archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 15
Jaargang 13
9 juni 2016
Bezigheden > Uit de wereldhandel delen printen terug
Les nouvaux ... pauvres? Claude Aendenboom

1315BZ RichesDoor de eeuwen heen proberen mensen zich te onderscheiden van elkaar, hoofdzakelijk door geld en bezittingen te vergaren. Dat ligt ook het meest voor de hand als je tot de bevoorrechte klasse wil gerekend worden. Het is volgens mij een competitiedrang die eigen is aan het menselijk bestaan.

In de oude culturen was de religieuze elite vaak het machtigst, hun stedelijk bestuur versmolt zich met de politieke klasse, waardoor zij zich konden verrijken en er zo kapitaal vrijkwam voor tempels en paleizen. De Romeinse parlementaire raadsleden verwierven echter veel prestige als zij (ogenschijnlijk) afstand deden van wereldse zaken als geldverwerving of bezitsdrang. Maar, ver buiten de stad bezaten deze hypocrieten vaak enorme landerijen.

Tegen het einde van de stugge middeleeuwen veranderde er veel op sociaaleconomisch vlak: de kooplieden vormden een nieuwe sociale klasse en reisden vaak over lange afstanden om te participeren aan jaarmarkten in belangrijke Europese steden, om zodoende hun omzet te vergroten. De petit-bourgeois was geboren!

Begin twintigste eeuw kreeg men te maken met 'Les nouveaux riches': mensen die bemiddeld zijn geworden ondanks hun bescheiden achtergrond, maar hun rijkdom en weelde patserig tentoonspreiden ... een bezigheid waarvan de aristocratie zich uitdrukkelijk distantieerde.

De term 'sociaal kapitaal' werd midden vorige eeuw gelanceerd door de socioloog Bourdieu. Ook intellectuele bagage en kunstzinnigheid bleken naast materiele statussymbolen een belangrijke rol te spelen in de complexe klassenstrijd die in onze maatschappij woedt.
Lange tijd werd in de moderne westerse samenleving ruimte als een vorm van luxe beschouwd: een ruime woning of wagen waren het statussymbool bij uitstek.
Maar nu we in de 21ste eeuw zijn beland, voelt rijkdom zo passé aan. Bijna iedereen hier kent nu comfort en luxe. En ik heb soms de indruk dat er een nieuwe belangrijke sociale klasse ontstaan is: Les nouveaux ... pauvres. Want geef toe: alleen zij vallen nog op in het straatbeeld. Zij onderscheiden zich dus door bezitloos te zijn!

Worden zij de nieuwe (spirituele) elite?

----------------
De tekening is van Elène Klaren


© 2016 Claude Aendenboom meer Claude Aendenboom - meer "Uit de wereldhandel" -
Bezigheden > Uit de wereldhandel
Les nouvaux ... pauvres? Claude Aendenboom
1315BZ RichesDoor de eeuwen heen proberen mensen zich te onderscheiden van elkaar, hoofdzakelijk door geld en bezittingen te vergaren. Dat ligt ook het meest voor de hand als je tot de bevoorrechte klasse wil gerekend worden. Het is volgens mij een competitiedrang die eigen is aan het menselijk bestaan.

In de oude culturen was de religieuze elite vaak het machtigst, hun stedelijk bestuur versmolt zich met de politieke klasse, waardoor zij zich konden verrijken en er zo kapitaal vrijkwam voor tempels en paleizen. De Romeinse parlementaire raadsleden verwierven echter veel prestige als zij (ogenschijnlijk) afstand deden van wereldse zaken als geldverwerving of bezitsdrang. Maar, ver buiten de stad bezaten deze hypocrieten vaak enorme landerijen.

Tegen het einde van de stugge middeleeuwen veranderde er veel op sociaaleconomisch vlak: de kooplieden vormden een nieuwe sociale klasse en reisden vaak over lange afstanden om te participeren aan jaarmarkten in belangrijke Europese steden, om zodoende hun omzet te vergroten. De petit-bourgeois was geboren!

Begin twintigste eeuw kreeg men te maken met 'Les nouveaux riches': mensen die bemiddeld zijn geworden ondanks hun bescheiden achtergrond, maar hun rijkdom en weelde patserig tentoonspreiden ... een bezigheid waarvan de aristocratie zich uitdrukkelijk distantieerde.

De term 'sociaal kapitaal' werd midden vorige eeuw gelanceerd door de socioloog Bourdieu. Ook intellectuele bagage en kunstzinnigheid bleken naast materiele statussymbolen een belangrijke rol te spelen in de complexe klassenstrijd die in onze maatschappij woedt.
Lange tijd werd in de moderne westerse samenleving ruimte als een vorm van luxe beschouwd: een ruime woning of wagen waren het statussymbool bij uitstek.
Maar nu we in de 21ste eeuw zijn beland, voelt rijkdom zo passé aan. Bijna iedereen hier kent nu comfort en luxe. En ik heb soms de indruk dat er een nieuwe belangrijke sociale klasse ontstaan is: Les nouveaux ... pauvres. Want geef toe: alleen zij vallen nog op in het straatbeeld. Zij onderscheiden zich dus door bezitloos te zijn!

Worden zij de nieuwe (spirituele) elite?

----------------
De tekening is van Elène Klaren
© 2016 Claude Aendenboom
powered by CJ2