archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 14
Jaargang 11
22 mei 2014
Bezigheden > In de tuin delen printen terug
Vergeten tuinen Vlaskamp (in Fries museum) Dik Kruithof

1114BZ TuinIn januari 2013 schreef ik over de tuinarchitect Lucas Roodbaard waarvan het werk in het Provinciaal historisch centrum Tresoar uitgebreid werd getoond. Die tentoonstelling heeft nu een vervolg gekregen met de vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp in het Fries Museum. Vergeten waren ze omdat er over Gerrit Vlaskamp tot nu toe heel weinig bekend was.

Tot voor kort was alleen bekend dat zijn vader voor Roodbaard gewerkt had en dat hij dat werk had overgenomen en zelfstandig had voortgezet. Verder dat hij leefde van 1834 tot 1906, het Wilhelminapark in Grou en Sneek had ontworpen en ook verantwoordelijk was voor het oudste deel van het Leeuwarder Westerpark (het Vossepark). Door een historische vondst is er veel meer van zijn werk bekend geworden: de administratie van Boomkwekerij Bosgra is teruggevonden. In de boeken van Bosgra werden de bestellingen van Vlaskamp gevonden voor de door hem aangelegde tuinen bij de woningen van welgestelden die het zich konden veroorloven om op het platteland te gaan wonen. Uit de stukken blijkt dat Vlaskamp meer dan 320 tuinen en parken in Friesland heeft ontworpen en aangelegd, 32 in Groningen en 1 in Drenthe. De tentoonstelling van zijn werk geeft een portret van de Friese maatschappij in de tweede helft van de 19de eeuw aan de hand van door hem aangelegde tuinen en parklandschappen en door de persoonlijke verhalen over opdrachtgevers en gebruikers.

Op alle plaatsen waar Vlaskamp gewerkt had kon dus worden nagegaan of zijn tuinen bewaard waren gebleven. In veel gevallen was dat niet zo: zo laat de kaart van Leeuwarden een grote bos rode spelden zien van verdwenen tuinen met daarin slechts een klein aantal groene spelden. Op het platteland is het echter anders. Een van zijn grootste  projecten is Vijversburg bij Tietjerk waar hij vanaf 1894 aan de uitbreiding van het toen bestaande, deels door Roodbaard ontworpen, park heeft gewerkt. Opvallend is dat juist dit jaar weer gewerkt wordt aan een grote uitbreiding van het park (naar 30 ha.), onder andere met een bezoekerscentrum naar ontwerp van Junya Ishigami en Studio MAKS, en een extra entree vanuit recreatiegebied De Groene Ster. De plannen van deze uitbreiding zijn ook te zien in de tentoonstelling over Vlaskamp. Een mooie tentoonstelling die nog loopt tot 14 september.

---------------------------------
De foto is van Dik Kruithof

© 2014 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "In de tuin" -
Bezigheden > In de tuin
Vergeten tuinen Vlaskamp (in Fries museum) Dik Kruithof
1114BZ TuinIn januari 2013 schreef ik over de tuinarchitect Lucas Roodbaard waarvan het werk in het Provinciaal historisch centrum Tresoar uitgebreid werd getoond. Die tentoonstelling heeft nu een vervolg gekregen met de vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp in het Fries Museum. Vergeten waren ze omdat er over Gerrit Vlaskamp tot nu toe heel weinig bekend was.

Tot voor kort was alleen bekend dat zijn vader voor Roodbaard gewerkt had en dat hij dat werk had overgenomen en zelfstandig had voortgezet. Verder dat hij leefde van 1834 tot 1906, het Wilhelminapark in Grou en Sneek had ontworpen en ook verantwoordelijk was voor het oudste deel van het Leeuwarder Westerpark (het Vossepark). Door een historische vondst is er veel meer van zijn werk bekend geworden: de administratie van Boomkwekerij Bosgra is teruggevonden. In de boeken van Bosgra werden de bestellingen van Vlaskamp gevonden voor de door hem aangelegde tuinen bij de woningen van welgestelden die het zich konden veroorloven om op het platteland te gaan wonen. Uit de stukken blijkt dat Vlaskamp meer dan 320 tuinen en parken in Friesland heeft ontworpen en aangelegd, 32 in Groningen en 1 in Drenthe. De tentoonstelling van zijn werk geeft een portret van de Friese maatschappij in de tweede helft van de 19de eeuw aan de hand van door hem aangelegde tuinen en parklandschappen en door de persoonlijke verhalen over opdrachtgevers en gebruikers.

Op alle plaatsen waar Vlaskamp gewerkt had kon dus worden nagegaan of zijn tuinen bewaard waren gebleven. In veel gevallen was dat niet zo: zo laat de kaart van Leeuwarden een grote bos rode spelden zien van verdwenen tuinen met daarin slechts een klein aantal groene spelden. Op het platteland is het echter anders. Een van zijn grootste  projecten is Vijversburg bij Tietjerk waar hij vanaf 1894 aan de uitbreiding van het toen bestaande, deels door Roodbaard ontworpen, park heeft gewerkt. Opvallend is dat juist dit jaar weer gewerkt wordt aan een grote uitbreiding van het park (naar 30 ha.), onder andere met een bezoekerscentrum naar ontwerp van Junya Ishigami en Studio MAKS, en een extra entree vanuit recreatiegebied De Groene Ster. De plannen van deze uitbreiding zijn ook te zien in de tentoonstelling over Vlaskamp. Een mooie tentoonstelling die nog loopt tot 14 september.

---------------------------------
De foto is van Dik Kruithof
© 2014 Dik Kruithof
powered by CJ2