archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 9
Jaargang 13
25 februari 2016
Vermaak en Genot > Luister! delen printen terug
Cuby gaf mijn startconferentie glans! Henk Klaren

1309VG CubyBegin jaren negentig van – uiteraard – de vorige eeuw was er sprake van een flinke decentralisatieoperatie op ‘mijn’ beleidsterrein: V. Ik werkte bij het Rijk en een aantal uitvoerende taken moest voortaan door de gemeenten (of daartoe in te richten samenwerkingsverbanden) worden gedaan. Dat ging gepaard met een fikse afslanking bij het Rijk en overdracht van middelen en personeel aan de (samenwerkingsverbanden van) gemeenten. Tegelijk was er sprake van bezuinigingen.

Gemeenten moesten het doen met minder geld en minder personeel dan het Rijk tot dan toe gebruikte. Ja, ja, gemeenten konden het natuurlijk efficiënter. Veel oudere Rijksambtenaren gingen met een riante regeling met vervroegd pensioen. Hoe dat kon in het licht van de bezuinigingen: ander potje natuurlijk. Veel andere administratief/uitvoerende krachten kwamen in gemeentelijke dienst. Door een spectaculaire wijziging van regelgeving werd enkele jaren later het betreffende administratieve werk overbodig. Alles is vloeibaar.
En wie meende, dat de huidige decentralisatiegolf nieuws onder de zon biedt (afgezien natuurlijk van zo’n riante afvloeiingsregeling) weet nu beter.

Maar: van de oorspronkelijke organisatie bleef een kleine 20% over. Daarmee werd een nieuwe organisatie gebouwd met een andere taak. De oude organisatie had naast de uitvoerende taak ook een meer inhoudelijke, beleidsmatige taak. Die bleef over en werd gemoderniseerd. Daar was een reorganisatie voor nodig. Dat ging allemaal wel zo ongeveer goed en toen het allemaal stond, moest er een startconferentie komen. Ach, u weet wel waarom. Nieuw elan, neuzen één kant op, motivatie, motivatie, motivatie. Je kunt er cynisch over doen, maar als het goed gedaan is en – vooral – als het onderwerp de moeite waard is, heeft het zijn nut.

Welnu, in dit geval waren er (toen) niet zoveel twijfels over het nut van de nieuwe organisatie. Inmiddels is-ie geheel ter ziele en wordt het betreffende werk niet of nauwelijks elders gedaan. Alles is vloeibaar weet u nog? Maar toen waren we vol goede moed. Dus hing alles nog af van de kwaliteit van de startconferentie. Nou, dat zat ook wel goed, want die mocht/moest ik organiseren.

Over de inhoud zal ik het niet hebben. Het beleidsterrein wordt immers in dit stukje slechts aangeduid met een initiaal. Met de vorm hadden we (ik deed het niet helemààl alleen) veel experimenten uit de kast gehaald. De busreis was al onderdeel van het inhoudelijke programma: filmpje, in te vullen vragenlijsten. Sprekers van buiten spraken vanuit de zaal, de vragen kwamen vanaf luie stoelen op het podium. Rollen voor bekende journalisten bij interviews met sleutelpersonen. En vooral: heel erg veel zelfwerkzaamheid. Je zou er moe van worden.

Dus hadden we ook relaxmomenten ingebouwd. In de ochtendpauze de Amazing Stroopwafels. Dat werkte goed. Ze waren toen leuk enzo. ’s Avonds tijdens het diner hadden we Cuby and the Blizzards. Nou ja, in die periode heette die band de Harry Muskeeband geloof ik, maar ze speelden precies dezelfde soort muziek. Ik herinner me vooral Appleknockers Flophouse. Er werd in de organisatie nog járen over nagepraat. De band reisde uit Drenthe naar Brabant. Met aanhang, roadies e.d. voor een bedrag waar de bekende journalisten in hun eentje de neus voor zouden hebben opgehaald. En voor die journalisten zijn dat soort schnabbels bijverdiensten geloof ik. Cuby had een probleem, want de vader van de drummer was net overleden.  Ze hadden zich afgevraagd of ze deze gig niet moesten afzeggen, maar zei hij: ‘Die mensen rekenen op ons’. De roadmanager kon ook drummen en het was geweldig!

-------------
De tekening is van Elène Klaren
-----------------
Bestel uw boeken en wat al niet
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!


