archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 2
Jaargang 8
4 november 2010
Bezigheden > Uit de wereldhandel delen printen terug
Eigen boontjes doppen Alphons Voorschot

0802BZ Boontjes
‘Aangeboden door de provincie Utrecht,’ kunnen wij lezen op de streekbussen in deze provincie. In Overijssel heeft men gekozen voor: ‘In opdracht van … provincie Overijssel’.
Blijkbaar hebben de besturen van beide provincies geconstateerd dat de burgers niet voldoende beseffen welk prachtig werk zij verrichten; en dat daar iets aan gedaan moet worden. Op hun websites is met enig speurwerk de bevestiging van dat vermoeden te vinden.

In Overijssel formuleert de eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden haar taak aldus: ‘Vanuit de eenheid ….. werkt de provincie aan een op de toekomst gerichte sterke positie van de provincie als gebiedsautoriteit.’ en …… ‘Het naar de samenleving toe helder profileren van de provincie als een verantwoordelijke, moderne, regionale gebiedsautoriteit’.
De teksten op de website van de provincie Utrecht zijn wat minder kwiek van toon, maar ook vervuld van dezelfde hunkering naar aandacht.

Waarschijnlijk zijn er vele vergaderingen gewijd aan de vraag hoe men deze woorden in daden zou kunnen omzetten. Ten einde raad heeft men een reclamebureau ingehuurd. Of zou het andersom zijn gegaan en heeft dat bureau zichzelf aangemeld? Hoe dan ook: het probleem is opgelost. Of niet?

Met het aantreden van de nieuwe regering valt meteen op hoe gedateerd dit gedoe oogt. ‘Een bus aanbieden om voor u te rijden.’ De onderdanigheid druipt er vanaf en dat terwijl de regering er juist op gericht is gezag te herstellen en de burgers weer bij te brengen dat ze zelf hun problemen moeten oplossen. Voor insiders is het duidelijk dat er een totaal andere aanpak van de overheidsvoorlichting in z’n algemeenheid nodig is. Binnen het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) wordt, volgens insiders, gewerkt aan een plan om campagnes zoals hiervoor beschreven te verbieden.

‘Maar,’ zegt drs. Boormans van de Raad voor PR Bureaus (‘Nee, wij zijn geen kartel, wij werken alleen aan deskundigheid en kwaliteit!’) ‘met verbieden ben je er niet. Er moeten alternatieve strategieën worden ontwikkeld, die de burger gaan helpen zelf zijn weg te vinden in onze postmoderne maatschappij. Ja, dat gaat geld kosten. Zonder flinke investeringen gaat het niet lukken de omwenteling die nodig is te bewerkstelligen. Maar op termijn verdien je die dubbel en dwars terug. Dan wordt de burger zó zelfredzaam dat de begrotingen op alle niveaus automatisch overschotten gaan vertonen. Wij zijn er van overtuigd dat er mooie dingen gaan gebeuren, de vooraanstaande reclamebureaus maken zich op voor grootschalige campagnes.’

Onderdeel van het voorlopige plan van AZ zal, volgens de eerder genoemde insiders, ook zijn: afschaffing van Postbus 51. Die is namelijk doordrenkt van de serviliteit waar we zo nodig vanaf moeten. In plaats daarvan moet er iets geheel nieuws komen, waarvoor men de naam ‘Eigen boontjes doppen’ heeft bedacht. Helaas blijkt de beoogde naam voor de website: www.eigenboontjes.nl al gebruikt te worden door een andere organisatie, die niet van zins is daar voor een luttel bedrag afstand van te doen. De kostenramingen lopen op.
 
****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2010 Alphons Voorschot meer Alphons Voorschot - meer "Uit de wereldhandel" -
Bezigheden > Uit de wereldhandel
Eigen boontjes doppen Alphons Voorschot
0802BZ Boontjes
‘Aangeboden door de provincie Utrecht,’ kunnen wij lezen op de streekbussen in deze provincie. In Overijssel heeft men gekozen voor: ‘In opdracht van … provincie Overijssel’.
Blijkbaar hebben de besturen van beide provincies geconstateerd dat de burgers niet voldoende beseffen welk prachtig werk zij verrichten; en dat daar iets aan gedaan moet worden. Op hun websites is met enig speurwerk de bevestiging van dat vermoeden te vinden.

In Overijssel formuleert de eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden haar taak aldus: ‘Vanuit de eenheid ….. werkt de provincie aan een op de toekomst gerichte sterke positie van de provincie als gebiedsautoriteit.’ en …… ‘Het naar de samenleving toe helder profileren van de provincie als een verantwoordelijke, moderne, regionale gebiedsautoriteit’.
De teksten op de website van de provincie Utrecht zijn wat minder kwiek van toon, maar ook vervuld van dezelfde hunkering naar aandacht.

Waarschijnlijk zijn er vele vergaderingen gewijd aan de vraag hoe men deze woorden in daden zou kunnen omzetten. Ten einde raad heeft men een reclamebureau ingehuurd. Of zou het andersom zijn gegaan en heeft dat bureau zichzelf aangemeld? Hoe dan ook: het probleem is opgelost. Of niet?

Met het aantreden van de nieuwe regering valt meteen op hoe gedateerd dit gedoe oogt. ‘Een bus aanbieden om voor u te rijden.’ De onderdanigheid druipt er vanaf en dat terwijl de regering er juist op gericht is gezag te herstellen en de burgers weer bij te brengen dat ze zelf hun problemen moeten oplossen. Voor insiders is het duidelijk dat er een totaal andere aanpak van de overheidsvoorlichting in z’n algemeenheid nodig is. Binnen het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) wordt, volgens insiders, gewerkt aan een plan om campagnes zoals hiervoor beschreven te verbieden.

‘Maar,’ zegt drs. Boormans van de Raad voor PR Bureaus (‘Nee, wij zijn geen kartel, wij werken alleen aan deskundigheid en kwaliteit!’) ‘met verbieden ben je er niet. Er moeten alternatieve strategieën worden ontwikkeld, die de burger gaan helpen zelf zijn weg te vinden in onze postmoderne maatschappij. Ja, dat gaat geld kosten. Zonder flinke investeringen gaat het niet lukken de omwenteling die nodig is te bewerkstelligen. Maar op termijn verdien je die dubbel en dwars terug. Dan wordt de burger zó zelfredzaam dat de begrotingen op alle niveaus automatisch overschotten gaan vertonen. Wij zijn er van overtuigd dat er mooie dingen gaan gebeuren, de vooraanstaande reclamebureaus maken zich op voor grootschalige campagnes.’

Onderdeel van het voorlopige plan van AZ zal, volgens de eerder genoemde insiders, ook zijn: afschaffing van Postbus 51. Die is namelijk doordrenkt van de serviliteit waar we zo nodig vanaf moeten. In plaats daarvan moet er iets geheel nieuws komen, waarvoor men de naam ‘Eigen boontjes doppen’ heeft bedacht. Helaas blijkt de beoogde naam voor de website: www.eigenboontjes.nl al gebruikt te worden door een andere organisatie, die niet van zins is daar voor een luttel bedrag afstand van te doen. De kostenramingen lopen op.
 
****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2010 Alphons Voorschot
powered by CJ2