archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 19
Jaargang 11
11 september 2014
Beschouwingen > Het leven zelf delen printen terug
Van koolstof zijt gij ... Willem Minderhout

1118BS Doorgeef‘Wat zijn mensen toch veranderlijk.’ ‘Wat bedoelt u?’ ‘Neem de Wederdopers. Die dachten dat de hemel op aarde zou terugkeren, of zoiets, voor iedereen die zich bij het volle verstand zou laten (weder)dopen. Voor die gedachte werden ze gruwelijk vervolgd en  op de brandstapel gebracht.

In het begin van de zestiende eeuw sloegen ze terug, ze namen Münster gewapenderhand en stichtten daar een Godsrijk dat al snel een soort dictatuur werd. Toen Münster werd heroverd en de dopers werden afgeslacht was er een korte opleving van iets dat je ‘dopers terrorisme’ zou kunnen noemen. Maar de meeste wederdopers werden onder invloed van Menno Simons juist uitermate pacifistisch. Mennonieten vind je tegenwoordig in allerlei soorten over de hele wereld. Een Nederlandse Doopsgezinde kun je niet vergelijken met een Amish in de Verenigde Staten, op één aspect na: ze zijn volstrekt vredelievend.’

‘Dat doet me denken aan dat prachtige boek ‘Samarcande’ van Amin Maalouf. Het gaat over van alles en nog wat maar centraal staat de vriendschap tussen de dichter en wetenschapper Omar Khayyam en Hassan Sabbah, de sji’itische terrorist die de Assassijnen aanvoerde. Die Assassijnen zou je de eerste zelfmoordterroristen kunnen noemen. Nadat ze hun slachtoffer vermoord hadden bleven ze in alle rust op de plaats des onheils staan en ondergingen hun executie zonder angst. Die Assassijnen zijn de voorgangers van de huidige Ismaïlieten en dat is juist een van de vreedzaamste stromingen binnen het Shi’itisme. Maalouf verklaart dat doordat ze op een dag de Rubayyat van Khayyam, die prachtige bundel gedichten waarin hij het leven, de wijn en de liefde bezingt, die Hassan Sabbah zorgvuldig - maar wel achter slot en grendel - bewaard had, gingen lezen.’ ‘Liefde overwint alles?’ ‘Zoiets. ‘Winos do not march’, zou Frank Zappa zeggen.’  

‘Misschien komt het wel doordat mensen voor 20% uit koolstof bestaan.’ ‘Wat is dat nu weer voor een boude bewering?’ ‘Koolstof is extreem gevoelig voor de omstandigheden,  zoals je weet. Normaal komt het voor in de vorm van grafiet, een van de zachtste kristallen die er bestaan, maar onder hoge druk vormt het diamant. Niets is harder dan diamant zoals je weet.’

‘Dus je denkt dat een mens onder druk keihard wordt vanwege al die koolstof?’ ‘Ja, zoiets.’ ‘En het vuur van de liefde kan dat veranderen?’ ‘Ja, maar dan moet het wel heel heet worden. Een liefde equivalent aan 600 graden Celsius zou dat tot stand moeten kunnen brengen. Maar er is nog een andere methode.’ ‘Ja? Welke dan?’ ‘Diamanten kun je slijpen, zoals je weet. Er ontstaan dan vele fonkelende facetten. Als je er doorheen probeert te kijken zie je steeds weer iets anders.’ ‘Wat zou dat?’ ‘Als je steeds een andere nuance ziet kun je nooit door slechts één idee geobsedeerd worden, denk ik.’ ‘Dus beschaving is in feite het proces van het slijpen van onze koolstofmoleculen?’ ‘Tsja, wellicht. Zo zou je er in ieder geval ook tegenaan kunnen kijken.’

‘Mooie gedachte. Ik zal er over nadenken terwijl ik onder het genot van een glas wijn de Rubayyat lees.’

-------------------
De tekening is van Elène Klaren en het verhaaltje is erop geinspireerd.
Zie de toelichting op het begrip 'doorgeeftekening' in het redactioneel bij de vorige aflevering.


