archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 16
Jaargang 7
24 juni 2010
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
Aan vernieuwing toe (2) Willem Minderhout

0716VG Internationale
De Internationale
Begrijp me niet verkeerd: ik vind De Internationale een prachtig lied met een grote historische betekenis. Het geeft duidelijk de worsteling aan van de negentiende-eeuwse arbeidersklasse met de boven hen gestelde bezittende klasse. Het viel niet mee om als arbeider een fatsoenlijk bestaan te leiden. Geknecht en uitgebuit vormden ze een horde loonslaven die nauwelijks enige wettelijke of sociale bescherming genoten. Het lied zou om die reden op iedere middelbare school gelezen en uitgelegd moeten worden.

Laatst was ik bij een PvdA-congres. Het was een alleszins geslaagde bijeenkomst die werd afgesloten met samenzang van de eerste twee coupletten van De Internationale. 1)
De meeste PvdA-ers kunnen daar – als ze regelmatig 1 mei-vieringen of partijcongressen bezoeken – wel een paar flarden van meezingen. Ik betwijfel echter of de tekst voor hen meer betekent dan ‘Ozewiezewoze’.

Wat moet een gemiddeld partijlid met de mededeling dat ‘d’Internationale morgen zal heersen op Aard’? Betekent dat dat we Nederland morgen kunnen opheffen om op te gaan in een mondiale federatie van vrije arbeidersgemeenschappen? Welnee. Het betekent eigenlijk niet meer dan ‘morgen gratis koffie’ dat sommige grappige horecaondernemers op een tegeltje hebben staan.
En zien ze zichzelf echt als ‘slaafgeboornen’ of ‘gedoemden in hongers sfeer’? Of slaat dat op de ‘zwakkeren in de samenleving’ waar ze het voor op willen nemen? Dat welzijnswerkers-socialisme is toch definitief passé? En wie neemt die zinnen nog serieus waarin wordt beweerd dat ‘de staat verdrukt’ en dat ‘de wet logen’ is? Ik krijg die zinnen in ieder geval niet uit mijn sociaaldemocratische strot!

In deze tijden waarin velen hunkeren naar de geborgenheid van een politiek-ideologische identiteit kun je natuurlijk niet zomaar zo’n partijlied afschaffen. Gelukkig is er een heel goed – en ook tamelijk klassiek – alternatief.

Want wat vormt volgens menigeen de kern van de sociaaldemocratie? Waar de liberalen het individu centraal stellen en de christendemocraten het collectief, zoekt de sociaaldemocraat de tussenweg van de solidariteit tussen vrije individuen. Wij sociaaldemocraten zijn er allemaal van overtuigd dat het goed gaat als iedereen in staat wordt gesteld zichzelf naar vermogen te ontplooien, als de grootste maatschappelijke risico’s collectief worden afgedekt en als we de boel een beetje bij elkaar houden.

Wie geeft dat gevoel beter weer dan Ramses Shaffy in zijn lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’? Bovendien wie is beter dan de Pools/Russich-Egyptische Nederlander Shaffy in staat om de hedendaagse multiculturele samenstelling van de sociaaldemocratie te verzinnebeelden? Ik stel voor om in plaats van ‘De Internationale’ in het vervolg dit lied te zingen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Voor degene in een schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met `t dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene die `t vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

Voor degene met de slapeloze nacht
Voor degene die `t geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met z`n mateloze trots
In z`n risicoloze hoge toren
Op z`n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

Voor degene met `t open gezicht
Voor degene met `t naakte lichaam
Voor degene in `t witte licht
Voor degene die weet, we komen samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

Niet zonder ons (15x)

1) De Nederlandse tekst van ‘De Internationale’ vind je hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_%28lied%29#Nederlandse_versie

Naschrift: Ik had aan dit onderwerp al een paar ‘tweets’ (twitterberichten) gewijd. Ik was daarom blij verrast dat in het TV-programma De Wereld Draait Door van 4 juni 2010 een koor van Job Cohen, Mei Li Vos, Boris van der Ham en Jolande Sap juist dit lied ten gehore bracht. Zie:  http://www.joop.nl/show/detail/artikel/band_coalition_of_the_willing/   
Dit stukkie was toen al lang af. Hadden mijn tweets tot inspiratie gediend?
Ik denk dat dat maar zeer de vraag is. In een poging om die oude tweets terug te vinden via Google stuitte ik op een artikel op de website van het satirische tijdschrift ‘De Speld’. (Lambertus Ermelo, ‘PVV vestigt aandacht op duistere kant Shaffy. Bewieroking chansonnier 'verloochening wortels Nederland'’, De Speld 4 december 2009, http://www.speld.nl/index.html?p=4798 ) waarin ook aan ‘Zing, vecht etc.’ gerefereerd wordt, zij het niet als alternatief voor ‘De Internationale’. Het hing blijkbaar in de lucht.
 
