archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 19
Jaargang 7
9 september 2010
Bezigheden > Uit de wereldhandel delen printen terug
Veiligheid dankzij de Eigen Rijder Alphons Voorschot

0719BZ Slaaprijder
Hoe vaak overkomt het u - lezer - niet dat u in de file een geeuw nauwelijks kunt onderdrukken? Wat is het dan goed dat uw blik getroffen kan worden door de rijksmededeling 'word geen slaaprijder'. Met daaronder handige aanwijzingen zoals 'zorg voor voldoende nachtrust'. Het is dan in u te prijzen wanneer u bij de eerste gelegenheid de weg naar huis neemt, om aldaar de nachtrust aan te vullen tot het door de overheid vastgestelde veilige niveau van zes vol geslapen uren.

De campagne in het kader waarvan deze mededelingen langs het hoofdwegenverkeersnet zijn geplaatst, is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met een keur van private partijen. Wilt u meer informatie over deze inspirerende campagne? Op de regeringswebsite www.rijksoverheid.nl vindt u de volgende, op vertrouwelijke toon gestelde tips, op speelse wijze als 'eyeopeners' gekarakteriseerd:

Harde muziek en koffie kunnen je helpen om de symptomen van vermoeidheid even uit te stellen. Wil je echt uitgerust rijden, houd je dan aan de volgende tips.

Vóór je gaat rijden
*Als je de rit uitstippelt, neem dan ook de rustpauzes mee in je planning.
*Zorg voor voldoende nachtrust. Slaap minimaal zes uur, als je ver moet rijden.
*Drink niet te veel. Alcohol zorgt voor een slechte nachtrust en vermindert de concentratie.
*Rij zo min mogelijk 's nachts. Je bent dan van nature minder alert.
 
Onderweg
*Twee uur rijden, kwartiertje rust.
*Parkeer op een veilige plek als je vermoeidheid voelt aankomen. Kort slapen (max. 30 minuten) is de beste manier van uitrusten.
*Hou het koel in de auto. Warmte en roken maken je slaperig.
*Wissel regelmatig van bestuurder, als dat kan.
*Eet en drink regelmatig iets kleins en licht verteerbaars. Een volle maag maakt je moe.

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020, dat de uitdagende ondertitel voert: 'Van, voor en door iedereen', vormt het beleidskader voor deze campagne. De campagne over vermoeidheid in het verkeer is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met Achmea, ANWB, Bovag, BGZ Wegvervoer, CBR, EVO, Inspectie VenW, KLPD, KNV, Les Routiers, RAI Vereniging, TLN, Veilig Verkeer Nederland, VERN en VNA. Aldus invulling gevend aan de leuze 'van, voor en door iedereen'

Een van de steunpilaren van deze aktie om het verantwoordelijkheidsbesef van de weggebruiker te bevorderen, een die door de overheid zeer wordt gewaardeerd blijkens de duidelijke en eervolle vermelding in de lijst met initiatiefnemers, is de stichting V.E.R.N.. Men kan anderzijds ook zeggen dat de stichting V.E.R.N. door deel te nemen aan dit initiatief de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle neemt!

Wat is en wat doet de V.E.R.N. ?
De V.E.R.N. (Verenigde Eigen Rijders Nederland) is mede opgericht om voor de Eigen Rijder een gelijkwaardige concurrentiepositie te verwerven ten opzichte van de grotere transportbedrijven.
De V.E.R.N. is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige brancheorganisatie in het wegtransport. Inmiddels is de stichting als gesprekspartner volledig geaccepteerd door zowel de overheid en de EU in Brussel. Eigen Rijders zijn goed vertegenwoordigd via de V.E.R.N., naast andere brancheorganisaties, in werkgroepen die rechtstreeks rapporteren aan het kabinet.
"De Eigen Rijder heeft nu een eigen identiteit en wordt serieus genomen!"
De V.E.R.N. besteedt veel tijd aan de algemene belangenbehartiging, alsmede aan vaktechnische, economische en sociale aspecten.

Het secretariaat van de V.E.R.N. is gevestigd te Rotterdam, met een tweede vestiging in Venlo. Vanuit het secretariaat worden bestuursbesluiten uitgevoerd en worden de belangen van de deelnemers aan de V.E.R.N. behartigd. Deelnemers kunnen hier terecht met vragen, voor informatie en advies. Gezien de enorme vraag naar Eigen Rijders, verwachten wij dat deze groep in de komende 10 jaar nog zal gaan verdubbelen. Individualisering, flexibele inzetbaarheid en kwaliteit liggen hieraan ten grondslag. De groei van eigen rijders is op dit moment verminderd door de negatieve uitstraling van het eigen ondernemerschap. Als de markt zich herstelt en stabiel wordt zal de groei weer toe gaan nemen. De personele bezetting van reguliere transportbedrijven vermindert door de slechte financiële positie en het beknibbelen op het loon door uren schrappen, lagere loonschaal enz. De vraag naar eigen rijders groeit door deze problematiek ook.
 
