eerste gezicht lijkt. Toch kwam er niks van terecht en er werd een hoop geld mee verloren.

Vervolgens probeerde men in Kampen een goede plek te krijgen aan de spoorlijn die vanuit het Westen naar het Noorden aangelegd ging worden. Een goede plek in die zin dat er doorgaande treinen zouden stoppen. Om Kampen aan boord te houden (en te zorgen dat de stad financieel bleef meedoen) werden er allerlei dingen bedacht om in ieder geval de indruk te wekken dat de stad echt (of bijna) aan de doorgaande lijn lag, wat dus niet gelukt is. (Overigens doet dit deel van het verhaal over Kampen mij onwillekeurig denken aan het voortdurende chagrijn van de gemeente Den Haag over het feit dat de HSL de stad niet aandoet. Telkens worden er ook daar weer nieuwe dingetjes bedacht die op termijn natuurlijk niets uithalen.)

Tenslotte is er ook nog jarenlang gesteggeld over een stoomtram die zou gaan rijden vanaf Nunspeet naar Zwolle en die, op aandrang van Kampen, naar die stad zou worden doorgetrokken. Dat lijntje is er uiteindelijk gekomen, maar vraag niet wat een chagrijn dat allemaal teweegbracht tussen de gemeente Kampen en de andere betrokken partijen.

Ach wat een droefenis; zo’n serie decepties moet toch littekens hebben achtergelaten. Niet?! Nee, dus, wat rest is een druk gebruikt en hoog gewaardeerd buurtspoorlijntje tussen Zwolle en Kampen. Enthousiastelingen wijden er een glossy aan. Er wordt gewerkt aan een nieuwe gemoderniseerde lijn die eind 2017 in gebruik zal worden genomen. Het station wordt vernieuwd en er komt een extra halte in de wijk Stadshagen.

Zo populair is het Kamperlijntje dat het gebruik van de Hanzelijn (Zwolle-Schiphol, via Lelystad en v.v.) nogal tegenvalt. Sinds 9 december 2012 is er namelijk een Station Kampen-Zuid dat de bewoners van de stad eindelijk toegang geeft tot een heuse ‘doorgaande’ lijn! Nou ja, tot de stoptreinen die daarover ook rijden en die door de NS vergoelijkend sprinters worden genoemd. Het tegenvallende gebruik kan waarschijnlijk mede verklaard worden uit het feit dat de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Kampen-Zuid minder vlot gaat dan gehoopt. Het stationnetje ligt daardoor opzichtig in het niets.

Het opbeurende van de hele geschiedenis is vooral dat mislukkingen en chagrijn blijkbaar kunnen worden omgezet in trots en plezier. Laten we er met z’n allen een voorbeeld aan nemen; om te beginnen in Den Haag!

*) www.hetkamperlijntje.nl , daar komt de - gratis - ansichtkaart ook vandaan.


© 2016 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "De wereldliteratuur roept" -
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Het Kamperlijntje * Frits Hoorweg
1403VG KamperlijntjeBij Van Stockum in Den Haag hebben ze nog altijd een paar kastjes met ‘spoorboeken’. Daar viel mijn oog op de Jubileumglossy Spoorlijn Kampen-Zwolle. Voor slechts € 5,- werd ik de eigenaar van een vrolijk allegaartje van plaatjes, gedichtjes, beschouwingen en verhalen. Ze getuigen allemaal van liefde voor wat niet meer is dan een nogal suf forenzenlijntje, dat inwoners van Kampen in tien minuten naar hun werk in Zwolle brengt.

Nog opmerkelijker is die liefde als je je in de geschiedenis van de spoorlijn verdiept. Het uitgebreide verhaal daarover, van de hand van Kasper Haar, lijkt veel op een klaagzang over grote dromen en enorme inspanningen die nergens toe hebben geleid, nou ja tot dat lokale lijntje dan. Jaren later lijken de inwoners van Kampen echter met elkaar te hebben afgesproken dat ze er toch blij mee zijn. Als u het naadje van de kous wilt weten raad ik u aan de hieronder genoemde website *) met een bezoek te vereren. Hier is de grote lijn.

