archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 6
Jaargang 8
13 januari 2011
Bezigheden > Uit de wereldhandel delen printen terug
Tussen markt en staat Alphons Voorschot

0806BZ Cavia
Naast markt en staat bestaat er in ons goede vaderland ook een middenveld. Op dat veld vinden wij organisaties die zich niet om winst bekommeren, maar die het menselijke welzijn nastreven op zulke gebieden als: zorg, wonen, burenhulp, adeldom, rundveeverbetering, beeldende kunsten, heemschut, kleindierenfokkerij, spirituele ontwikkeling en bevordering van het goede en bestrijding van het kwaad in de meest algemene zin. Dat veld verdient aandacht en bescherming. De schrijver van deze rubriek is zich als geen ander bewust van de betekenis van organisaties zonder winstoogmerk – juist ook voor die organisaties die wel een winstoogmerk hebben.

Hare Majesteit opent
Bovendien, dit veld kent een hoge beschermer – onze eigen vorstin die zich in woord en daad een voorstander en ondersteuner van dit middenveld toont en zich in vele gevallen tot een ware beschermvrouwe ontpopt. Zo laat zij op haar website 1) weten:
Koningin opent 21 januari 2011 jubileumtentoonstelling Nationale Kleindierenshow Nederland.

RVD, 23 december 2010, nr. 359: Hare Majesteit de Koningin opent vrijdagavond 21 januari in het Home Boxx Exhibition te Nieuwegein de Nationale Kleindierenshow Nederland.
Deze 'Champion Show' wordt gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura.
De tentoonstelling komt voort uit een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Verenigingen Avicultura en Ornithophilia en de vereniging Pelsdierliefhebbers Nederland.
De Champion Show heeft tot doel om het houden en fokken van kleindieren te bevorderen en te ondersteunen. In 1886 organiseerde Avicultura …… etc, etc.
De Koningin is beschermvrouwe van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura.

Goed dat deze groep van maatschappelijk actieve burgers Koninklijke bescherming geniet. Dat de inzet van de vorstin wordt gewaardeerd blijkt uit het woord van de voorzitter van deze vereniging zoals we dat kunnen lezen op de website van de Champion Show van deze organisaties 2).

De Champion Show
De CHAMPION SHOW is een samenwerkingsverband van de drie grote nationale tentoonstellingen. De eerste show van januari 2010 is een groot succes geworden. Bijna 10.000 dieren, heel veel bezoekers en een heel gezellige sfeer op de tentoonstelling. Nu al is de CHAMPION SHOW een begrip geworden. Het bestuur werkt er hard aan ……etc, etc.
Zo u weet, wordt de Veemarkthal in 2011 gesloten. De gemeente Utrecht gaat het hele veemarktcomplex bestemmen voor woningbouw. Met medewerking van de gemeente Utrecht hebben we een huurcontract kunnen afsluiten voor de huur van het Home Boxx Exhibition Center in Nieuwegein.

In Home Boxx Exhibition Centre
Van veemarkthallen tot Home Boxx Exhition Centre te Nieuwegein. Hier is sprake van een cultuuromslag waarbij van dit particulier initiatief zonder winstoogmerk de handel meer dan ooit zal profiteren. Van deze cultuuromslag is de website van de instelling die op 21 januari de gepluimde en behaarde dieren onderdak zal bieden een getuige:

Home Boxx Exhibition Center Nieuwegein is de ultieme beurs- en evenementenlocatie om uw evenement zijn eigen identiteit mee te geven. De Home Boxx ligt centraal in Nederland, is zeer goed bereikbaar met eigen- en het openbaar vervoer en er zijn ruim 1.200 gratis parkeerplaatsen. Home Boxx Exhibition Center beschikt over de juiste facilitaire voorzieningen om uw evenement professioneel vorm te geven. De kracht van Home Boxx is dat u zelf bepaalt op welke wijze u uw evenement wilt inrichten en profileren. Binnen Home Boxx draait daadwerkelijk alles om u en het succes van uw evenement! Vanzelfsprekend bepaalt u zelf de creatieve indeling en inrichting van uw evenement.

