archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 18
Jaargang 10
29 augustus 2013
Bezigheden > Lopen delen printen terug
Verboden te betreden?! Frits Hoorweg

1018BZ Niet betreden
Een ruim gebied rond de toegang tot het nieuwe ecoduct over de A-12 bij Maarn, in ‘Noordhout’, wordt sinds kort opgesierd door bordjes waarop te lezen staat: ‘Verboden te betreden’. De boodschap is afkomstig van Het Utrechts Landschap en schijnt gebaseerd te zijn op Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Ik neem aan dat de bedoeling hiervan is om mensen zoveel mogelijk weg te houden bij de opgang naar dat ecoduct, met het oogmerk de diertjes in alle rust te laten ‘optrekken’ (en zich aan de andere zijde in de drukte te storten).

Over de zin en onzin (vooral onzin!) van ecoducten werd in De Leunstoel eerder gerapporteerd door Alphons Voorschot in De ecoductenhype .
In zijn voetsporen vraag ik mij af waarom wandelaars achtergesteld moeten worden bij dieren. OK, ik kan begrijpen dat wij niet geacht worden het ecoduct zelf te gebruiken, maar is het echt nodig om ons weg te houden uit een ruim gebied er omheen? Het bijzondere is dat het verbod specifiek betrekking lijkt te hebben op wandelaars. Waarom zou hier anders gebruik worden gemaakt van de woordcombinatie: ‘Niet betreden’, terwijl ‘Verboden toegang’ toch veel gebruikelijker is.

In ons zomerhuisje niet ver van het ecoduct worden we de laatste tijd tegen de avond opgeschrikt door hevig geknal. Onze eerste gedachte was dat de toezichthouders van Het Utrechts Landschap bezig waren de naleving van hun nieuwe verbod rigoureus af te dwingen. Maar het is ook mogelijk dat overstekend wild aan de overzijde wordt opgewacht door verontruste boeren.
 
******************
EELK.nl
jouw fotograaf

Telefoon: 06-42705996
Mail: fotografie@eelk.nl
Website (vernieuwd) : www.EELK.nl
 
**********************************
Abonneert u op de Nieuwsbrief.


© 2013 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Lopen" -
Bezigheden > Lopen
Verboden te betreden?! Frits Hoorweg
1018BZ Niet betreden
Een ruim gebied rond de toegang tot het nieuwe ecoduct over de A-12 bij Maarn, in ‘Noordhout’, wordt sinds kort opgesierd door bordjes waarop te lezen staat: ‘Verboden te betreden’. De boodschap is afkomstig van Het Utrechts Landschap en schijnt gebaseerd te zijn op Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Ik neem aan dat de bedoeling hiervan is om mensen zoveel mogelijk weg te houden bij de opgang naar dat ecoduct, met het oogmerk de diertjes in alle rust te laten ‘optrekken’ (en zich aan de andere zijde in de drukte te storten).

Over de zin en onzin (vooral onzin!) van ecoducten werd in De Leunstoel eerder gerapporteerd door Alphons Voorschot in De ecoductenhype .
In zijn voetsporen vraag ik mij af waarom wandelaars achtergesteld moeten worden bij dieren. OK, ik kan begrijpen dat wij niet geacht worden het ecoduct zelf te gebruiken, maar is het echt nodig om ons weg te houden uit een ruim gebied er omheen? Het bijzondere is dat het verbod specifiek betrekking lijkt te hebben op wandelaars. Waarom zou hier anders gebruik worden gemaakt van de woordcombinatie: ‘Niet betreden’, terwijl ‘Verboden toegang’ toch veel gebruikelijker is.

In ons zomerhuisje niet ver van het ecoduct worden we de laatste tijd tegen de avond opgeschrikt door hevig geknal. Onze eerste gedachte was dat de toezichthouders van Het Utrechts Landschap bezig waren de naleving van hun nieuwe verbod rigoureus af te dwingen. Maar het is ook mogelijk dat overstekend wild aan de overzijde wordt opgewacht door verontruste boeren.
 
******************
EELK.nl
jouw fotograaf

Telefoon: 06-42705996
Mail: fotografie@eelk.nl
Website (vernieuwd) : www.EELK.nl
 
**********************************
Abonneert u op de Nieuwsbrief.
© 2013 Frits Hoorweg
powered by CJ2