archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 13
Jaargang 8
5 mei 2011
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden delen printen terug
Symbolische Tijden Peter Schröder

0813BS 90.1
Oranje boven
De maand van de filosofie 2011 is besloten met Koninginnedag. De dag van onze koningin. Dat is Beatrix van Oranje-Nassau (*1938) die zo vriendelijk is geweest haar Dag niet op haar eigen verjaardag (31 januari) te vieren, maar op de klimatologisch/meteorologisch burgervriendelijker verjaardag van haar moeder Juliana (Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (*1909 - +2004). De Koningin van Nederland als zinnebeeld van onze natie, saamhorigheid, cohesie, als dat, juist in dit dynamisch tijdsgewricht, niet iets is voor een filosofisch perspectief, dan weet ik het niet meer. Maar de gewone Nederlandse mannen (m/v), Henk of Ingrid, Sjonnie of Anita lijken Anno 2011 weinig op te hebben met de symbolische functie van Koningin en Vorstenhuis. Die van Oranje-Nassau worden volgens de respondenten van Maurice de Hond met moeite gedoogd, mits ze niet teveel kosten. Erst kommt das fressen, dann die moral. En zo komt het Huis vanzelf terecht op de markt alwaar de grote voetbalcompetities en feesten met meuk en bier voor economisch oranje-rendement moeten zorgen.

Schatten van meiden
Dat was nog in de jaren 50 heel anders. Kijk maar eens naar postkaart 1a, daar zien we de Koninklijke familie in het begin van de jaren 50 ernstig maar ook wel fris en helder kijken naar de camera van fotograaf M.C. Meyboom. Juliana, Bernhard en vier schatten van dochters, een Koninklijke familie die al flink vooruit liep op de naderende vrouwenemancipatie en verdere feminisering van onze maatschappij. Was wollen die weiber?
Een Koninklijke familie die volgens mij in de harten werd gesloten van 98% van de volwassen Nederlandse bevolking. Vier stevige vrouwelijke karakters en een playboy met een anjer. De schaduw van Greet Hofmans valt niet te onderscheiden. De kaart werd geadresseerd aan Constantinus Demena, O.D.O Serui Nieuw-Rotterdam, Nederlands Nieuw-Guinea, maar werd niet verstuurd.

Zuinig paleis
Dit Koninklijke gezin woonde toen in een koninklijk huis dat op postkaart 1b Koninklijk paleis “Soestdijk” heet. Voor het balkon en het bordes van dit gebouw zijn heel veel defilé’s, met of zonder lange krentenbroden, voorbijgetrokken. Defilé’s van tevreden vaderlandslievende Nederlanders. Maar kijk eens goed naar dat Huis: is dat een paleis? Voor ons sobere Nederlanders uit de jaren 50 wel, maar als je het vergelijkt met wat onze Europese vorstenburen bewoonden is het wel een erg zuinig optrekje. Een 'Groep historici' vindt het een goed idee om na het vertrek van de Oranjes hier nu het NHM (jawel, het Nederlands Historisch Museum in statu nascendi) te huisvesten. De lamme helpt de blinde, oftwel: het doodgeboren kind wordt ondergebracht in een bouwval in wording. Waar mopperen de zuinige Henken en Ingrids eigenlijk over? Over deze huisvesting is de bezuinigende kaasschaaf al zo vaak heengegaan dat verdere krimp, meneer de voorzitter, alleen maar kapitaal en cultuurvernietiging kan betekenen! De kaart werd verstuurd door Marie en Ben aan Fam. B. Schaaij in Dordrecht.

Nationale hippies
Verdere symboliek: 4 dagen na Koninginnedag is er sinds 1945 alweer een manifestatie van een Nationale symboliek: de Dodenherdenking. Niet de doden die vielen in de 80 jarige oorlog tegen het Spaanse Juk, maar degenen die vielen bij de bevrijding van de Duitse overheersing0813BS 90.2 uit de 2e Wereldoorlog. Om die bevrijding te herdenken werd op de Amsterdamse Dam het Nationaal Monument van J.J.P. Oud opgericht, met beelden van John Rädecker en reliëfs van Paul Grégoire. Over smaak valt niet te twisten, maar bouwtechnisch is het monument geen succes: het werd opgetrokken in beton en bedekt met de goedkope en slecht tegen ons klimaat bestendige natuursteen travertijn. Bouwkundige slijtage en in de jaren 60 ook maatschappelijk verval? Transfomatie naar de wederopstanding als een eigentijdse Platform/Forumfunctie? Idealisme ten top? Op postkaart 2a is het monument in bezit genomen door vrolijke langharige jongeren die er musiceren. Nationaal Monument op de Dam met hippies/National Monument on the Dam with hippies/National Denkmal auf dem Dam mit Hippies, is het bijschrift. Wanneer is de laatste hippie daar verdwenen? Bier en Hamburgers zijn in ieder geval gebleven.