Onderdeel van TCN
Deze filosofie spreekt ons aan. Hier is een organisatie aan het woord die het goed begrepen eigenbelang op creatieve wijze inzet voor het onbaatzuchtige middenveld. Een cultuuromslag? Zeker, de organisatie is onderdeel van een concern dat op internationaal niveau wil uitblinken. Wij doelen op TCN, de eigenaar van Home Boxx Exhibition Center.

TCN is vanaf 1994 actief als de dappere en speelse hond van het Europees vastgoed. Door onze flexibele benadering zijn we, ook in de huidige markt, steeds in staat vernieuwende vastgoedproducten te introduceren.
TCN transformeert bestaande gebouwen en gebieden tot comfortabele, functionele en veilige leefomgevingen. Hierbij werken wij op basis van coalities waar wordt samengewerkt met een groot aantal partners. Door de integrale benadering van onze projecten, namelijk conceptontwikkeling, realisatie, beleggen en het managen van projecten, zijn wij langdurig betrokken bij onze projecten.
TCN wordt gevormd en gemaakt door 200 medewerkers en heeft projecten in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk en Rusland.

De strategie werpt succes af 3):
Het netto resultaat tot en met Q3 ligt rond de € 5.0 miljoen. Over geheel 2010 zal TCN naar verwachting afsluiten op een positief netto resultaat van circa € 7.0 miljoen.
Het resultaat wordt gerealiseerd door een verbeterende marge en een forse kostenreductie sinds de start van de herpositionerings operatie in 2008. Deze noodzakelijke stappen hebben geleid tot het positieve resultaat voor TCN in 2010.

Wat wij hiervan leren
Hier zien wij een creatieve, speelse ondernemer in het vastgoed die zelfs in het vastgoedrampjaar 2010 winst weet te maken! Is er een betere partner mogelijk voor de hoeders van het kleinvee, die immers zelf hun uiterste best doen om door schaalvergroting en samenwerking het kweken van gepluimde en behaarde medebewoners van deze planeet op een hoger plan te brengen? Goed dat onze vorstin daar haar beschermende vleugels over uitspreidt.

Noten:
3) Kijk voor meer informatie op: www.tcnpp.com


© 2011 Alphons Voorschot meer Alphons Voorschot - meer "Uit de wereldhandel" -
Bezigheden > Uit de wereldhandel
Tussen markt en staat Alphons Voorschot
0806BZ Cavia
Naast markt en staat bestaat er in ons goede vaderland ook een middenveld. Op dat veld vinden wij organisaties die zich niet om winst bekommeren, maar die het menselijke welzijn nastreven op zulke gebieden als: zorg, wonen, burenhulp, adeldom, rundveeverbetering, beeldende kunsten, heemschut, kleindierenfokkerij, spirituele ontwikkeling en bevordering van het goede en bestrijding van het kwaad in de meest algemene zin. Dat veld verdient aandacht en bescherming. De schrijver van deze rubriek is zich als geen ander bewust van de betekenis van organisaties zonder winstoogmerk – juist ook voor die organisaties die wel een winstoogmerk hebben.

Hare Majesteit opent
Bovendien, dit veld kent een hoge beschermer – onze eigen vorstin die zich in woord en daad een voorstander en ondersteuner van dit middenveld toont en zich in vele gevallen tot een ware beschermvrouwe ontpopt. Zo laat zij op haar website 1) weten:
Koningin opent 21 januari 2011 jubileumtentoonstelling Nationale Kleindierenshow Nederland.

RVD, 23 december 2010, nr. 359: Hare Majesteit de Koningin opent vrijdagavond 21 januari in het Home Boxx Exhibition te Nieuwegein de Nationale Kleindierenshow Nederland.
Deze 'Champion Show' wordt gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura.
De tentoonstelling komt voort uit een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Verenigingen Avicultura en Ornithophilia en de vereniging Pelsdierliefhebbers Nederland.
De Champion Show heeft tot doel om het houden en fokken van kleindieren te bevorderen en te ondersteunen. In 1886 organiseerde Avicultura …… etc, etc.
De Koningin is beschermvrouwe van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura.

Goed dat deze groep van maatschappelijk actieve burgers Koninklijke bescherming geniet. Dat de inzet van de vorstin wordt gewaardeerd blijkt uit het woord van de voorzitter van deze vereniging zoals we dat kunnen lezen op de website van de Champion Show van deze organisaties 2).

