archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 5
Jaargang 8
23 december 2010
Bezigheden > Uit de wereldhandel delen printen terug
De ridderorde van het Glazen Oog Alphons Voorschot

0805BZ Oog
Welk persoon, of welke organisatie, is naar uw inzicht een geschikte kandidaat voor het ridderschap van het Glazen Oog? Dit predicaat zal worden verleend als beloning voor een de burger verheffende uiting van een van de vele overheden, of overheidsgerelateerde organisaties, in dit land.

U mag dat breed zien. Wij staan open voor de nominatie van bijvoorbeeld: de projectleider van een overheidssite, de voorlichter van een waterschap die een stimulerende leuze laat maaien in het gras van een waterkering, de bestuurder van een stad die boodschappen projecteert op het dak van zijn stadhuis. Iedere dienaar van het algemeen belang die zich door middel van de moderne media op vormende wijze tot de burger wendt, om aldus de welvaart van ons goede vaderland te dienen, komt in aanmerking voor verheffing in dit ridderschap.

Nominaties voor het ridderschap kunnen per e-mail worden ingeleverd bij de redactie van De Leunstoel, door gebruik te maken van de reageerknop onderaan de pagina.

Wij begrijpen dat deze oproep vraagt om toelichting.
De overheden uiten zich langs de weg van alle media om ons – lezers van dit blad, burgers van dit land – er op te wijzen dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor een ordelijke samenleving. Omdat zonder orde in de samenleving de wereldhandel geen voortgang kan hebben en al onze welvaart tot een einde zou raken.
Hoe dit mooie werk op een hoger plan te brengen? Wij willen u deelgenoot maken van onze overwegingen, onze gymnastiek van de geest willen wij dat in dit geval noemen; zodat onze oproep aan u – lezer – in het juiste perspectief komt te staan.

Aanvankelijk dachten we aan een prijs voor de meest inspirerende overheidsuiting. Doch aan prijzen is er in dit mooie land geen gebrek 1). Aan een boom zo vol geladen valt een extra pruimpje niet meer op en juist dat is de bedoeling. Wat dan wel? Hoe kunnen wij, vanuit onze weliswaar unieke, maar toch ook zo bescheiden, positie een onze doelstelling rechtdoende bijdrage leveren aan het door de overheid zo creatief en intensief bewerkte burgerschap? Want het zou toch jammer zijn als al die creatieve Postbus 51-spotjes, de opwekkende mededelingen langs de rijkswegen, al die het burgerschap stimulerende overheidswebsites, een ondergewaardeerd bestaan moesten lijden.

Er werd een keurmerk gesuggereerd: ‘het Glazen Oog’, voor die websites die de burger als het ware een stimulerend doorkijkje bieden naar het hart van de overheid. Dit voorstel werd eerst met gejuich ontvangen – juist de transparantie van zo’n glazen oog raakt de kern van de zaak. Doch ook aan keurmerken bleek er geen gebrek te zijn 2). En bovendien, keurmerken pas je toe op: voedingswaren, auto’s, plaatwerk, natuurvoeding, bitumineuze constructies, geneesmiddelen en gemaksdiensten. Niet op de hogere zaken. Zou men een keurmerk bevestigen aan een boodschap, aan een missie? Een streven van de Nederlandse regering? Een levensopdracht? Wij zochten naar niet minder dan een predicaat van adeldom voor de voortbrenger en de drager van zo’n spiritueel artikel. Eigenlijk gaat het om een soort van ridderschap. ‘Een ridderorde!’. De orde van het Glazen Oog was geboren.

De ene oplossing schept echter het andere probleem. Want wie mag zo’n predicaat verlenen? Men staat daar doorgaans niet bij stil, als trouwe burger van dit vaderland. Maar ons genootschap was nu wel verplicht om zich te verdiepen in deze kwestie. De koningin mag ridderen. Een Willemsorde verlenen aan een kapitein met uitzonderlijke moed bijvoorbeeld. De Habsburgers geven een gulden vlies weg, de Hannovertjes hebben hun kousenband. De Bruces hun Schotse distel, maar mag een Leunstoel een Glazen Oog verlenen? Of nog specifieker: mag een rubriek als ‘Uit de wereldhandel’ een overheidsboodschapper ridderen? Deze vraagstelling bracht overigens het eind van onze salto mortale van de ondernemende geest in zicht. Wij naderden nu weer de vaste grond: die van de wereldhandel.

Want juist in onze doelstelling van bevordering van de handel, die welvaart brengt, weten wij ons verbonden met de hogere doelen van de Nederlandse Regering, die immers een sterker, veiliger en welvarender Nederland nastreeft. Juist zoals eens de particuliere doelen van de vorst, als door de gratie Gods, werden verbonden met de algemene welvaart van het land. Zolang wij deze ridderorde van het Glazen Oog maar zien als geestesadel treden wij niet in de exclusieve rechten van onze zo geliefde vorstin. Gesterkt door deze gedachte kwamen wij tot de vrijmoedigheid om de oproep te doen aan het begin van dit artikel.

