archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 4
Jaargang 8
9 december 2010
Bezigheden > Uit de wereldhandel delen printen terug
Als de Goedheiligman Alphons Voorschot

0804BZ MIjters
Dezer dagen is de goedheiligman weer in onze streken actief. Zoals bekend is bij de aanschaf van cadeautjes de rechtvaardigheid van de verdeling een aandachtspunt. Het ene kind mag niet ongemotiveerd worden voorgetrokken boven het andere. Jantje mag geen elektrische trein krijgen als Pietje het moet doen met een knikkerbaan – tenzij natuurlijk Jantje met lof is geslaagd voor enig examen. De gulle gever kan zich niet onttrekken aan de beginselen der gelijkheid. Evenmin moet de Sint zich al te ver verwijderen van de lijstjes die de ontvangende jeugd heeft opgesteld. Het geven van een witgekleurde ‘My Little Pony’ aan een assertief kind dat juist zo graag een roze exemplaar had willen ontvangen, heeft recent nog tot een nare ervaring van de hulpsint geleid. Overigens hoort bij een correct verlopen schenkingsritueel dat de gulle gever – de Goede Sint – uitbundig wordt toegezongen en bedankt.

Het is goed om te zien dat de Europese overheid, waar die zich op het Nederlandse grondgebied begeeft, zich in deze rituelen weet te voegen. Dat komt prachtig tot uiting in het Europese programma ‘Kansen voor West’, waarbij een kleine miljard euro’s aan europees geld wordt uitgedeeld. Waartoe? Welk verlangen drijft de Europese overheid? Wij lezen op de instructieve website van het programma (www.kansenvoorwest.nl)

De Randstad moet binnen enkele jaren weer behoren bij de top vijf van Europa’s grootstedelijke regio’s. Dat is de ambitie van de acht Randstadautoriteiten: vier provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote Randstadsteden (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht). De acht zijn het eens geworden over een gezamenlijk programma: Kansen voor West. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De verdeling van de middelen is geen sinecure. Uitgangspunten van rechtvaardigheid en transparantie hebben er toe geleid dat het programma wordt begeleid door een:

Management Autoriteit
De Management Autoriteit (MA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van en de dagelijkse leiding over het gehele programma Kansen voor West.
Stuurgroep
Bij de beoordeling van projecten voor het West-Regio programmadeel wordt de MA geadviseerd door een stuurgroep, waarin de vier provincies, de vier grote steden en een vertegenwoordiger namens de andere steden zitting hebben.
Programma Autoriteit
Voor de stedelijke programmadelen is het college van B&W van die steden aangewezen als Programma Autoriteit (PA). Per stad is hiervoor ook een stuurgroep in het leven geroepen om de PA te adviseren over de toekenning van subsidies.
Auditautoriteit
Voor de verificatie van het management en controlesysteem van het programma is de Auditautoriteit van het ministerie van Financiën aangewezen. Voor de certificering van betalingen door toezicht op juistheid, rechtmatigheid en volledigheid is de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als Certificeringsautoriteit aangewezen.
Comité van Toezicht
Tenslotte is er het Comité van Toezicht. Dit houdt op enige afstand toezicht op de uitvoering van het Operationeel Programma en geeft sturing aan de strategie.

Al deze organisaties hebben hun werk gedaan en sedert 2009 is ruim een miljard verdeeld. Het is de moeite waard om alle projecten eens nauwkeurig te onderzoeken – om als burger een indruk te krijgen van de weldaden die door Brussel over ons landsdeel worden uitgedeeld.
Wij lichten er één voorbeeld uit en geven enkele citaten:
CineGrid Amsterdam creëert een unieke mix van publiek en privaat partnership dat een innovatieketen ontwikkelt die de toekomst van de Audio Visuele Sector sterk zal beïnvloeden.
CineGrid maakt het mogelijk om beeld en geluid in extreem hoge kwaliteit te produceren, te verzenden en te vertonen. CineGrid werkt met beelden van minimaal 4000 pixels breed en 2000 hoog en geluid in maximaal 16 kanalen. Dat levert een ongekende audiovisuele ervaring en enorme bestanden op die alleen via glasvezel kunnen worden verzonden. Het beeld is minimaal vier keer zo scherp als HDTV; het geluid glashelder. Daarmee wordt films kijken, gamen en videoconferencing een bijzondere intense ervaring.
In Pakhuis de Zwijger wordt een productie- en een projectiefaciliteit ingericht. Verder worden er 5 Innovation labs gecreëerd, waarin gewerkt zal worden aan nieuwe toepassingen.
Penvoerder: Stichting Waag Society
Prioriteit: 1 (Kennis, Innovatie en Ondernemerschap)
EFRO: € 1.130.132,-
Overig Publiek: € 1.200.000,-
Privaat: € 620.738,-
Looptijd: 6 augustus 2008 t/m 28 februari 2012
Website: www.waag.org

Wat is het goed te zien dat ondernemerschap in de communicatietechnologie in deze barre tijden wordt bevorderd door een attente overheid.
U kunt gerust zijn: ondernemende overheden en burgers hebben hun weg naar de zak van Sinterklaas weten te vinden. Zo komt de randstad er weer bovenop!
 
