archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 3
Jaargang 11
14 november 2013
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
Keep clear of Scientology Katharina Kouwenhoven

1103VG Scientology
Vorige week vond ik een pamflet in de brievenbus waarin mij werd aangeraden Dianetics aan te schaffen. De Leidraad voor het Menselijk Verstand, een uniek boek van L. Ron Hubbard, dat heldere eigentijdse en praktische antwoorden biedt voor diverse problemen. Boek en dubbel DVD voor slechts 35 euro. Dat was toevallig! Ik had net hernieuwd kennis gemaakt met L. Ron Hubbard. In het boek Going Clear van Lawrence Wright (New York, Alfred A. Knopf, 2013), dat geheel gewijd is aan de Scientology beweging, die zichzelf Kerk noemt, vanwege de belastingvoordelen, hoewel die hen in veel landen betwist worden.

Het boek Dianetics is het begin van de Scientology beweging, zowel spiritueel als financieel. Hubbard legde er een gedegen financiële basis mee, die snel vermeerderde bij het groeien van het aantal aanhangers, want die moesten niet alleen voortdurend dure cursussen afnemen, maar werden ook geacht andere ruime geldelijke bijdragen te leveren.

De Scientology beweging is nu vooral bekend van de prominente leden Tom Cruise, John Travolta en Kirstey Alley (van Cheers). Dat is bewust beleid, want ze leveren aanzienlijke sommen gelds en veel leden; als tegenprestatie worden ze in de watten gelegd en gefêteerd. Gewone leden moeten veel geld ophoesten en daarenboven leveren zij slavenarbeid. Bij afwijkend gedrag worden ze opgesloten in cellen of concentratiekampachtige omgevingen.

De stichter Ron L. Hubbard, schrijver van pulp literatuur en sciencefiction, is een enorme fantast die zijn eigen biografie uit de duim zoog. Hij is ook een gewiekst zakenman. Zijn opvolger is Davis Miscavige, die eerst de door Hubbard zelf beoogde opvolgers wist weg te werken, een agressieve psychopaat.

Intern vormt de z.g. Sea Organisation de religieuze orde, waarvan de ongeveer 5000 leden de internationale organisatie van de Scientology beweging draaiende houden. Voor hen zijn kinderen niet toegestaan (gedwongen abortussen) en als ze al kinderen hebben als ze lid worden, worden ze daarvan gescheiden. Ze werken als slaven tegen een geringe vergoeding en lopen een groot risico op zeker moment naar de Rehabilitation Project Force gestuurd te worden, een strafkamp waarin ze jarenlang opgesloten kunnen zitten. De leden die werken op de thuisbasis van de leider David Miscavige worden door hem fysiek en mentaal mishandeld of opgesloten in een gevangenis. Aan deze gruwel ontsnappen is niet eenvoudig; ex-leden worden permanent gevolgd, afgeluisterd, belaagd, gestalkt en bedreigd. Eens een scientologist, altijd een scientologist.

In Nederland is er sinds 1972 een afdeling van de Scientology beweging met naar schatting enkele honderden leden, maar dit aantal neemt af en de Nederlandse tak levert te weinig inkomsten. Toch doneren 250 Nederlandse leden jaarlijks een kleine twee miljoen euro, terwijl een kern van 50 huishoudens tien- tot honderdduizend euro opbrengt, waarvoor ze zich vaak diep in de schulden moet steken. Het geld wordt besteedt aan huisvesting (steeds riantere gebouwen) en voor een niet onaanzienlijk deel gespendeerd door de leider. Veel geld is nodig vanwege het onnoemelijk aantal processen waarin de beweging is verwikkeld. De beschuldigingen lopen uiteen van: belastingontduiking en fraude tot: kindermishandeling, geweld, vrijheidsberoving, en nog wat van dat soort zaken. In Frankrijk is de beweging veroordeeld als criminele organisatie en in België wordt ze als zodanig vervolgd.

Over zo'n maffioos gezelschap zou je toch een interessant boek moeten kunnen schrijven, maar dat is met Going Clear niet echt gelukt. Het boek is vooral een verslag van een aantal langdurige gesprekken met enkele leden en ex-leden over hun ervaringen. Elke context ontbreekt (en de schrijver is nota bene historicus), maar ook bijvoorbeeld een verklaring voor het succes van Hubbard.

Hubbard was geen Joseph Smith, de stichter van de Kerk van Jesus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ofwel de Mormoonse Kerk, momenteel een van de grootste van de VS. Die beschikte ook over een grote fantasie, maar was vooral een oplichter die pretendeerde geïnspireerd te worden door ingevingen 'van boven' (zie:Jrg 2, 10). Hubbard streefde naar roem en geld, die hem als schrijver maar niet ten deel vielen, tot hij dat merkwaardige zelfhulpboek het licht deed zien. Met religie heeft dat allemaal niet veel te maken.

De schrijver Lawrence Wright is opmerkelijk weinig kritisch over de beweging, ondanks alle misstanden die hij signaleert. Het woord 'crimineel' of 'gestoord' zal hij niet gebruiken. Hij lijkt eerder sympathie te hebben voor deze criminele instantie.
Er kan zeker nog wel een informatiever boek geschreven worden over de Scientology beweging; ondertussen kan zij het beste wereldwijd verboden worden voordat er nog meer slachtoffers vallen.
 