© 2014 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "Het leven zelf" -
Beschouwingen > Het leven zelf
Van koolstof zijt gij ... Willem Minderhout
1118BS Doorgeef‘Wat zijn mensen toch veranderlijk.’ ‘Wat bedoelt u?’ ‘Neem de Wederdopers. Die dachten dat de hemel op aarde zou terugkeren, of zoiets, voor iedereen die zich bij het volle verstand zou laten (weder)dopen. Voor die gedachte werden ze gruwelijk vervolgd en  op de brandstapel gebracht.

In het begin van de zestiende eeuw sloegen ze terug, ze namen Münster gewapenderhand en stichtten daar een Godsrijk dat al snel een soort dictatuur werd. Toen Münster werd heroverd en de dopers werden afgeslacht was er een korte opleving van iets dat je ‘dopers terrorisme’ zou kunnen noemen. Maar de meeste wederdopers werden onder invloed van Menno Simons juist uitermate pacifistisch. Mennonieten vind je tegenwoordig in allerlei soorten over de hele wereld. Een Nederlandse Doopsgezinde kun je niet vergelijken met een Amish in de Verenigde Staten, op één aspect na: ze zijn volstrekt vredelievend.’

‘Dat doet me denken aan dat prachtige boek ‘Samarcande’ van Amin Maalouf. Het gaat over van alles en nog wat maar centraal staat de vriendschap tussen de dichter en wetenschapper Omar Khayyam en Hassan Sabbah, de sji’itische terrorist die de Assassijnen aanvoerde. Die Assassijnen zou je de eerste zelfmoordterroristen kunnen noemen. Nadat ze hun slachtoffer vermoord hadden bleven ze in alle rust op de plaats des onheils staan en ondergingen hun executie zonder angst. Die Assassijnen zijn de voorgangers van de huidige Ismaïlieten en dat is juist een van de vreedzaamste stromingen binnen het Shi’itisme. Maalouf verklaart dat doordat ze op een dag de Rubayyat van Khayyam, die prachtige bundel gedichten waarin hij het leven, de wijn en de liefde bezingt, die Hassan Sabbah zorgvuldig - maar wel achter slot en grendel - bewaard had, gingen lezen.’ ‘Liefde overwint alles?’ ‘Zoiets. ‘Winos do not march’, zou Frank Zappa zeggen.’  

‘Misschien komt het wel doordat mensen voor 20% uit koolstof bestaan.’ ‘Wat is dat nu weer voor een boude bewering?’ ‘Koolstof is extreem gevoelig voor de omstandigheden,  zoals je weet. Normaal komt het voor in de vorm van grafiet, een van de zachtste kristallen die er bestaan, maar onder hoge druk vormt het diamant. Niets is harder dan diamant zoals je weet.’

‘Dus je denkt dat een mens onder druk keihard wordt vanwege al die koolstof?’ ‘Ja, zoiets.’ ‘En het vuur van de liefde kan dat veranderen?’ ‘Ja, maar dan moet het wel heel heet worden. Een liefde equivalent aan 600 graden Celsius zou dat tot stand moeten kunnen brengen. Maar er is nog een andere methode.’ ‘Ja? Welke dan?’ ‘Diamanten kun je slijpen, zoals je weet. Er ontstaan dan vele fonkelende facetten. Als je er doorheen probeert te kijken zie je steeds weer iets anders.’ ‘Wat zou dat?’ ‘Als je steeds een andere nuance ziet kun je nooit door slechts één idee geobsedeerd worden, denk ik.’ ‘Dus beschaving is in feite het proces van het slijpen van onze koolstofmoleculen?’ ‘Tsja, wellicht. Zo zou je er in ieder geval ook tegenaan kunnen kijken.’

‘Mooie gedachte. Ik zal er over nadenken terwijl ik onder het genot van een glas wijn de Rubayyat lees.’

-------------------
De tekening is van Elène Klaren en het verhaaltje is erop geinspireerd.
Zie de toelichting op het begrip 'doorgeeftekening' in het redactioneel bij de vorige aflevering.
© 2014 Willem Minderhout
powered by CJ2