Nadat in Nederland de eerste spoorlijn was aangelegd, tussen Haarlem en Amsterdam in 1839, werden door allerlei instanties woeste plannen gemaakt. Er werden prachtige vergezichten geschetst en enorme investeringen gedaan die lang niet altijd het gehoopte rendement opleverden. Er was niet zoiets als een ‘masterplan’ van de landelijke overheid. Die had ook nauwelijks de financiële middelen om een leidende rol te kunnen spelen. Het moest vooral van het particulier initiatief komen, en van lokale overheden zoals het gemeentebestuur van Kampen.

In Hanzestad Kampen was men gewend om groot te denken. Dat leidde allereerst tot een initiatief om een spoorlijn te realiseren die beginnend in Kampen naar Duitsland zou voeren. Daardoor zou de stad overslaghaven kunnen worden voor de handel van Engeland met Duitsland. Hier moet misschien even vermeld worden dat de Zuiderzee nog ‘open’ was en dat vrachtschepen lang niet zo kolossaal waren als vandaag de dag. Het plan was minder uitzinnig dan het nu op het eerste gezicht lijkt. Toch kwam er niks van terecht en er werd een hoop geld mee verloren.

Vervolgens probeerde men in Kampen een goede plek te krijgen aan de spoorlijn die vanuit het Westen naar het Noorden aangelegd ging worden. Een goede plek in die zin dat er doorgaande treinen zouden stoppen. Om Kampen aan boord te houden (en te zorgen dat de stad financieel bleef meedoen) werden er allerlei dingen bedacht om in ieder geval de indruk te wekken dat de stad echt (of bijna) aan de doorgaande lijn lag, wat dus niet gelukt is. (Overigens doet dit deel van het verhaal over Kampen mij onwillekeurig denken aan het voortdurende chagrijn van de gemeente Den Haag over het feit dat de HSL de stad niet aandoet. Telkens worden er ook daar weer nieuwe dingetjes bedacht die op termijn natuurlijk niets uithalen.)

Tenslotte is er ook nog jarenlang gesteggeld over een stoomtram die zou gaan rijden vanaf Nunspeet naar Zwolle en die, op aandrang van Kampen, naar die stad zou worden doorgetrokken. Dat lijntje is er uiteindelijk gekomen, maar vraag niet wat een chagrijn dat allemaal teweegbracht tussen de gemeente Kampen en de andere betrokken partijen.

Ach wat een droefenis; zo’n serie decepties moet toch littekens hebben achtergelaten. Niet?! Nee, dus, wat rest is een druk gebruikt en hoog gewaardeerd buurtspoorlijntje tussen Zwolle en Kampen. Enthousiastelingen wijden er een glossy aan. Er wordt gewerkt aan een nieuwe gemoderniseerde lijn die eind 2017 in gebruik zal worden genomen. Het station wordt vernieuwd en er komt een extra halte in de wijk Stadshagen.

Zo populair is het Kamperlijntje dat het gebruik van de Hanzelijn (Zwolle-Schiphol, via Lelystad en v.v.) nogal tegenvalt. Sinds 9 december 2012 is er namelijk een Station Kampen-Zuid dat de bewoners van de stad eindelijk toegang geeft tot een heuse ‘doorgaande’ lijn! Nou ja, tot de stoptreinen die daarover ook rijden en die door de NS vergoelijkend sprinters worden genoemd. Het tegenvallende gebruik kan waarschijnlijk mede verklaard worden uit het feit dat de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Kampen-Zuid minder vlot gaat dan gehoopt. Het stationnetje ligt daardoor opzichtig in het niets.

Het opbeurende van de hele geschiedenis is vooral dat mislukkingen en chagrijn blijkbaar kunnen worden omgezet in trots en plezier. Laten we er met z’n allen een voorbeeld aan nemen; om te beginnen in Den Haag!

*) www.hetkamperlijntje.nl , daar komt de - gratis - ansichtkaart ook vandaan.
© 2016 Frits Hoorweg
powered by CJ2