archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 2
Jaargang 12
30 oktober 2014
Vermaak en Genot > Poëtisch delen printen terug
Genoeglijk kwetsen? Peter Schröder

1202VG VroolijkEen team van gerenommeerde wetenschappers (.....) van de Universiteit van Nunspeet heeft onlangs bewezen dat in Nederland Vroeger Alles Beter was. Het onderzoek * werd verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, dat de door ex-premier Balkenende geponeerde stellingen over de verdwenen VOC Mentaliteit steviger wilde funderen.

In een interessant terzijde merken zij op dat personen van andere rassen zich in ons land pas na de Tweede Wereldoorlog in enige omvang vestigden, maar zien dat deze afwezigheid geen bezwaar was voor een algemeen voorkomen van racisme bij autochtonen. Het onderzoek liet zien dat tot begin 20e eeuw het racisme door Vaderlandse kinderen op jeugdiger leeftijd en in meer absurde vorm werd geassimileerd en geeft daarvan talloze voorbeelden uit de kinderliteratuur. ‘Onderhuids’ racisme vinden zij in de ontwikkelingen in het bestaan van Zwarte Piet (van Sinterklaas).

In een ongedateerde (eind 19e eeuw) aflevering van de succesvolle jeugdperiodiek: ‘Voor ’t jonge volkje’ treffen zij het rijmpje ‘De Vroolijke Neger’ aan, met een zeer sprekende illustratie. Zij zien in deze voorstelling een duidelijke racistisch opgevoerde ‘ProtoPiet’. Afbeelding en tekst spreken voor zich: hier wordt onbedoeld(?) stevig gekwetst. Het meeste valt op dat aan tekst noch plaatje een touw valt vast te knopen: het is allemaal even ongerijmd. Een belediging voor het verstand van de jeugdige lezers. Maar evengoed behoorlijk naar. Hier volgen de eerste verzen:

Tralala! En tingeling! Trala!
Wat heb ik hier een wonderding, Haha!
Ik ben zoo blij, en lier’ maar op,
En dans er bij al in galop,
Tralala, hop, hop!

’k Ben slim al ben ik zwart van vel, Trala!
Ik had een koopjen aan die schel, Haha!
Voor weinig goud, een handje maar,
Kocht ik die bel, zo mooi en zwaar;
Dat was goedkoop niet waar?

Een vlug matroosje, blond en bleek, Trala!
Verkocht aan mij dien fraaien steek, Haha.
Etc, etc. ….  (P.L.)

De onderwijzer Pieter Louwerse (1840 – 1908) was de grote man achter ‘Voor ’t jonge volkje’. Hij werd bijgestaan door ‘Verscheidene Letterkundigen en Kinderschrijvers’, maar er was op de redactie kennelijk niemand beschikbaar om van dit rijm begrijpelijk Nederlands te maken, terwijl Louwerse goed lopende tophits kon schrijven als het sentimentele ‘Op de Grote Stille Heide’ en het patriottische volkslied ‘Waar de Blanke Top der Duinen’.

Zo en nu wil ik geen zwarte Piet meer zien of horen.

-------------------------------------
*‘VOC mentaliteit anno 2012, versterking of erosie van onze identiteit?’ Rapport van de Supraconfessionele Commissie Herziening Nederlandergevoel, Katwijk 2013.
Ook de meeste rapporten zijn via bolcom (zie banner hiernaast) te bestellen, maar deze helaas niet.
--------------------------------------------------------------------------------------
Het plaatje en het vers zijn afkomstig uit de collectie van Peter Schröder


© 2014 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Poëtisch" -
Vermaak en Genot > Poëtisch
Genoeglijk kwetsen? Peter Schröder
1202VG VroolijkEen team van gerenommeerde wetenschappers (.....) van de Universiteit van Nunspeet heeft onlangs bewezen dat in Nederland Vroeger Alles Beter was. Het onderzoek * werd verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, dat de door ex-premier Balkenende geponeerde stellingen over de verdwenen VOC Mentaliteit steviger wilde funderen.

In een interessant terzijde merken zij op dat personen van andere rassen zich in ons land pas na de Tweede Wereldoorlog in enige omvang vestigden, maar zien dat deze afwezigheid geen bezwaar was voor een algemeen voorkomen van racisme bij autochtonen. Het onderzoek liet zien dat tot begin 20e eeuw het racisme door Vaderlandse kinderen op jeugdiger leeftijd en in meer absurde vorm werd geassimileerd en geeft daarvan talloze voorbeelden uit de kinderliteratuur. ‘Onderhuids’ racisme vinden zij in de ontwikkelingen in het bestaan van Zwarte Piet (van Sinterklaas).

In een ongedateerde (eind 19e eeuw) aflevering van de succesvolle jeugdperiodiek: ‘Voor ’t jonge volkje’ treffen zij het rijmpje ‘De Vroolijke Neger’ aan, met een zeer sprekende illustratie. Zij zien in deze voorstelling een duidelijke racistisch opgevoerde ‘ProtoPiet’. Afbeelding en tekst spreken voor zich: hier wordt onbedoeld(?) stevig gekwetst. Het meeste valt op dat aan tekst noch plaatje een touw valt vast te knopen: het is allemaal even ongerijmd. Een belediging voor het verstand van de jeugdige lezers. Maar evengoed behoorlijk naar. Hier volgen de eerste verzen:

Tralala! En tingeling! Trala!
Wat heb ik hier een wonderding, Haha!
Ik ben zoo blij, en lier’ maar op,
En dans er bij al in galop,
Tralala, hop, hop!

’k Ben slim al ben ik zwart van vel, Trala!
Ik had een koopjen aan die schel, Haha!
Voor weinig goud, een handje maar,
Kocht ik die bel, zo mooi en zwaar;
Dat was goedkoop niet waar?

Een vlug matroosje, blond en bleek, Trala!
Verkocht aan mij dien fraaien steek, Haha.
Etc, etc. ….  (P.L.)

De onderwijzer Pieter Louwerse (1840 – 1908) was de grote man achter ‘Voor ’t jonge volkje’. Hij werd bijgestaan door ‘Verscheidene Letterkundigen en Kinderschrijvers’, maar er was op de redactie kennelijk niemand beschikbaar om van dit rijm begrijpelijk Nederlands te maken, terwijl Louwerse goed lopende tophits kon schrijven als het sentimentele ‘Op de Grote Stille Heide’ en het patriottische volkslied ‘Waar de Blanke Top der Duinen’.

Zo en nu wil ik geen zwarte Piet meer zien of horen.

-------------------------------------
*‘VOC mentaliteit anno 2012, versterking of erosie van onze identiteit?’ Rapport van de Supraconfessionele Commissie Herziening Nederlandergevoel, Katwijk 2013.
Ook de meeste rapporten zijn via bolcom (zie banner hiernaast) te bestellen, maar deze helaas niet.
--------------------------------------------------------------------------------------
Het plaatje en het vers zijn afkomstig uit de collectie van Peter Schröder
© 2014 Peter Schröder
powered by CJ2