archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 18
Jaargang 7
21 augustus 2010
Bezigheden > Uit de wereldhandel delen printen terug
Een nieuwe rubriek! Drs.G.Pranger

0718BZ Elsschot
Geachte lezer

Een wezenlijk oogmerk van de inspanningen der Nederlandse regering is versterking van de positie van onze vaderlandse bedrijvigheid in het globale spel van de handel.
In een wereld waar grenzen verdwijnen en mensen, kapitaal, informatie en producten zich steeds gemakkelijker verplaatsen, is Nederland dé plek om te werken, te ondernemen en te leven.
Zo ziet de regering dat:
Nederland staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, onder meer op het gebied van energie, veiligheid en waterbeheer. Kennis en innovatie kunnen bijdragen aan het oplossen van deze vraagstukken en tegelijk de economische concurrentiekracht versterken. Onze economie moet een echte kenniseconomie worden.

Versterking van onze kenniseconomie is een zaak die zeker in deze crisistijd ondersteuning verdient, want de ongekende turbulentie in de zakenwereld, de heftigheid van de dynamiek van opkomende en neergaande economieën en de jachtige instabiliteit van de financiële wereld, bieden juist in deze periode van de wereldgeschiedenis zodanige uitdagingen dat een individuele ondernemer al licht in het gewoel ten onder zou kunnen gaan. Oude handelspartners behouden, nieuwe winnen en in algemene zin ook de handelsgeest in Nederland bevorderen – zonder een effectief rijksbeleid zou het bedrijfsleven en daarmee de nationale welvaart in een kritisch geding kunnen raken.

Ondersteuning van dit streven door de gehele bevolking is een zaak van Europees, maar ook nationaal belang. Ook de persoonlijke inzet van burgers, hun moraliteit en hun verenigingen is daarbij absoluut noodzakelijk. De Regering formuleert dat als volgt:
Inzet is een samenleving waarin een ieder in vrijheid, welvaart en zekerheid kan leven op basis van wederzijds respect en verantwoordelijkheid. Dat is geen natuurlijk gegeven. Het vergt een voortdurende inspanning en inzet van burgers en maatschappelijke instituties èn een overheid die handhaaft en handelt maar die ook onderkent dat een samenleving meer is dan een markt en een overheid.

Hier constateert de directie van deze uitgave een probleem – een hiaat in de berichtgeving. In het dagelijkse nieuws verneemt men immers slechts zelden over de vaak verbluffende successen van het rijksbeleid op dit belangrijke beleidsterrein. Het overgrote deel van de door brede lagen van het volk gelezen pers zoekt eerder het feilen van de inspanningen der natie dan de successen. Het slechte nieuws wordt beter verkocht dan het goede. Daardoor zou echter de bevolking de moed kunnen verliezen en zou deze kunnen verslappen in haar inzet om de handel te bevorderen.

In dat gegeven vindt deze internetuitgave voor de rustige mens een uitdaging om het beeld recht te trekken door bericht te doen van de inspirerende successen van de inspanningen van het bedrijfsleven, dat geïnspireerd door het regeringsbeleid zich ten volle inzet om de handel zowel voor het particuliere als het algemene nut te bevorderen. Op deze wijze, door balans te brengen in de beeldvorming van de gehele Nederlandse bevolking, wil de Leunstoel graag bijdragen aan de effectiviteit van het Rijksbeleid en uiteindelijk aan de kracht van ons vaderland.

De rubriek 'Uit de wereldhandel' die de Leunstoel in de komende tijd zal verrijken, is het resultaat van de inspanningen van een markante ondernemer in de Lage Landen die de turbulentie van het huidige tijdsgewricht vanuit de eigen ervaring kent, de heer A. (Alphons) Voorschot. De heer Voorschot volgde zijn academische opleiding aan de universiteiten van Leuven, Boston, Rome en Rotterdam en heeft intensieve en vertrouwelijke contacten bij ministeries en is een graag geziene gast in Den Haag, Brussel, Antwerpen en Rotterdam. Konden wij een beter gekwalificeerde onderzoeker en schrijver voor onderhavige rubriek vinden?

Daarom zijn wij ook blij dat onder bepaalde voorwaarden de studies van de heer Voorschot op papier ter beschikking kunnen worden gesteld voor bedrijven die deze diepgravende beschrijving van hun maatschappelijke bijdragen willen verspreiden onder oude en nieuwe klanten. Voor bemiddeling en toelichting is de hoofdredacteur van 'De Leunstoel' graag tot uw dienst. Ook is voor specifieke studies een prijslijst met concurrerende voorwaarden op aanvraag beschikbaar bij de uitgeverij van het tijdschrift.

