archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 11
Jaargang 10
28 maart 2013
Beschouwingen > De poëtische wereld delen printen terug
Men$enrechten?? Claude Aendenboom

1011BS Mensenrechten
De nonnen van Malonne hopen
dat zij vlug tot inkeer zal komen,
zij vertoeft nu immers in de
linkervleugel van het klooster
om zich te bezinnen over de
vele demonen die in haar
zielloze lichaam wonen.

Soort zoekt soort, zegt een
Vlaams spreekwoord want als
je een kindermoordenaar aan
je ontbijttafel aanvaardt dan is
branden in de vuurhaard jouw
verdiend loon, vooral als je de
huilende telefoon van de
gekwelde ouders hoont.

En zelfs dan nog krijgen de rijke
Arme Klaren een huldebetoon van
de Liga voor de Men$enrechten!

En ik bedenk: in onze wereld
loopt echt alles gesmeerd....

Maar die ene vrouwspersoon zal
door maagzweren worden verteerd.

Dat heeft de Mensenrechter
mij mystiek gegarandeerd!
 
**************************
De tekening is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl


© 2013 Claude Aendenboom meer Claude Aendenboom - meer "De poëtische wereld" -
Beschouwingen > De poëtische wereld
Men$enrechten?? Claude Aendenboom
1011BS Mensenrechten
De nonnen van Malonne hopen
dat zij vlug tot inkeer zal komen,
zij vertoeft nu immers in de
linkervleugel van het klooster
om zich te bezinnen over de
vele demonen die in haar
zielloze lichaam wonen.

Soort zoekt soort, zegt een
Vlaams spreekwoord want als
je een kindermoordenaar aan
je ontbijttafel aanvaardt dan is
branden in de vuurhaard jouw
verdiend loon, vooral als je de
huilende telefoon van de
gekwelde ouders hoont.

En zelfs dan nog krijgen de rijke
Arme Klaren een huldebetoon van
de Liga voor de Men$enrechten!

En ik bedenk: in onze wereld
loopt echt alles gesmeerd....

Maar die ene vrouwspersoon zal
door maagzweren worden verteerd.

Dat heeft de Mensenrechter
mij mystiek gegarandeerd!
 
**************************
De tekening is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl
© 2013 Claude Aendenboom
powered by CJ2