archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 12
Jaargang 8
14 april 2011
Beschouwingen > Een rustig mens delen printen terug
Yne Zijlstra: jurylid Special Olympics Dik Kruithof

0812BS Yne Zylstra
Een goede vriend van ons maakte twee jaar geleden een reis naar China om te jureren op de Special Olympics. Hoe kom je als gewone Leeuwarder zover? Ik had een gesprek met hem over het jurywerk in de turnsport.

Yne Zijlstra was in zijn jeugd zelf een turner en houdt van die sport. Toen zijn dochter op jonge leeftijd aanleg bleek te hebben ging hij wedstrijden volgen en begon hij zich uit nieuwsgierigheid te verdiepen in het jureren. Door het vragen stellen kwam natuurlijk de wedervraag: wil je het zelf niet gaan doen? Het positief reageren op die vraag was het begin van een levenslange hobby. Met zijn dochter groeide hij als jurylid naar het niveau van bijna de nationale top. En daar is wel wat voor nodig. Een jurylid moet de oefeningen kennen en de uitvoering beoordelen, of zoals het KNGU, de overkoepelende Nederlandse Gymnastiek Unie, het uitlegt:

Turnen is een jurysport: de prestaties worden beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Een jurylid maakt steeds een vergelijking tussen datgene wat hij ziet en zijn interpretatie van de criteria. Jureren is het proces waarbij een jurylid een oefening waarneemt en vergelijkt met het ideaalbeeld. Deze vergelijking zal nooit 100% juist zijn: - hoe goed was de waarneming? - zijn de vastgestelde criteria goed geïnterpreteerd? - was de waarneming objectief?
Het oordeel van een jurylid is altijd een benadering van de objectieve werkelijkheid. Hoe meer ervaring bij het jurylid, hoe kleiner de afwijking. Jureren is eigenlijk in grote lijnen het verschil tussen je eigen waarneming en het ideaal beeld. Tijdens het waarnemen als jurylid heb je te maken met: Afwijkingen: houdingsfouten, technische fouten. Noteren: onderdelen, afwijkingen. Cijfer berekenen: jurybepalingen, jurybriefje. Motiveren cijfer.

Het jureren is gebaseerd op een uitgebreide reglementering, die iedere vier jaar ingrijpend wordt gewijzigd. Na de Olympische spelen wordt het hele repertoire van bestaande oefeningen herzien en opnieuw gewaardeerd. Namen die de afgelopen week in de televisiequiz ‘Per seconde wijzer’ voorbijkwamen als Korboet en Yurtchenko, horen hierbij. Het zijn oefeningen (of onderdelen) die door turners van naam voor het eerst zijn getoond. Het bijblijven vraagt dus veel van juryleden.

Toen Yne bijna de nationale top had bereikt moest hij vanwege zijn gezondheid een stapje terug doen. Hoofdmoot van zijn jurywerk is nu nog het jureren in landelijke wedstrijden van de KNGU, tot en met de eerste divisie. In 2000 werd hij gevraagd als jurylid voor een voorwedstrijd van de Special Olympics. Die organisatie is opgericht door Eunice Kennedy Shriver, een zuster van John F. Kennedy, en organiseert sinds 1968 Zomerspelen en Winterspelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Tot 2003 was het een Amerikaanse aangelegenheid maar de laatste Spelen zijn gehouden in Ierland en China, en dit jaar zijn ze in Athene. Als jurylid begin je uiteraard met de nationale wedstrijden en als dat goed gaat kun je uitgenodigd worden voor de echte spelen. Zo is Yne dus in China gekomen.

Opmerkelijk is dat, terwijl het jureren zelf geheel is gereglementeerd, het beoordelen van de juryleden niet openlijk plaatsvindt. Het hoofd van de jury maakt een rapportage over het verloop van een wedstrijd en die kan ertoe leiden dat je uitgenodigd wordt voor volgende wedstrijden. Yne heeft het in China kennelijk goed gedaan, want hij is nu weer uitgenodigd voor de komende spelen in Athene. Pas bij zo’n nieuwe uitnodiging wordt een beoordeling in positieve zin uitgesproken. Bovendien is Yne betrokken bij het voor Nederland aanpassen van de reglementen. Net als bij het gewone turnen wordt de oefenstof, ook al is die eenvoudiger, iedere vier jaar aangepast en de vernieuwde Engelstalige reglementen moeten dan worden vertaald in het Nederlands.

Het is allemaal vrijwilligerswerk. Voor wedstrijden in Nederland wordt een reiskostenvergoeding gegeven en voor buitenlandse wedstrijden een verblijfkostenvergoeding. Maar de werkelijke beloning zit natuurlijk in de trots van de deelnemers die iets gepresteerd hebben.
 