*************************
Abonneert u op de Nieuwsbrief.


© 2010 Alphons Voorschot meer Alphons Voorschot - meer "Uit de wereldhandel" -
Bezigheden > Uit de wereldhandel
Als de Goedheiligman Alphons Voorschot
0804BZ MIjters
Dezer dagen is de goedheiligman weer in onze streken actief. Zoals bekend is bij de aanschaf van cadeautjes de rechtvaardigheid van de verdeling een aandachtspunt. Het ene kind mag niet ongemotiveerd worden voorgetrokken boven het andere. Jantje mag geen elektrische trein krijgen als Pietje het moet doen met een knikkerbaan – tenzij natuurlijk Jantje met lof is geslaagd voor enig examen. De gulle gever kan zich niet onttrekken aan de beginselen der gelijkheid. Evenmin moet de Sint zich al te ver verwijderen van de lijstjes die de ontvangende jeugd heeft opgesteld. Het geven van een witgekleurde ‘My Little Pony’ aan een assertief kind dat juist zo graag een roze exemplaar had willen ontvangen, heeft recent nog tot een nare ervaring van de hulpsint geleid. Overigens hoort bij een correct verlopen schenkingsritueel dat de gulle gever – de Goede Sint – uitbundig wordt toegezongen en bedankt.

Het is goed om te zien dat de Europese overheid, waar die zich op het Nederlandse grondgebied begeeft, zich in deze rituelen weet te voegen. Dat komt prachtig tot uiting in het Europese programma ‘Kansen voor West’, waarbij een kleine miljard euro’s aan europees geld wordt uitgedeeld. Waartoe? Welk verlangen drijft de Europese overheid? Wij lezen op de instructieve website van het programma (www.kansenvoorwest.nl)

De Randstad moet binnen enkele jaren weer behoren bij de top vijf van Europa’s grootstedelijke regio’s. Dat is de ambitie van de acht Randstadautoriteiten: vier provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote Randstadsteden (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht). De acht zijn het eens geworden over een gezamenlijk programma: Kansen voor West. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De verdeling van de middelen is geen sinecure. Uitgangspunten van rechtvaardigheid en transparantie hebben er toe geleid dat het programma wordt begeleid door een:

Management Autoriteit
De Management Autoriteit (MA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van en de dagelijkse leiding over het gehele programma Kansen voor West.
Stuurgroep
Bij de beoordeling van projecten voor het West-Regio programmadeel wordt de MA geadviseerd door een stuurgroep, waarin de vier provincies, de vier grote steden en een vertegenwoordiger namens de andere steden zitting hebben.
Programma Autoriteit
Voor de stedelijke programmadelen is het college van B&W van die steden aangewezen als Programma Autoriteit (PA). Per stad is hiervoor ook een stuurgroep in het leven geroepen om de PA te adviseren over de toekenning van subsidies.
Auditautoriteit
Voor de verificatie van het management en controlesysteem van het programma is de Auditautoriteit van het ministerie van Financiën aangewezen. Voor de certificering van betalingen door toezicht op juistheid, rechtmatigheid en volledigheid is de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als Certificeringsautoriteit aangewezen.
Comité van Toezicht
Tenslotte is er het Comité van Toezicht. Dit houdt op enige afstand toezicht op de uitvoering van het Operationeel Programma en geeft sturing aan de strategie.

Al deze organisaties hebben hun werk gedaan en sedert 2009 is ruim een miljard verdeeld. Het is de moeite waard om alle projecten eens nauwkeurig te onderzoeken – om als burger een indruk te krijgen van de weldaden die door Brussel over ons landsdeel worden uitgedeeld.
Wij lichten er één voorbeeld uit en geven enkele citaten:
CineGrid Amsterdam creëert een unieke mix van publiek en privaat partnership dat een innovatieketen ontwikkelt die de toekomst van de Audio Visuele Sector sterk zal beïnvloeden.
CineGrid maakt het mogelijk om beeld en geluid in extreem hoge kwaliteit te produceren, te verzenden en te vertonen. CineGrid werkt met beelden van minimaal 4000 pixels breed en 2000 hoog en geluid in maximaal 16 kanalen. Dat levert een ongekende audiovisuele ervaring en enorme bestanden op die alleen via glasvezel kunnen worden verzonden. Het beeld is minimaal vier keer zo scherp als HDTV; het geluid glashelder. Daarmee wordt films kijken, gamen en videoconferencing een bijzondere intense ervaring.
In Pakhuis de Zwijger wordt een productie- en een projectiefaciliteit ingericht. Verder worden er 5 Innovation labs gecreëerd, waarin gewerkt zal worden aan nieuwe toepassingen.
Penvoerder: Stichting Waag Society
Prioriteit: 1 (Kennis, Innovatie en Ondernemerschap)
EFRO: € 1.130.132,-
Overig Publiek: € 1.200.000,-
Privaat: € 620.738,-
Looptijd: 6 augustus 2008 t/m 28 februari 2012
Website: www.waag.org

Wat is het goed te zien dat ondernemerschap in de communicatietechnologie in deze barre tijden wordt bevorderd door een attente overheid.
U kunt gerust zijn: ondernemende overheden en burgers hebben hun weg naar de zak van Sinterklaas weten te vinden. Zo komt de randstad er weer bovenop!
 
*************************
Abonneert u op de Nieuwsbrief.
© 2010 Alphons Voorschot
powered by CJ2