© 2016 Henk Klaren meer Henk Klaren - meer "Luister!" -
Vermaak en Genot > Luister!
Cuby gaf mijn startconferentie glans! Henk Klaren
1309VG CubyBegin jaren negentig van – uiteraard – de vorige eeuw was er sprake van een flinke decentralisatieoperatie op ‘mijn’ beleidsterrein: V. Ik werkte bij het Rijk en een aantal uitvoerende taken moest voortaan door de gemeenten (of daartoe in te richten samenwerkingsverbanden) worden gedaan. Dat ging gepaard met een fikse afslanking bij het Rijk en overdracht van middelen en personeel aan de (samenwerkingsverbanden van) gemeenten. Tegelijk was er sprake van bezuinigingen.

Gemeenten moesten het doen met minder geld en minder personeel dan het Rijk tot dan toe gebruikte. Ja, ja, gemeenten konden het natuurlijk efficiënter. Veel oudere Rijksambtenaren gingen met een riante regeling met vervroegd pensioen. Hoe dat kon in het licht van de bezuinigingen: ander potje natuurlijk. Veel andere administratief/uitvoerende krachten kwamen in gemeentelijke dienst. Door een spectaculaire wijziging van regelgeving werd enkele jaren later het betreffende administratieve werk overbodig. Alles is vloeibaar.
En wie meende, dat de huidige decentralisatiegolf nieuws onder de zon biedt (afgezien natuurlijk van zo’n riante afvloeiingsregeling) weet nu beter.

Maar: van de oorspronkelijke organisatie bleef een kleine 20% over. Daarmee werd een nieuwe organisatie gebouwd met een andere taak. De oude organisatie had naast de uitvoerende taak ook een meer inhoudelijke, beleidsmatige taak. Die bleef over en werd gemoderniseerd. Daar was een reorganisatie voor nodig. Dat ging allemaal wel zo ongeveer goed en toen het allemaal stond, moest er een startconferentie komen. Ach, u weet wel waarom. Nieuw elan, neuzen één kant op, motivatie, motivatie, motivatie. Je kunt er cynisch over doen, maar als het goed gedaan is en – vooral – als het onderwerp de moeite waard is, heeft het zijn nut.

Welnu, in dit geval waren er (toen) niet zoveel twijfels over het nut van de nieuwe organisatie. Inmiddels is-ie geheel ter ziele en wordt het betreffende werk niet of nauwelijks elders gedaan. Alles is vloeibaar weet u nog? Maar toen waren we vol goede moed. Dus hing alles nog af van de kwaliteit van de startconferentie. Nou, dat zat ook wel goed, want die mocht/moest ik organiseren.

Over de inhoud zal ik het niet hebben. Het beleidsterrein wordt immers in dit stukje slechts aangeduid met een initiaal. Met de vorm hadden we (ik deed het niet helemààl alleen) veel experimenten uit de kast gehaald. De busreis was al onderdeel van het inhoudelijke programma: filmpje, in te vullen vragenlijsten. Sprekers van buiten spraken vanuit de zaal, de vragen kwamen vanaf luie stoelen op het podium. Rollen voor bekende journalisten bij interviews met sleutelpersonen. En vooral: heel erg veel zelfwerkzaamheid. Je zou er moe van worden.

Dus hadden we ook relaxmomenten ingebouwd. In de ochtendpauze de Amazing Stroopwafels. Dat werkte goed. Ze waren toen leuk enzo. ’s Avonds tijdens het diner hadden we Cuby and the Blizzards. Nou ja, in die periode heette die band de Harry Muskeeband geloof ik, maar ze speelden precies dezelfde soort muziek. Ik herinner me vooral Appleknockers Flophouse. Er werd in de organisatie nog járen over nagepraat. De band reisde uit Drenthe naar Brabant. Met aanhang, roadies e.d. voor een bedrag waar de bekende journalisten in hun eentje de neus voor zouden hebben opgehaald. En voor die journalisten zijn dat soort schnabbels bijverdiensten geloof ik. Cuby had een probleem, want de vader van de drummer was net overleden.  Ze hadden zich afgevraagd of ze deze gig niet moesten afzeggen, maar zei hij: ‘Die mensen rekenen op ons’. De roadmanager kon ook drummen en het was geweldig!

-------------
De tekening is van Elène Klaren
-----------------
Bestel uw boeken en wat al niet
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
© 2016 Henk Klaren
powered by CJ2