archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 1
Jaargang 9
13 oktober 2011
Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Uw mening graag Peter Schröder

Schroderdef
We horen en zien vandaag de dag erg veel meningen. En ook wel standpunten. Of opinies. Het lijkt wel of er steeds meer meningen in Nederland zijn. En steeds meer meningen tout court: gewoon meningen zonder de feiten en argumenten waarop die meningen zouden kunnen zijn gebaseerd. Misschien zijn die achtergronden, feiten en argumenten er wel helemaal niet!
 
Misschien zijn die achtergronden, feiten en argumenten wel hopeloos pre 2000! Was het niet zo dat het vóór 2000 om informatie ging en daarna om communicatie? Nou dan zijn die meningen zonder meer toch genoeg!
Zou zo’n ontwikkeling er zijn en zo ja, wordt die ontwikkeling dan aangewakkerd door het gebruik van het Internet? ( 0. Heel erg mee eens, 0. mee eens, 0. een beetje mee eens, 0.neutraal, 0. mee oneens, 0. beetje mee oneens, 0. heel erg mee oneens, 0. geen mening. Geen mening? )
Internet als paradijs van meningsuiting? Als krachtige megafoon om uw standpunt uit te dragen in een land zonder toehoorders?
Of begint het al in ons onderwijs, met al die voorgeprogrammeerde instructies en meerkeuzevragen? Dwingen die ons niet tot vinken in plaats van tot een proces van nadenken met een beroep op verworven kennis?

Staan er in De Leunstoel wel genoeg meningen? Moeten we hier een Opiniepagina beginnen?
Vragen, vragen, vragen! U heeft vast wel gedachten over de antwoorden. Speciaal voor u gaat De Leunstoel volgende keer een themanummer wijden aan Meningen. Geef daarin uw meningen! Verstrik u niet in vermoeiende redeneringen maar schrijf recht voor zijn raap hoe u over alles en nog wat denkt.
Mits u vóór 26 oktober a.s. uw tekst opstuurt naar fritshoorweg@gmail.com zullen we er alles aan doen zo maximaal en optimaal mogelijk recht te doen aan uw mening over meningen.
 
********************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2011 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Uw mening graag Peter Schröder
Schroderdef
We horen en zien vandaag de dag erg veel meningen. En ook wel standpunten. Of opinies. Het lijkt wel of er steeds meer meningen in Nederland zijn. En steeds meer meningen tout court: gewoon meningen zonder de feiten en argumenten waarop die meningen zouden kunnen zijn gebaseerd. Misschien zijn die achtergronden, feiten en argumenten er wel helemaal niet!
 
Misschien zijn die achtergronden, feiten en argumenten wel hopeloos pre 2000! Was het niet zo dat het vóór 2000 om informatie ging en daarna om communicatie? Nou dan zijn die meningen zonder meer toch genoeg!
Zou zo’n ontwikkeling er zijn en zo ja, wordt die ontwikkeling dan aangewakkerd door het gebruik van het Internet? ( 0. Heel erg mee eens, 0. mee eens, 0. een beetje mee eens, 0.neutraal, 0. mee oneens, 0. beetje mee oneens, 0. heel erg mee oneens, 0. geen mening. Geen mening? )
Internet als paradijs van meningsuiting? Als krachtige megafoon om uw standpunt uit te dragen in een land zonder toehoorders?
Of begint het al in ons onderwijs, met al die voorgeprogrammeerde instructies en meerkeuzevragen? Dwingen die ons niet tot vinken in plaats van tot een proces van nadenken met een beroep op verworven kennis?

Staan er in De Leunstoel wel genoeg meningen? Moeten we hier een Opiniepagina beginnen?
Vragen, vragen, vragen! U heeft vast wel gedachten over de antwoorden. Speciaal voor u gaat De Leunstoel volgende keer een themanummer wijden aan Meningen. Geef daarin uw meningen! Verstrik u niet in vermoeiende redeneringen maar schrijf recht voor zijn raap hoe u over alles en nog wat denkt.
Mits u vóór 26 oktober a.s. uw tekst opstuurt naar fritshoorweg@gmail.com zullen we er alles aan doen zo maximaal en optimaal mogelijk recht te doen aan uw mening over meningen.
 
********************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2011 Peter Schröder
powered by CJ2