De Champion Show
De CHAMPION SHOW is een samenwerkingsverband van de drie grote nationale tentoonstellingen. De eerste show van januari 2010 is een groot succes geworden. Bijna 10.000 dieren, heel veel bezoekers en een heel gezellige sfeer op de tentoonstelling. Nu al is de CHAMPION SHOW een begrip geworden. Het bestuur werkt er hard aan ……etc, etc.
Zo u weet, wordt de Veemarkthal in 2011 gesloten. De gemeente Utrecht gaat het hele veemarktcomplex bestemmen voor woningbouw. Met medewerking van de gemeente Utrecht hebben we een huurcontract kunnen afsluiten voor de huur van het Home Boxx Exhibition Center in Nieuwegein.

In Home Boxx Exhibition Centre
Van veemarkthallen tot Home Boxx Exhition Centre te Nieuwegein. Hier is sprake van een cultuuromslag waarbij van dit particulier initiatief zonder winstoogmerk de handel meer dan ooit zal profiteren. Van deze cultuuromslag is de website van de instelling die op 21 januari de gepluimde en behaarde dieren onderdak zal bieden een getuige:

Home Boxx Exhibition Center Nieuwegein is de ultieme beurs- en evenementenlocatie om uw evenement zijn eigen identiteit mee te geven. De Home Boxx ligt centraal in Nederland, is zeer goed bereikbaar met eigen- en het openbaar vervoer en er zijn ruim 1.200 gratis parkeerplaatsen. Home Boxx Exhibition Center beschikt over de juiste facilitaire voorzieningen om uw evenement professioneel vorm te geven. De kracht van Home Boxx is dat u zelf bepaalt op welke wijze u uw evenement wilt inrichten en profileren. Binnen Home Boxx draait daadwerkelijk alles om u en het succes van uw evenement! Vanzelfsprekend bepaalt u zelf de creatieve indeling en inrichting van uw evenement.

Onderdeel van TCN
Deze filosofie spreekt ons aan. Hier is een organisatie aan het woord die het goed begrepen eigenbelang op creatieve wijze inzet voor het onbaatzuchtige middenveld. Een cultuuromslag? Zeker, de organisatie is onderdeel van een concern dat op internationaal niveau wil uitblinken. Wij doelen op TCN, de eigenaar van Home Boxx Exhibition Center.

TCN is vanaf 1994 actief als de dappere en speelse hond van het Europees vastgoed. Door onze flexibele benadering zijn we, ook in de huidige markt, steeds in staat vernieuwende vastgoedproducten te introduceren.
TCN transformeert bestaande gebouwen en gebieden tot comfortabele, functionele en veilige leefomgevingen. Hierbij werken wij op basis van coalities waar wordt samengewerkt met een groot aantal partners. Door de integrale benadering van onze projecten, namelijk conceptontwikkeling, realisatie, beleggen en het managen van projecten, zijn wij langdurig betrokken bij onze projecten.
TCN wordt gevormd en gemaakt door 200 medewerkers en heeft projecten in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk en Rusland.

De strategie werpt succes af 3):
Het netto resultaat tot en met Q3 ligt rond de € 5.0 miljoen. Over geheel 2010 zal TCN naar verwachting afsluiten op een positief netto resultaat van circa € 7.0 miljoen.
Het resultaat wordt gerealiseerd door een verbeterende marge en een forse kostenreductie sinds de start van de herpositionerings operatie in 2008. Deze noodzakelijke stappen hebben geleid tot het positieve resultaat voor TCN in 2010.

Wat wij hiervan leren
Hier zien wij een creatieve, speelse ondernemer in het vastgoed die zelfs in het vastgoedrampjaar 2010 winst weet te maken! Is er een betere partner mogelijk voor de hoeders van het kleinvee, die immers zelf hun uiterste best doen om door schaalvergroting en samenwerking het kweken van gepluimde en behaarde medebewoners van deze planeet op een hoger plan te brengen? Goed dat onze vorstin daar haar beschermende vleugels over uitspreidt.

Noten:
3) Kijk voor meer informatie op: www.tcnpp.com
© 2011 Alphons Voorschot
powered by CJ2