********************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered.
Ga voor informatie over dat bureau naar www.peppered.nl


© 2011 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Een rustig mens" -
Beschouwingen > Een rustig mens
Yne Zijlstra: jurylid Special Olympics Dik Kruithof
0812BS Yne Zylstra
Een goede vriend van ons maakte twee jaar geleden een reis naar China om te jureren op de Special Olympics. Hoe kom je als gewone Leeuwarder zover? Ik had een gesprek met hem over het jurywerk in de turnsport.

Yne Zijlstra was in zijn jeugd zelf een turner en houdt van die sport. Toen zijn dochter op jonge leeftijd aanleg bleek te hebben ging hij wedstrijden volgen en begon hij zich uit nieuwsgierigheid te verdiepen in het jureren. Door het vragen stellen kwam natuurlijk de wedervraag: wil je het zelf niet gaan doen? Het positief reageren op die vraag was het begin van een levenslange hobby. Met zijn dochter groeide hij als jurylid naar het niveau van bijna de nationale top. En daar is wel wat voor nodig. Een jurylid moet de oefeningen kennen en de uitvoering beoordelen, of zoals het KNGU, de overkoepelende Nederlandse Gymnastiek Unie, het uitlegt:

Turnen is een jurysport: de prestaties worden beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Een jurylid maakt steeds een vergelijking tussen datgene wat hij ziet en zijn interpretatie van de criteria. Jureren is het proces waarbij een jurylid een oefening waarneemt en vergelijkt met het ideaalbeeld. Deze vergelijking zal nooit 100% juist zijn: - hoe goed was de waarneming? - zijn de vastgestelde criteria goed geïnterpreteerd? - was de waarneming objectief?
Het oordeel van een jurylid is altijd een benadering van de objectieve werkelijkheid. Hoe meer ervaring bij het jurylid, hoe kleiner de afwijking. Jureren is eigenlijk in grote lijnen het verschil tussen je eigen waarneming en het ideaal beeld. Tijdens het waarnemen als jurylid heb je te maken met: Afwijkingen: houdingsfouten, technische fouten. Noteren: onderdelen, afwijkingen. Cijfer berekenen: jurybepalingen, jurybriefje. Motiveren cijfer.

Het jureren is gebaseerd op een uitgebreide reglementering, die iedere vier jaar ingrijpend wordt gewijzigd. Na de Olympische spelen wordt het hele repertoire van bestaande oefeningen herzien en opnieuw gewaardeerd. Namen die de afgelopen week in de televisiequiz ‘Per seconde wijzer’ voorbijkwamen als Korboet en Yurtchenko, horen hierbij. Het zijn oefeningen (of onderdelen) die door turners van naam voor het eerst zijn getoond. Het bijblijven vraagt dus veel van juryleden.

Toen Yne bijna de nationale top had bereikt moest hij vanwege zijn gezondheid een stapje terug doen. Hoofdmoot van zijn jurywerk is nu nog het jureren in landelijke wedstrijden van de KNGU, tot en met de eerste divisie. In 2000 werd hij gevraagd als jurylid voor een voorwedstrijd van de Special Olympics. Die organisatie is opgericht door Eunice Kennedy Shriver, een zuster van John F. Kennedy, en organiseert sinds 1968 Zomerspelen en Winterspelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Tot 2003 was het een Amerikaanse aangelegenheid maar de laatste Spelen zijn gehouden in Ierland en China, en dit jaar zijn ze in Athene. Als jurylid begin je uiteraard met de nationale wedstrijden en als dat goed gaat kun je uitgenodigd worden voor de echte spelen. Zo is Yne dus in China gekomen.

Opmerkelijk is dat, terwijl het jureren zelf geheel is gereglementeerd, het beoordelen van de juryleden niet openlijk plaatsvindt. Het hoofd van de jury maakt een rapportage over het verloop van een wedstrijd en die kan ertoe leiden dat je uitgenodigd wordt voor volgende wedstrijden. Yne heeft het in China kennelijk goed gedaan, want hij is nu weer uitgenodigd voor de komende spelen in Athene. Pas bij zo’n nieuwe uitnodiging wordt een beoordeling in positieve zin uitgesproken. Bovendien is Yne betrokken bij het voor Nederland aanpassen van de reglementen. Net als bij het gewone turnen wordt de oefenstof, ook al is die eenvoudiger, iedere vier jaar aangepast en de vernieuwde Engelstalige reglementen moeten dan worden vertaald in het Nederlands.

Het is allemaal vrijwilligerswerk. Voor wedstrijden in Nederland wordt een reiskostenvergoeding gegeven en voor buitenlandse wedstrijden een verblijfkostenvergoeding. Maar de werkelijke beloning zit natuurlijk in de trots van de deelnemers die iets gepresteerd hebben.
 
********************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered.
Ga voor informatie over dat bureau naar www.peppered.nl
© 2011 Dik Kruithof
powered by CJ2