archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 6
Jaargang 8
13 januari 2011
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
Nou moet je niet lachen! Frits Hoorweg

In het zwembad hoorde ik een oudere vrouw tegen een man zeggen: ‘Nou moet je niet lachen!’ Dit ter inleiding van een bloedstollend verhaal over een bezoek aan de tandarts. Nu was het toevallig een man met een eeuwige grijns op z’n gezicht. Blijkbaar was hij zich daarvan bewust want hij probeerde zijn gezicht in de plooi te krijgen. Tevergeefs, een paar tellen later was de grijns al weer terug. Gaf niet. Gedurende haar verhaal kwam de uitdrukking: ‘Nou moet je niet lachen,’ nog een paar keer terug. Het was haar vaste stoplap.

Antoine Bodar heeft aangeboden om namens de R.K. kerk boete te doen door een poosje in het gevang te gaan zitten; in plaats van de echte schuldigen aan kindermishandeling, die inmiddels dood zijn, of te oud en ziek. Ik hoorde hem dat op Radio 1 bevestigen. Het is een mooi gebaar en tevens een slimme manier om de vraag aan de orde te stellen wat toch de bedoeling is van alle onderzoek dat nu plaatsvindt. Een preventieve werking kan er nauwelijks meer vanuit gaan. De internaten waar het misbruik plaatsvond zijn er niet meer (een enkele uitzondering daargelaten). Je verdiepen in de misstanden die er ooit waren leidt nauwelijks tot inzichten die nu nog bruikbaar zijn. Blijkbaar gaat het alleen om genoegdoening en die zal er dan ook wel komen. In de vorm van door het stof kruipende hoogwaardigheidsbekleders en een financiële tegemoetkoming, die voor een aanzienlijk deel in de zakken van advocaten zal verdwijnen. En de slachtoffers zullen, indien ze dat wensen, de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen, in de krant en op0806VG Lachen radio en Tv. De kans dat Antoine het gevang ingaat, anders dan om pastorale redenen, lijkt mij gering.

Altijd gedacht dat Theo&Thea hun best deden alledaags gebabbel belachelijk te maken. Maar nu hoorde ik ‘Thea’ (Tosca Niterink) op de radio en ontdekte dat het wat haar betreft geen satire was. Ze is gewoon zo! ‘Bevestiging moet je nooit buiten jezelf zoeken,’ hoorde ik haar in volle ernst zeggen. Kan ik deze nog voordragen voor de verkiezing van de stomste uitspraak van 2010?

Tijdens de feestdagen veel Karel van het Reve gelezen. Ergens (NRC-Next?) werden zijn stukken gekarakteriseerd als cabaret voor hoger opgeleiden. Daar zit wel iets in.
Maar wat te denken van de brievenrubriek van de London Review of Books (Vol 32, Nr 24)?
Daarin reageert ene Norbert Hirschhorn op een gedicht van Matthew Sweeney in het vorige nummer. Hij citeert de beginregels:

The sick cow lay on the wet grass,
mooiing and mooiing, her belly
as big as the smallest moon of Venus.

‘Maar’, schrijft Hirschhorn ‘Venus heeft helemaal geen maan’.
Ik kan er niks aan doen maar daar moet ik heel erg om lachen. Mag ik?
 
*****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2011 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "De wereldliteratuur roept" -
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Nou moet je niet lachen! Frits Hoorweg
In het zwembad hoorde ik een oudere vrouw tegen een man zeggen: ‘Nou moet je niet lachen!’ Dit ter inleiding van een bloedstollend verhaal over een bezoek aan de tandarts. Nu was het toevallig een man met een eeuwige grijns op z’n gezicht. Blijkbaar was hij zich daarvan bewust want hij probeerde zijn gezicht in de plooi te krijgen. Tevergeefs, een paar tellen later was de grijns al weer terug. Gaf niet. Gedurende haar verhaal kwam de uitdrukking: ‘Nou moet je niet lachen,’ nog een paar keer terug. Het was haar vaste stoplap.

Antoine Bodar heeft aangeboden om namens de R.K. kerk boete te doen door een poosje in het gevang te gaan zitten; in plaats van de echte schuldigen aan kindermishandeling, die inmiddels dood zijn, of te oud en ziek. Ik hoorde hem dat op Radio 1 bevestigen. Het is een mooi gebaar en tevens een slimme manier om de vraag aan de orde te stellen wat toch de bedoeling is van alle onderzoek dat nu plaatsvindt. Een preventieve werking kan er nauwelijks meer vanuit gaan. De internaten waar het misbruik plaatsvond zijn er niet meer (een enkele uitzondering daargelaten). Je verdiepen in de misstanden die er ooit waren leidt nauwelijks tot inzichten die nu nog bruikbaar zijn. Blijkbaar gaat het alleen om genoegdoening en die zal er dan ook wel komen. In de vorm van door het stof kruipende hoogwaardigheidsbekleders en een financiële tegemoetkoming, die voor een aanzienlijk deel in de zakken van advocaten zal verdwijnen. En de slachtoffers zullen, indien ze dat wensen, de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen, in de krant en op0806VG Lachen radio en Tv. De kans dat Antoine het gevang ingaat, anders dan om pastorale redenen, lijkt mij gering.

Altijd gedacht dat Theo&Thea hun best deden alledaags gebabbel belachelijk te maken. Maar nu hoorde ik ‘Thea’ (Tosca Niterink) op de radio en ontdekte dat het wat haar betreft geen satire was. Ze is gewoon zo! ‘Bevestiging moet je nooit buiten jezelf zoeken,’ hoorde ik haar in volle ernst zeggen. Kan ik deze nog voordragen voor de verkiezing van de stomste uitspraak van 2010?

Tijdens de feestdagen veel Karel van het Reve gelezen. Ergens (NRC-Next?) werden zijn stukken gekarakteriseerd als cabaret voor hoger opgeleiden. Daar zit wel iets in.
Maar wat te denken van de brievenrubriek van de London Review of Books (Vol 32, Nr 24)?
Daarin reageert ene Norbert Hirschhorn op een gedicht van Matthew Sweeney in het vorige nummer. Hij citeert de beginregels:

The sick cow lay on the wet grass,
mooiing and mooiing, her belly
as big as the smallest moon of Venus.

‘Maar’, schrijft Hirschhorn ‘Venus heeft helemaal geen maan’.
Ik kan er niks aan doen maar daar moet ik heel erg om lachen. Mag ik?
 
*****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2011 Frits Hoorweg
powered by CJ2