Toekomstbestendig symbool?
Moet alles dan maar steeds veranderen? Panta Rhei? In het Verenigd Koninkrijk schijnt dat niet nodig te zijn. Daar werd Elizabeth II in 1953 gekroond en sindsdien houdt ze de Britse troon stevig in bezit. Kleinzoon William en zijn gade Kate zijn daar zojuist feestelijk getrouwd (tegen kosten waarvoor 1000 PVV’s kunnen worden georganiseerd), hij is formeel pretendent na zijn vader, maar er is en blijft maar één Elizabeth en die is de baas. Haar geheim? Kategorische Imperativ? Een sjacherijnig karakter? Een goede gezondheid en een gevoel voor humor. Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat haar macht en invloed regelrecht voortvloeien uit haar kroon. Kijk naar postkaart 2b : The Crown Jewels. The Imperial Crown of India: When a crown was required for the Delhi Durbar in 1911 the maharajahs of India sent precious stones to the English Crown Jewellers for them to make the Imperial Crown of India. Worn bij King George V for the Delhi Durbar, it contains almost 6000 precious stones. Diamonds are a queen’s best friend. Welk een schitterend zinnebeeld van koninklijk gezag.
 
Beter Beeld
De plaatjes uit deze rubriek zijn veel gedetailleerder te bekijken!
U kunt doorklikken naar mijn eigen website in opbouw, (http://www.peterschroderatb.nl/), daar wordt langzaam maar zeker een beeldbank opgebouwd waarin de plaatjes uit deze rubriek veel beter te zien zijn. Voor de kaarten bij deze aflevering kunt u doorklikken (en nog een paar keer doorklikken) naar:
1.a. Koninklijke familie
1.b.Koninklijk Paleis
2.a. Damhippies
2.b. Kroonjuwelen


© 2011 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Beelden uit soberder tijden" -
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden
Symbolische Tijden Peter Schröder
0813BS 90.1
Oranje boven
De maand van de filosofie 2011 is besloten met Koninginnedag. De dag van onze koningin. Dat is Beatrix van Oranje-Nassau (*1938) die zo vriendelijk is geweest haar Dag niet op haar eigen verjaardag (31 januari) te vieren, maar op de klimatologisch/meteorologisch burgervriendelijker verjaardag van haar moeder Juliana (Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (*1909 - +2004). De Koningin van Nederland als zinnebeeld van onze natie, saamhorigheid, cohesie, als dat, juist in dit dynamisch tijdsgewricht, niet iets is voor een filosofisch perspectief, dan weet ik het niet meer. Maar de gewone Nederlandse mannen (m/v), Henk of Ingrid, Sjonnie of Anita lijken Anno 2011 weinig op te hebben met de symbolische functie van Koningin en Vorstenhuis. Die van Oranje-Nassau worden volgens de respondenten van Maurice de Hond met moeite gedoogd, mits ze niet teveel kosten. Erst kommt das fressen, dann die moral. En zo komt het Huis vanzelf terecht op de markt alwaar de grote voetbalcompetities en feesten met meuk en bier voor economisch oranje-rendement moeten zorgen.

Schatten van meiden
Dat was nog in de jaren 50 heel anders. Kijk maar eens naar postkaart 1a, daar zien we de Koninklijke familie in het begin van de jaren 50 ernstig maar ook wel fris en helder kijken naar de camera van fotograaf M.C. Meyboom. Juliana, Bernhard en vier schatten van dochters, een Koninklijke familie die al flink vooruit liep op de naderende vrouwenemancipatie en verdere feminisering van onze maatschappij. Was wollen die weiber?
Een Koninklijke familie die volgens mij in de harten werd gesloten van 98% van de volwassen Nederlandse bevolking. Vier stevige vrouwelijke karakters en een playboy met een anjer. De schaduw van Greet Hofmans valt niet te onderscheiden. De kaart werd geadresseerd aan Constantinus Demena, O.D.O Serui Nieuw-Rotterdam, Nederlands Nieuw-Guinea, maar werd niet verstuurd.