In het algemeen wordt gesteld dat Eigen Rijders het ondernemersschap niet beheersen en dat zij onder de marktprijs rijden. Men vergeet graag dat startende ondernemers fouten maken, want ook in het ondernemerschap leer je pas een goede ondernemer zijn, door vallen en opstaan. Eigen Rijders zijn voor veel transportbedrijven, de oplossing om pieken op te vangen en het risico dat men heeft met eigen personeel, te verkleinen. Overal worden Eigen Rijders gevraagd vanwege; flexibele inzetbaarheid, kwaliteit en lage prijs.

Het enige dat V.E.R.N. irriteert aan deze opsomming is de 'lage prijs'. Het eerste dat de V.E.R.N. hoort, als wij dit zeggen is: jullie hebben makkelijk praten. Dat is ook zo, de gehele vervoerswereld moet echter gaan beseffen dat een bedrijfstak als de vervoerssector onmisbaar is en dat de vervoerssector, voor de kwaliteit die men levert ook een behoorlijke prijs vraagt. Verladers en opdrachtgevers bepalen niet de prijs, maar de vervoerssector zelf, met de Eigen Rijders voorop. Dat is zelfbewustzijn, zonder ons kan men niet.

Dat laatste mag ook blijken uit de bijdrage aan de campagne 'Wordt geen slaaprijder'. Een initiatief dat behalve het zelfbewustzijn van de eigen rijder, ook het verantwoordelijkheidsbesef van de automobilist in algemene zin zeer zal versterken. Men kan zo gezien gerust spreken van een publiek-privaat initiatief met een aanzienlijke hefboomwerking!

 
********************************
Onder bepaalde voorwaarden kunnen de studies van de heer Voorschot op papier ter beschikking worden gesteld aan bedrijven die deze diepgravende beschrijving van hun maatschappelijke bijdragen willen verspreiden onder oude en nieuwe klanten. Voor bemiddeling en toelichting is de hoofdredacteur van 'De Leunstoel' graag tot uw dienst. Ook is voor specifieke studies een prijslijst met concurrerende voorwaarden op aanvraag beschikbaar bij de uitgeverij van het tijdschrift (Drs G.Pranger)


© 2010 Alphons Voorschot meer Alphons Voorschot - meer "Uit de wereldhandel" -
Bezigheden > Uit de wereldhandel
Veiligheid dankzij de Eigen Rijder Alphons Voorschot
0719BZ Slaaprijder
Hoe vaak overkomt het u - lezer - niet dat u in de file een geeuw nauwelijks kunt onderdrukken? Wat is het dan goed dat uw blik getroffen kan worden door de rijksmededeling 'word geen slaaprijder'. Met daaronder handige aanwijzingen zoals 'zorg voor voldoende nachtrust'. Het is dan in u te prijzen wanneer u bij de eerste gelegenheid de weg naar huis neemt, om aldaar de nachtrust aan te vullen tot het door de overheid vastgestelde veilige niveau van zes vol geslapen uren.

De campagne in het kader waarvan deze mededelingen langs het hoofdwegenverkeersnet zijn geplaatst, is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met een keur van private partijen. Wilt u meer informatie over deze inspirerende campagne? Op de regeringswebsite www.rijksoverheid.nl vindt u de volgende, op vertrouwelijke toon gestelde tips, op speelse wijze als 'eyeopeners' gekarakteriseerd:

Harde muziek en koffie kunnen je helpen om de symptomen van vermoeidheid even uit te stellen. Wil je echt uitgerust rijden, houd je dan aan de volgende tips.

Vóór je gaat rijden
*Als je de rit uitstippelt, neem dan ook de rustpauzes mee in je planning.
*Zorg voor voldoende nachtrust. Slaap minimaal zes uur, als je ver moet rijden.
*Drink niet te veel. Alcohol zorgt voor een slechte nachtrust en vermindert de concentratie.
*Rij zo min mogelijk 's nachts. Je bent dan van nature minder alert.
 
Onderweg
*Twee uur rijden, kwartiertje rust.
*Parkeer op een veilige plek als je vermoeidheid voelt aankomen. Kort slapen (max. 30 minuten) is de beste manier van uitrusten.
*Hou het koel in de auto. Warmte en roken maken je slaperig.
*Wissel regelmatig van bestuurder, als dat kan.
*Eet en drink regelmatig iets kleins en licht verteerbaars. Een volle maag maakt je moe.

