archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 3
Jaargang 14
10 november 2016
Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Impressies van de Hanze * Frits Hoorweg

wegrmeeWe zouden een themanummer over de Hanze maken en dat is aardig gelukt, getuige de twaalf verhalen waarvoor de inspiratie grotendeels is opgedaan in voormalige Hanzesteden. In de inhoudsopgave zijn ze te herkennen aan een asterisk (*).

Veel speelt zich af langs de IJssel, Katharina Kouwenhoven wandelt er maar wat graag. Henk Klaren start een familieverhaal in Zutphen, dat wordt voortgezet in Doesburg door zijn zwager Henk Damen; diens dochter Linda Damen geeft inmiddels de voorkeur aan Deventer.
Voor Zwolse affaires moeten we bij Paul Bordewijk zijn, waarna Frits Hoorweg het ‘lijntje’ naar Kampen neemt. Dik Kruithof wijst erop dat ook Friesland twee Hanzesteden had en in Quedlinburg ontdekt Willem Minderhout bij toeval dat de Hanze daar ook zijn sporen heeft nagelaten.

Wat enigszins wordt gemist is de geschiedschrijving als zodanig. Dik Kruithof besteedt daar nog de meeste aandacht aan in zijn verhaal over het Hanzemuseum in Lübeck. Voor wie meer wil weten bevat de vermelding van de Hanzefietsroute (door Frits Hoorweg) een nuttige verwijzing. Het ‘klapversje’ van Jaap van Lakerveld behelst een jolig oordeel over de betekenis die organisaties als de Hanze kunnen hebben. Helaas is er niemand die zich aan een serieuze verhandeling daarover heeft gewaagd.

Maar er is meer dan de Hanze! Ewout Klei schreef de derde aflevering van onze serie over de opstekende verkiezingskoorts en haalt daarin een wijs woord van Pieter Jongeling aan: ‘Liever smalle marges, dan malle charges’. Carlo van Praag maakt zich met Betsy Udink zorgen over het Midden-Oosten.
Het Leidse filmfestival plaatst Hans Knegtmans voor planningsproblemen, want de leunstoeldeadline is onverbiddelijk. Claude Aendenboom speelt een spelletje met de namen René en Magritte en ontdekt dat het oude huis van zijn vader heus erfgoed is geworden. In de verhouding met zijn hond kent Joep Scholten gelukkig zijn plaats. Maeve van der Steen serveert tuinbonen met munt.

De plaatjes zijn van: Annemiek Meijer, Katharina Kouwenhoven, Linda Hulshof, Dik Kruithof, Willem Minderhout en Henk Klaren.

------
De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Jan Hoorweg, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Barbara Muller, Joop Quint, Gerda-Joke Zwart, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Tom Duijkers, Haitze Meurs, Rob Kieft, Ruud Klein en Ton Schimmelpennink.

Word ook lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php

--------
De tekening is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl

© 2016 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Impressies van de Hanze * Frits Hoorweg
wegrmeeWe zouden een themanummer over de Hanze maken en dat is aardig gelukt, getuige de twaalf verhalen waarvoor de inspiratie grotendeels is opgedaan in voormalige Hanzesteden. In de inhoudsopgave zijn ze te herkennen aan een asterisk (*).

Veel speelt zich af langs de IJssel, Katharina Kouwenhoven wandelt er maar wat graag. Henk Klaren start een familieverhaal in Zutphen, dat wordt voortgezet in Doesburg door zijn zwager Henk Damen; diens dochter Linda Damen geeft inmiddels de voorkeur aan Deventer.
Voor Zwolse affaires moeten we bij Paul Bordewijk zijn, waarna Frits Hoorweg het ‘lijntje’ naar Kampen neemt. Dik Kruithof wijst erop dat ook Friesland twee Hanzesteden had en in Quedlinburg ontdekt Willem Minderhout bij toeval dat de Hanze daar ook zijn sporen heeft nagelaten.

Wat enigszins wordt gemist is de geschiedschrijving als zodanig. Dik Kruithof besteedt daar nog de meeste aandacht aan in zijn verhaal over het Hanzemuseum in Lübeck. Voor wie meer wil weten bevat de vermelding van de Hanzefietsroute (door Frits Hoorweg) een nuttige verwijzing. Het ‘klapversje’ van Jaap van Lakerveld behelst een jolig oordeel over de betekenis die organisaties als de Hanze kunnen hebben. Helaas is er niemand die zich aan een serieuze verhandeling daarover heeft gewaagd.

Maar er is meer dan de Hanze! Ewout Klei schreef de derde aflevering van onze serie over de opstekende verkiezingskoorts en haalt daarin een wijs woord van Pieter Jongeling aan: ‘Liever smalle marges, dan malle charges’. Carlo van Praag maakt zich met Betsy Udink zorgen over het Midden-Oosten.
Het Leidse filmfestival plaatst Hans Knegtmans voor planningsproblemen, want de leunstoeldeadline is onverbiddelijk. Claude Aendenboom speelt een spelletje met de namen René en Magritte en ontdekt dat het oude huis van zijn vader heus erfgoed is geworden. In de verhouding met zijn hond kent Joep Scholten gelukkig zijn plaats. Maeve van der Steen serveert tuinbonen met munt.

De plaatjes zijn van: Annemiek Meijer, Katharina Kouwenhoven, Linda Hulshof, Dik Kruithof, Willem Minderhout en Henk Klaren.

------
De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Jan Hoorweg, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Barbara Muller, Joop Quint, Gerda-Joke Zwart, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Tom Duijkers, Haitze Meurs, Rob Kieft, Ruud Klein en Ton Schimmelpennink.

Word ook lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php

--------
De tekening is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl
© 2016 Frits Hoorweg
powered by CJ2