Zuinig paleis
Dit Koninklijke gezin woonde toen in een koninklijk huis dat op postkaart 1b Koninklijk paleis “Soestdijk” heet. Voor het balkon en het bordes van dit gebouw zijn heel veel defilé’s, met of zonder lange krentenbroden, voorbijgetrokken. Defilé’s van tevreden vaderlandslievende Nederlanders. Maar kijk eens goed naar dat Huis: is dat een paleis? Voor ons sobere Nederlanders uit de jaren 50 wel, maar als je het vergelijkt met wat onze Europese vorstenburen bewoonden is het wel een erg zuinig optrekje. Een 'Groep historici' vindt het een goed idee om na het vertrek van de Oranjes hier nu het NHM (jawel, het Nederlands Historisch Museum in statu nascendi) te huisvesten. De lamme helpt de blinde, oftwel: het doodgeboren kind wordt ondergebracht in een bouwval in wording. Waar mopperen de zuinige Henken en Ingrids eigenlijk over? Over deze huisvesting is de bezuinigende kaasschaaf al zo vaak heengegaan dat verdere krimp, meneer de voorzitter, alleen maar kapitaal en cultuurvernietiging kan betekenen! De kaart werd verstuurd door Marie en Ben aan Fam. B. Schaaij in Dordrecht.

Nationale hippies
Verdere symboliek: 4 dagen na Koninginnedag is er sinds 1945 alweer een manifestatie van een Nationale symboliek: de Dodenherdenking. Niet de doden die vielen in de 80 jarige oorlog tegen het Spaanse Juk, maar degenen die vielen bij de bevrijding van de Duitse overheersing0813BS 90.2 uit de 2e Wereldoorlog. Om die bevrijding te herdenken werd op de Amsterdamse Dam het Nationaal Monument van J.J.P. Oud opgericht, met beelden van John Rädecker en reliëfs van Paul Grégoire. Over smaak valt niet te twisten, maar bouwtechnisch is het monument geen succes: het werd opgetrokken in beton en bedekt met de goedkope en slecht tegen ons klimaat bestendige natuursteen travertijn. Bouwkundige slijtage en in de jaren 60 ook maatschappelijk verval? Transfomatie naar de wederopstanding als een eigentijdse Platform/Forumfunctie? Idealisme ten top? Op postkaart 2a is het monument in bezit genomen door vrolijke langharige jongeren die er musiceren. Nationaal Monument op de Dam met hippies/National Monument on the Dam with hippies/National Denkmal auf dem Dam mit Hippies, is het bijschrift. Wanneer is de laatste hippie daar verdwenen? Bier en Hamburgers zijn in ieder geval gebleven.

Toekomstbestendig symbool?
Moet alles dan maar steeds veranderen? Panta Rhei? In het Verenigd Koninkrijk schijnt dat niet nodig te zijn. Daar werd Elizabeth II in 1953 gekroond en sindsdien houdt ze de Britse troon stevig in bezit. Kleinzoon William en zijn gade Kate zijn daar zojuist feestelijk getrouwd (tegen kosten waarvoor 1000 PVV’s kunnen worden georganiseerd), hij is formeel pretendent na zijn vader, maar er is en blijft maar één Elizabeth en die is de baas. Haar geheim? Kategorische Imperativ? Een sjacherijnig karakter? Een goede gezondheid en een gevoel voor humor. Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat haar macht en invloed regelrecht voortvloeien uit haar kroon. Kijk naar postkaart 2b : The Crown Jewels. The Imperial Crown of India: When a crown was required for the Delhi Durbar in 1911 the maharajahs of India sent precious stones to the English Crown Jewellers for them to make the Imperial Crown of India. Worn bij King George V for the Delhi Durbar, it contains almost 6000 precious stones. Diamonds are a queen’s best friend. Welk een schitterend zinnebeeld van koninklijk gezag.
 
Beter Beeld
De plaatjes uit deze rubriek zijn veel gedetailleerder te bekijken!
U kunt doorklikken naar mijn eigen website in opbouw, (http://www.peterschroderatb.nl/), daar wordt langzaam maar zeker een beeldbank opgebouwd waarin de plaatjes uit deze rubriek veel beter te zien zijn. Voor de kaarten bij deze aflevering kunt u doorklikken (en nog een paar keer doorklikken) naar:
1.a. Koninklijke familie
1.b.Koninklijk Paleis
2.a. Damhippies
2.b. Kroonjuwelen
© 2011 Peter Schröder
powered by CJ2