Drs. G. Pranger, directeur


© 2010 Drs.G.Pranger meer Drs.G.Pranger - meer "Uit de wereldhandel"
Bezigheden > Uit de wereldhandel
Een nieuwe rubriek! Drs.G.Pranger
0718BZ Elsschot
Geachte lezer

Een wezenlijk oogmerk van de inspanningen der Nederlandse regering is versterking van de positie van onze vaderlandse bedrijvigheid in het globale spel van de handel.
In een wereld waar grenzen verdwijnen en mensen, kapitaal, informatie en producten zich steeds gemakkelijker verplaatsen, is Nederland dé plek om te werken, te ondernemen en te leven.
Zo ziet de regering dat:
Nederland staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, onder meer op het gebied van energie, veiligheid en waterbeheer. Kennis en innovatie kunnen bijdragen aan het oplossen van deze vraagstukken en tegelijk de economische concurrentiekracht versterken. Onze economie moet een echte kenniseconomie worden.

Versterking van onze kenniseconomie is een zaak die zeker in deze crisistijd ondersteuning verdient, want de ongekende turbulentie in de zakenwereld, de heftigheid van de dynamiek van opkomende en neergaande economieën en de jachtige instabiliteit van de financiële wereld, bieden juist in deze periode van de wereldgeschiedenis zodanige uitdagingen dat een individuele ondernemer al licht in het gewoel ten onder zou kunnen gaan. Oude handelspartners behouden, nieuwe winnen en in algemene zin ook de handelsgeest in Nederland bevorderen – zonder een effectief rijksbeleid zou het bedrijfsleven en daarmee de nationale welvaart in een kritisch geding kunnen raken.

Ondersteuning van dit streven door de gehele bevolking is een zaak van Europees, maar ook nationaal belang. Ook de persoonlijke inzet van burgers, hun moraliteit en hun verenigingen is daarbij absoluut noodzakelijk. De Regering formuleert dat als volgt:
Inzet is een samenleving waarin een ieder in vrijheid, welvaart en zekerheid kan leven op basis van wederzijds respect en verantwoordelijkheid. Dat is geen natuurlijk gegeven. Het vergt een voortdurende inspanning en inzet van burgers en maatschappelijke instituties èn een overheid die handhaaft en handelt maar die ook onderkent dat een samenleving meer is dan een markt en een overheid.

Hier constateert de directie van deze uitgave een probleem – een hiaat in de berichtgeving. In het dagelijkse nieuws verneemt men immers slechts zelden over de vaak verbluffende successen van het rijksbeleid op dit belangrijke beleidsterrein. Het overgrote deel van de door brede lagen van het volk gelezen pers zoekt eerder het feilen van de inspanningen der natie dan de successen. Het slechte nieuws wordt beter verkocht dan het goede. Daardoor zou echter de bevolking de moed kunnen verliezen en zou deze kunnen verslappen in haar inzet om de handel te bevorderen.

In dat gegeven vindt deze internetuitgave voor de rustige mens een uitdaging om het beeld recht te trekken door bericht te doen van de inspirerende successen van de inspanningen van het bedrijfsleven, dat geïnspireerd door het regeringsbeleid zich ten volle inzet om de handel zowel voor het particuliere als het algemene nut te bevorderen. Op deze wijze, door balans te brengen in de beeldvorming van de gehele Nederlandse bevolking, wil de Leunstoel graag bijdragen aan de effectiviteit van het Rijksbeleid en uiteindelijk aan de kracht van ons vaderland.

De rubriek 'Uit de wereldhandel' die de Leunstoel in de komende tijd zal verrijken, is het resultaat van de inspanningen van een markante ondernemer in de Lage Landen die de turbulentie van het huidige tijdsgewricht vanuit de eigen ervaring kent, de heer A. (Alphons) Voorschot. De heer Voorschot volgde zijn academische opleiding aan de universiteiten van Leuven, Boston, Rome en Rotterdam en heeft intensieve en vertrouwelijke contacten bij ministeries en is een graag geziene gast in Den Haag, Brussel, Antwerpen en Rotterdam. Konden wij een beter gekwalificeerde onderzoeker en schrijver voor onderhavige rubriek vinden?

Daarom zijn wij ook blij dat onder bepaalde voorwaarden de studies van de heer Voorschot op papier ter beschikking kunnen worden gesteld voor bedrijven die deze diepgravende beschrijving van hun maatschappelijke bijdragen willen verspreiden onder oude en nieuwe klanten. Voor bemiddeling en toelichting is de hoofdredacteur van 'De Leunstoel' graag tot uw dienst. Ook is voor specifieke studies een prijslijst met concurrerende voorwaarden op aanvraag beschikbaar bij de uitgeverij van het tijdschrift.

Drs. G. Pranger, directeur
© 2010 Drs.G.Pranger
powered by CJ2