 
********************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2010 Alphons Voorschot meer Alphons Voorschot - meer "Uit de wereldhandel" -
Bezigheden > Uit de wereldhandel
De ridderorde van het Glazen Oog Alphons Voorschot
0805BZ Oog
Welk persoon, of welke organisatie, is naar uw inzicht een geschikte kandidaat voor het ridderschap van het Glazen Oog? Dit predicaat zal worden verleend als beloning voor een de burger verheffende uiting van een van de vele overheden, of overheidsgerelateerde organisaties, in dit land.

U mag dat breed zien. Wij staan open voor de nominatie van bijvoorbeeld: de projectleider van een overheidssite, de voorlichter van een waterschap die een stimulerende leuze laat maaien in het gras van een waterkering, de bestuurder van een stad die boodschappen projecteert op het dak van zijn stadhuis. Iedere dienaar van het algemeen belang die zich door middel van de moderne media op vormende wijze tot de burger wendt, om aldus de welvaart van ons goede vaderland te dienen, komt in aanmerking voor verheffing in dit ridderschap.

Nominaties voor het ridderschap kunnen per e-mail worden ingeleverd bij de redactie van De Leunstoel, door gebruik te maken van de reageerknop onderaan de pagina.

Wij begrijpen dat deze oproep vraagt om toelichting.
De overheden uiten zich langs de weg van alle media om ons – lezers van dit blad, burgers van dit land – er op te wijzen dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor een ordelijke samenleving. Omdat zonder orde in de samenleving de wereldhandel geen voortgang kan hebben en al onze welvaart tot een einde zou raken.
Hoe dit mooie werk op een hoger plan te brengen? Wij willen u deelgenoot maken van onze overwegingen, onze gymnastiek van de geest willen wij dat in dit geval noemen; zodat onze oproep aan u – lezer – in het juiste perspectief komt te staan.

Aanvankelijk dachten we aan een prijs voor de meest inspirerende overheidsuiting. Doch aan prijzen is er in dit mooie land geen gebrek 1). Aan een boom zo vol geladen valt een extra pruimpje niet meer op en juist dat is de bedoeling. Wat dan wel? Hoe kunnen wij, vanuit onze weliswaar unieke, maar toch ook zo bescheiden, positie een onze doelstelling rechtdoende bijdrage leveren aan het door de overheid zo creatief en intensief bewerkte burgerschap? Want het zou toch jammer zijn als al die creatieve Postbus 51-spotjes, de opwekkende mededelingen langs de rijkswegen, al die het burgerschap stimulerende overheidswebsites, een ondergewaardeerd bestaan moesten lijden.

Er werd een keurmerk gesuggereerd: ‘het Glazen Oog’, voor die websites die de burger als het ware een stimulerend doorkijkje bieden naar het hart van de overheid. Dit voorstel werd eerst met gejuich ontvangen – juist de transparantie van zo’n glazen oog raakt de kern van de zaak. Doch ook aan keurmerken bleek er geen gebrek te zijn 2). En bovendien, keurmerken pas je toe op: voedingswaren, auto’s, plaatwerk, natuurvoeding, bitumineuze constructies, geneesmiddelen en gemaksdiensten. Niet op de hogere zaken. Zou men een keurmerk bevestigen aan een boodschap, aan een missie? Een streven van de Nederlandse regering? Een levensopdracht? Wij zochten naar niet minder dan een predicaat van adeldom voor de voortbrenger en de drager van zo’n spiritueel artikel. Eigenlijk gaat het om een soort van ridderschap. ‘Een ridderorde!’. De orde van het Glazen Oog was geboren.

De ene oplossing schept echter het andere probleem. Want wie mag zo’n predicaat verlenen? Men staat daar doorgaans niet bij stil, als trouwe burger van dit vaderland. Maar ons genootschap was nu wel verplicht om zich te verdiepen in deze kwestie. De koningin mag ridderen. Een Willemsorde verlenen aan een kapitein met uitzonderlijke moed bijvoorbeeld. De Habsburgers geven een gulden vlies weg, de Hannovertjes hebben hun kousenband. De Bruces hun Schotse distel, maar mag een Leunstoel een Glazen Oog verlenen? Of nog specifieker: mag een rubriek als ‘Uit de wereldhandel’ een overheidsboodschapper ridderen? Deze vraagstelling bracht overigens het eind van onze salto mortale van de ondernemende geest in zicht. Wij naderden nu weer de vaste grond: die van de wereldhandel.

Want juist in onze doelstelling van bevordering van de handel, die welvaart brengt, weten wij ons verbonden met de hogere doelen van de Nederlandse Regering, die immers een sterker, veiliger en welvarender Nederland nastreeft. Juist zoals eens de particuliere doelen van de vorst, als door de gratie Gods, werden verbonden met de algemene welvaart van het land. Zolang wij deze ridderorde van het Glazen Oog maar zien als geestesadel treden wij niet in de exclusieve rechten van onze zo geliefde vorstin. Gesterkt door deze gedachte kwamen wij tot de vrijmoedigheid om de oproep te doen aan het begin van dit artikel.

 
********************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2010 Alphons Voorschot
powered by CJ2