*****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2010 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "De wereldliteratuur roept" -
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Aan vernieuwing toe (2) Willem Minderhout
0716VG Internationale
De Internationale
Begrijp me niet verkeerd: ik vind De Internationale een prachtig lied met een grote historische betekenis. Het geeft duidelijk de worsteling aan van de negentiende-eeuwse arbeidersklasse met de boven hen gestelde bezittende klasse. Het viel niet mee om als arbeider een fatsoenlijk bestaan te leiden. Geknecht en uitgebuit vormden ze een horde loonslaven die nauwelijks enige wettelijke of sociale bescherming genoten. Het lied zou om die reden op iedere middelbare school gelezen en uitgelegd moeten worden.

Laatst was ik bij een PvdA-congres. Het was een alleszins geslaagde bijeenkomst die werd afgesloten met samenzang van de eerste twee coupletten van De Internationale. 1)
De meeste PvdA-ers kunnen daar – als ze regelmatig 1 mei-vieringen of partijcongressen bezoeken – wel een paar flarden van meezingen. Ik betwijfel echter of de tekst voor hen meer betekent dan ‘Ozewiezewoze’.

Wat moet een gemiddeld partijlid met de mededeling dat ‘d’Internationale morgen zal heersen op Aard’? Betekent dat dat we Nederland morgen kunnen opheffen om op te gaan in een mondiale federatie van vrije arbeidersgemeenschappen? Welnee. Het betekent eigenlijk niet meer dan ‘morgen gratis koffie’ dat sommige grappige horecaondernemers op een tegeltje hebben staan.
En zien ze zichzelf echt als ‘slaafgeboornen’ of ‘gedoemden in hongers sfeer’? Of slaat dat op de ‘zwakkeren in de samenleving’ waar ze het voor op willen nemen? Dat welzijnswerkers-socialisme is toch definitief passé? En wie neemt die zinnen nog serieus waarin wordt beweerd dat ‘de staat verdrukt’ en dat ‘de wet logen’ is? Ik krijg die zinnen in ieder geval niet uit mijn sociaaldemocratische strot!

In deze tijden waarin velen hunkeren naar de geborgenheid van een politiek-ideologische identiteit kun je natuurlijk niet zomaar zo’n partijlied afschaffen. Gelukkig is er een heel goed – en ook tamelijk klassiek – alternatief.

Want wat vormt volgens menigeen de kern van de sociaaldemocratie? Waar de liberalen het individu centraal stellen en de christendemocraten het collectief, zoekt de sociaaldemocraat de tussenweg van de solidariteit tussen vrije individuen. Wij sociaaldemocraten zijn er allemaal van overtuigd dat het goed gaat als iedereen in staat wordt gesteld zichzelf naar vermogen te ontplooien, als de grootste maatschappelijke risico’s collectief worden afgedekt en als we de boel een beetje bij elkaar houden.

Wie geeft dat gevoel beter weer dan Ramses Shaffy in zijn lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’? Bovendien wie is beter dan de Pools/Russich-Egyptische Nederlander Shaffy in staat om de hedendaagse multiculturele samenstelling van de sociaaldemocratie te verzinnebeelden? Ik stel voor om in plaats van ‘De Internationale’ in het vervolg dit lied te zingen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Voor degene in een schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met `t dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene die `t vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

Voor degene met de slapeloze nacht
Voor degene die `t geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met z`n mateloze trots
In z`n risicoloze hoge toren
Op z`n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

Voor degene met `t open gezicht
Voor degene met `t naakte lichaam
Voor degene in `t witte licht
Voor degene die weet, we komen samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

Niet zonder ons (15x)

1) De Nederlandse tekst van ‘De Internationale’ vind je hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_%28lied%29#Nederlandse_versie

Naschrift: Ik had aan dit onderwerp al een paar ‘tweets’ (twitterberichten) gewijd. Ik was daarom blij verrast dat in het TV-programma De Wereld Draait Door van 4 juni 2010 een koor van Job Cohen, Mei Li Vos, Boris van der Ham en Jolande Sap juist dit lied ten gehore bracht. Zie:  http://www.joop.nl/show/detail/artikel/band_coalition_of_the_willing/   
Dit stukkie was toen al lang af. Hadden mijn tweets tot inspiratie gediend?
Ik denk dat dat maar zeer de vraag is. In een poging om die oude tweets terug te vinden via Google stuitte ik op een artikel op de website van het satirische tijdschrift ‘De Speld’. (Lambertus Ermelo, ‘PVV vestigt aandacht op duistere kant Shaffy. Bewieroking chansonnier 'verloochening wortels Nederland'’, De Speld 4 december 2009, http://www.speld.nl/index.html?p=4798 ) waarin ook aan ‘Zing, vecht etc.’ gerefereerd wordt, zij het niet als alternatief voor ‘De Internationale’. Het hing blijkbaar in de lucht.
 
*****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2010 Willem Minderhout
powered by CJ2