************************************************************
 
Het plaatje is van Katharina Kouwenhoven


© 2013 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "De wereldliteratuur roept" -
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Keep clear of Scientology Katharina Kouwenhoven
1103VG Scientology
Vorige week vond ik een pamflet in de brievenbus waarin mij werd aangeraden Dianetics aan te schaffen. De Leidraad voor het Menselijk Verstand, een uniek boek van L. Ron Hubbard, dat heldere eigentijdse en praktische antwoorden biedt voor diverse problemen. Boek en dubbel DVD voor slechts 35 euro. Dat was toevallig! Ik had net hernieuwd kennis gemaakt met L. Ron Hubbard. In het boek Going Clear van Lawrence Wright (New York, Alfred A. Knopf, 2013), dat geheel gewijd is aan de Scientology beweging, die zichzelf Kerk noemt, vanwege de belastingvoordelen, hoewel die hen in veel landen betwist worden.

Het boek Dianetics is het begin van de Scientology beweging, zowel spiritueel als financieel. Hubbard legde er een gedegen financiële basis mee, die snel vermeerderde bij het groeien van het aantal aanhangers, want die moesten niet alleen voortdurend dure cursussen afnemen, maar werden ook geacht andere ruime geldelijke bijdragen te leveren.

De Scientology beweging is nu vooral bekend van de prominente leden Tom Cruise, John Travolta en Kirstey Alley (van Cheers). Dat is bewust beleid, want ze leveren aanzienlijke sommen gelds en veel leden; als tegenprestatie worden ze in de watten gelegd en gefêteerd. Gewone leden moeten veel geld ophoesten en daarenboven leveren zij slavenarbeid. Bij afwijkend gedrag worden ze opgesloten in cellen of concentratiekampachtige omgevingen.

De stichter Ron L. Hubbard, schrijver van pulp literatuur en sciencefiction, is een enorme fantast die zijn eigen biografie uit de duim zoog. Hij is ook een gewiekst zakenman. Zijn opvolger is Davis Miscavige, die eerst de door Hubbard zelf beoogde opvolgers wist weg te werken, een agressieve psychopaat.

Intern vormt de z.g. Sea Organisation de religieuze orde, waarvan de ongeveer 5000 leden de internationale organisatie van de Scientology beweging draaiende houden. Voor hen zijn kinderen niet toegestaan (gedwongen abortussen) en als ze al kinderen hebben als ze lid worden, worden ze daarvan gescheiden. Ze werken als slaven tegen een geringe vergoeding en lopen een groot risico op zeker moment naar de Rehabilitation Project Force gestuurd te worden, een strafkamp waarin ze jarenlang opgesloten kunnen zitten. De leden die werken op de thuisbasis van de leider David Miscavige worden door hem fysiek en mentaal mishandeld of opgesloten in een gevangenis. Aan deze gruwel ontsnappen is niet eenvoudig; ex-leden worden permanent gevolgd, afgeluisterd, belaagd, gestalkt en bedreigd. Eens een scientologist, altijd een scientologist.

In Nederland is er sinds 1972 een afdeling van de Scientology beweging met naar schatting enkele honderden leden, maar dit aantal neemt af en de Nederlandse tak levert te weinig inkomsten. Toch doneren 250 Nederlandse leden jaarlijks een kleine twee miljoen euro, terwijl een kern van 50 huishoudens tien- tot honderdduizend euro opbrengt, waarvoor ze zich vaak diep in de schulden moet steken. Het geld wordt besteedt aan huisvesting (steeds riantere gebouwen) en voor een niet onaanzienlijk deel gespendeerd door de leider. Veel geld is nodig vanwege het onnoemelijk aantal processen waarin de beweging is verwikkeld. De beschuldigingen lopen uiteen van: belastingontduiking en fraude tot: kindermishandeling, geweld, vrijheidsberoving, en nog wat van dat soort zaken. In Frankrijk is de beweging veroordeeld als criminele organisatie en in België wordt ze als zodanig vervolgd.

Over zo'n maffioos gezelschap zou je toch een interessant boek moeten kunnen schrijven, maar dat is met Going Clear niet echt gelukt. Het boek is vooral een verslag van een aantal langdurige gesprekken met enkele leden en ex-leden over hun ervaringen. Elke context ontbreekt (en de schrijver is nota bene historicus), maar ook bijvoorbeeld een verklaring voor het succes van Hubbard.

Hubbard was geen Joseph Smith, de stichter van de Kerk van Jesus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ofwel de Mormoonse Kerk, momenteel een van de grootste van de VS. Die beschikte ook over een grote fantasie, maar was vooral een oplichter die pretendeerde geïnspireerd te worden door ingevingen 'van boven' (zie:Jrg 2, 10). Hubbard streefde naar roem en geld, die hem als schrijver maar niet ten deel vielen, tot hij dat merkwaardige zelfhulpboek het licht deed zien. Met religie heeft dat allemaal niet veel te maken.

De schrijver Lawrence Wright is opmerkelijk weinig kritisch over de beweging, ondanks alle misstanden die hij signaleert. Het woord 'crimineel' of 'gestoord' zal hij niet gebruiken. Hij lijkt eerder sympathie te hebben voor deze criminele instantie.
Er kan zeker nog wel een informatiever boek geschreven worden over de Scientology beweging; ondertussen kan zij het beste wereldwijd verboden worden voordat er nog meer slachtoffers vallen.
 
************************************************************
 
Het plaatje is van Katharina Kouwenhoven
© 2013 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2