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020, dat de uitdagende ondertitel voert: 'Van, voor en door iedereen', vormt het beleidskader voor deze campagne. De campagne over vermoeidheid in het verkeer is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met Achmea, ANWB, Bovag, BGZ Wegvervoer, CBR, EVO, Inspectie VenW, KLPD, KNV, Les Routiers, RAI Vereniging, TLN, Veilig Verkeer Nederland, VERN en VNA. Aldus invulling gevend aan de leuze 'van, voor en door iedereen'

Een van de steunpilaren van deze aktie om het verantwoordelijkheidsbesef van de weggebruiker te bevorderen, een die door de overheid zeer wordt gewaardeerd blijkens de duidelijke en eervolle vermelding in de lijst met initiatiefnemers, is de stichting V.E.R.N.. Men kan anderzijds ook zeggen dat de stichting V.E.R.N. door deel te nemen aan dit initiatief de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle neemt!

Wat is en wat doet de V.E.R.N. ?
De V.E.R.N. (Verenigde Eigen Rijders Nederland) is mede opgericht om voor de Eigen Rijder een gelijkwaardige concurrentiepositie te verwerven ten opzichte van de grotere transportbedrijven.
De V.E.R.N. is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige brancheorganisatie in het wegtransport. Inmiddels is de stichting als gesprekspartner volledig geaccepteerd door zowel de overheid en de EU in Brussel. Eigen Rijders zijn goed vertegenwoordigd via de V.E.R.N., naast andere brancheorganisaties, in werkgroepen die rechtstreeks rapporteren aan het kabinet.
"De Eigen Rijder heeft nu een eigen identiteit en wordt serieus genomen!"
De V.E.R.N. besteedt veel tijd aan de algemene belangenbehartiging, alsmede aan vaktechnische, economische en sociale aspecten.

Het secretariaat van de V.E.R.N. is gevestigd te Rotterdam, met een tweede vestiging in Venlo. Vanuit het secretariaat worden bestuursbesluiten uitgevoerd en worden de belangen van de deelnemers aan de V.E.R.N. behartigd. Deelnemers kunnen hier terecht met vragen, voor informatie en advies. Gezien de enorme vraag naar Eigen Rijders, verwachten wij dat deze groep in de komende 10 jaar nog zal gaan verdubbelen. Individualisering, flexibele inzetbaarheid en kwaliteit liggen hieraan ten grondslag. De groei van eigen rijders is op dit moment verminderd door de negatieve uitstraling van het eigen ondernemerschap. Als de markt zich herstelt en stabiel wordt zal de groei weer toe gaan nemen. De personele bezetting van reguliere transportbedrijven vermindert door de slechte financiële positie en het beknibbelen op het loon door uren schrappen, lagere loonschaal enz. De vraag naar eigen rijders groeit door deze problematiek ook.
 
In het algemeen wordt gesteld dat Eigen Rijders het ondernemersschap niet beheersen en dat zij onder de marktprijs rijden. Men vergeet graag dat startende ondernemers fouten maken, want ook in het ondernemerschap leer je pas een goede ondernemer zijn, door vallen en opstaan. Eigen Rijders zijn voor veel transportbedrijven, de oplossing om pieken op te vangen en het risico dat men heeft met eigen personeel, te verkleinen. Overal worden Eigen Rijders gevraagd vanwege; flexibele inzetbaarheid, kwaliteit en lage prijs.

Het enige dat V.E.R.N. irriteert aan deze opsomming is de 'lage prijs'. Het eerste dat de V.E.R.N. hoort, als wij dit zeggen is: jullie hebben makkelijk praten. Dat is ook zo, de gehele vervoerswereld moet echter gaan beseffen dat een bedrijfstak als de vervoerssector onmisbaar is en dat de vervoerssector, voor de kwaliteit die men levert ook een behoorlijke prijs vraagt. Verladers en opdrachtgevers bepalen niet de prijs, maar de vervoerssector zelf, met de Eigen Rijders voorop. Dat is zelfbewustzijn, zonder ons kan men niet.

Dat laatste mag ook blijken uit de bijdrage aan de campagne 'Wordt geen slaaprijder'. Een initiatief dat behalve het zelfbewustzijn van de eigen rijder, ook het verantwoordelijkheidsbesef van de automobilist in algemene zin zeer zal versterken. Men kan zo gezien gerust spreken van een publiek-privaat initiatief met een aanzienlijke hefboomwerking!

 
********************************
Onder bepaalde voorwaarden kunnen de studies van de heer Voorschot op papier ter beschikking worden gesteld aan bedrijven die deze diepgravende beschrijving van hun maatschappelijke bijdragen willen verspreiden onder oude en nieuwe klanten. Voor bemiddeling en toelichting is de hoofdredacteur van 'De Leunstoel' graag tot uw dienst. Ook is voor specifieke studies een prijslijst met concurrerende voorwaarden op aanvraag beschikbaar bij de uitgeverij van het tijdschrift (Drs G.Pranger)
© 2010 Alphons Voorschot
powered by CJ2